Mediacje dla potrzebujących

Mediacje dla potrzebujących

dlastudenta.pl

Rozpoczyna się druga edycja programu „Mediacje dla potrzebujących”. Do końca sierpnia 2010 r. niezamożni mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy mediatora w sprawach o charakterze cywilnym lub rodzinnym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również konsultacje telefonicznie i dyżury w wybranych sądach.

Prawnicy słabo znają mediację

Prawnikom brakuje umiejętności stosowania mediacji

Gazeta Prawna

.. prawnicy słabo znają mediację, co wynika m.in. z programów nauczania na wydziałach prawa, w których brak wykładów na ten temat. Trudno się więc dziwić, że w praktyce spory rozstrzygane są w sądzie lub ewentualnie w drodze negocjacji.

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Sekcja Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz w ograniczonym zakresie z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące:….

– dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem.

Przyjmowanie spraw odbywa się w trakcie dyżurów Studentów w siedzibie Poradni w godzinach pracy Sekretariatu. Sprawy można również zgłaszać drogą listowną.

Mobbing na UMK

Sprawa Prof. Lidii Smentek,

czyli  rzecz o poszukiwaniu królika doświadczalnego na uczelni 

 
Uwaga: To sprawa  dla mediatora akademickiego, którego  nadal nie ma w polskim systemie  akademickim

Projekt pomocy dla studentów z depresją

Będzie pomoc dla studentów z depresją

Dziennik Polski

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy… 

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy…

Kto może być mediatorem

Kto może godzić strony

Rz

Polskie przepisy nie stawiają mediatorom żadnych szczególnych wymagań, zwłaszcza formalnych

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych. Nie może być nim czynny sędzia, ale już w stanie spoczynku – tak. W praktyce chyba najczęściej roli tej podejmują się prawnicy, a także psycholodzy.

Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach przekazuje się prezesowi sądu okręgowego…

Mediacja lepsza niż sąd

Mediacja i ugoda lepsze niż proces i wyrok

Rz

Każdą sprawę cywilną, w której dopuszczalna jest ugoda, można oddać w ręce mediatora. Najlepiej przed wszczęciem procesu, ale także gdy już trwa