Jak rozpoznać mobbing w firmie

Jak rozpoznać mobbing w firmie

Mobbing trudny do udowodnienia

Mobbing trudny do udowodnienia

Dziennik Polski

…- Po przeanalizowaniu przypadku danej osoby i rozpoznaniu mobbingu uruchamiamy mediacje – mówi przedstawicielka Vox Humana. – Jeśli ktoś odmawia mediacji, to wypiera się tego, że problem istnieje lub lekceważy drugą stronę wnoszącą o mediację.

W 2009 r. do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynęło roku 12 spraw, w których roszczeniem lub jednym z roszczeń był mobbing stosowany wobec pracownika. Zakończono pięć spraw – jedną przekazano do innej jednostki, jedną zawieszono, a trzy umorzono (cofnięcie pozwu). Pozostałe sprawy są w toku. W ubiegłym roku wpłynęła również do Sądu Okręgowego w Krakowie jedna sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem. Powództwo zostało ostatecznie oddalone.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

 

 

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

serwis Konfederacji Pracodawcow Polskich

Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych w prawie pracy wskazuje na nieprzyjazne pracodawcom uregulowania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy. Do polskich sądów wpływa rocznie tylko kilkanaście pozwów o mobbing. W ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły 24 sprawy z czego tylko jeden pozew został uwzględniony. To pokazuje, że sprawy te są zjawiskiem nowym a ponadto zdaniem KPP zbyt ogólnie uregulowanym i stwarzającym zarówno dla sądów jak również stron postępowania szereg problemów….

Pracodawca przy nawiązywaniu umowy o pracę nie jest w stanie ocenić, jakim typem osobowości jest pracownik. Ponadto naszym zdaniem niedopuszczalna jest sytuacja w której pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za mobbing, którego dopuszcza się zatrudniona osoba u tego pracodawcy, która jest „nieprzystosowana społecznie” i czerpie satysfakcję z psychicznego nękania współpracowników. Musimy pamiętać, że mobbing jest patologią społeczną a nie problemem pojawiającym się tylko i wyłącznie w relacjach pracodawca – pracownik…

Do posłuchania o mobbingu w pracy

Mobbing w pracy ( do słuchania)

Polskie Radio Białystok

W krajach Unii Europejskiej średnio jeden pracownik na dziesięciu doświadcza przemocy w miejscu pracy. W Polsce nie ma dokładnych danych na ten temat, jednak znawcy problemu twierdzą, że u nas ten wskaźnik może być wyższy. Warto więc wiedzieć i uświadomić sobie, na czym polega mobbing w pracy, jak zachowują się prześladowca i prześladowany i kto jest szczególnie podatny na tego rodzaju przemoc. Gośćmi programu będą: psycholog Małgorzata Mozerys i radca prawny – Anna Ambrożewska.

Propozycja podjęcia mediacji w sprawie o plagiat

Prof. Aldona Kamela-Sowińska pozwana o plagiat

PAP, Puls Biznesu, pb.pl,05.03.2010
20 tys. zł odszkodowania i przeprosin w prasie domaga się od b. minister skarbu Aldony Kameli-Sowińskiej Jakub B., autor tekstu skopiowanego przez nią w artykule o etyce w biznesie. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu…
Sąd zaproponował w piątek stronom próbę podjęcia mediacji i zawarcia ugody. Jak powiedział PAP Jacek Jonak, adwokat Jakuba B., możliwość zawarcia ugody zawsze istnieje, ale czeka na propozycje strony pozwanej.