Co to jest staffing ? Można nazwać go odwrotnym mobbingiem.

Staffing – co to jest? Jakie kary mogą spotkać pracowników?

Piotr Sikora

Staffing jest stosunkowo nowym pojęciem, które pozwala nieco inaczej spojrzeć na zjawisko nękania w firmach. Można nazwać go odwrotnym mobbingiem, ponieważ w tym przypadku to przełożony staje się ofiarą. Co to jest staffing? Co grozi pracownikom, którzy go stosują?… Staffing jest ciekawym spojrzeniem na wciąż rozprzestrzeniający się w firmach mobbing. Ofiarami takiego nękania nie stają się podwładni, a kadra zarządzająca, która coraz częściej musi stawiać czoła pracowniczej zmowie. Co to jest staffing? Dlaczego do niego dochodzi? Czy Kodeks pracy chroni również przełożonych? Sprawdź! 

Staffing wywodzi się od angielskiego “staff”, czyli personelu lub kadry pracowników. W praktyce określa zjawiska właściwe mobbingowi, jednak w tym przypadku, głównymi celami sprawców są dyrektorzy, pracodawcy, kierownicy i liderzy zespołów. Staffing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu przełożonego, którego dopuszczają się osoby będące jego podwładnymi. 

Staffing w pracy –  dlaczego do niego dochodzi?

Powodów występowania staffingu w pracy jest mnóstwo. Można przypuszczać, że z zasady łatwiej o niechęć w stosunku do osoby, która ma prawo wydawać nam polecenia. Rozbudowaną listę powodów można też uzupełnić o obawy o własne stanowisko, brak akceptacji narzuconego kierunku prac lub np. zwykłą zawiść. Jak pracownicy stosują staffing?

Do uporczywego nękania przełożonych dochodzi na wiele przeróżnych sposobów. Staffing w pracy najczęściej przejawia się ignorowaniem poleceń kierownika, wyśmiewaniem go za jego plecami, roznoszeniem plotek lub celowym wprowadzaniem go w błąd. Taka pracownicza nienawiść może się również objawiać fałszywymi donosami, fabrykowaniem dowodów, a nawet niezgodnymi z prawdą oskarżeniami o mobbing, dyskryminację lub molestowanie seksualne. Wbrew pozorom ze staffingiem nie walczy się tak łatwo. Jak pracodawcy mogą bronić się przed pracownikami?

Staffing a Kodeks pracy – jak się bronić?….

——————————————-

Staffing w pracy: definicja, przykłady, zapobieganie

praca.pl

STAFFING W PRACY: PRZEJAWY

Staffing może mieć różne formy, m.in.

  • lekceważenia poleceń,
  • deprecjonowania przełożonego w czasie spotkań np. z kadrą zarządzającą,
  • wypuszczania plotek w pracy,
  • podburzania innych pracowników przeciwko przełożonemu.
  • Czasami staffing może urosnąć do rozmiarów spisku, którego celem jest np. zwolnienie kierownika….

Mobbing, staffing i inne demony 

Mobbing, staffing i inne demony

gumed.edu.pl

Co wzmacnia zaangażowanie w pracę? Czym jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Jak budować atmosferę pozytywnej współpracy i zdrowej rywalizacji w miejscu pracy? – to tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone podczas wykładu Mobbing, staffing i inne demony wygłoszonego przez dr hab. Magdalenę Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego….

– Istotą radości z pracy jest jej sens, ale ważne jest także, aby dobrze się czuć i pracować w sprzyjającej rozwojowi atmosferze – wyjaśniała dr hab. Błażek. – Jeżeli weźmie się ludzi, którzy są pasjonatami czegoś i zapewni się im satysfakcjonujące warunki pracy – radość z pracy będzie czynnikiem motywującym; jeśli jednak sprawi się, że ludzie uznają swoje działania za bezsensowne stracą motywację wewnętrzną i radość z pracy.

W swoim wystąpieniu Ekspertka omówiła sposoby wzmacniania zaangażowania w pracę, jak również podkreśliła rolę prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych w oparciu o przykłady wzięte z zawodowej praktyki. Ponadto wyróżniła trzy zasadnicze rodzaje mobbingu – pionowy, poziomy i pochyły oraz przybliżyła zgromadzonym poszczególne stopnie mobbingu – od działań zakłócających proces komunikacji, poprzez osłabianie reputacji pracownika i działania podważające jego pozycję zawodową, po bezpośrednie ataki na bezpieczeństwo i zdrowie, w tym nadużycia fizyczne i molestowanie seksualne.

Jako panaceum na przezwyciężenie mobbingu w miejscu pracy dr hab. Błażek wskazała właściwe zarządzanie personelem prowadzenie odpowiedniej polityki rekrutacyjnej, a także regularne szkolenia i konferencje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy.

– Budując kulturę organizacji, trzeba pamiętać, że muszą cechować ją: otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego wypowiadania się przysługuje każdemu pracownikowi – zaznaczyła dr hab. Magdalena Błażek.

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania dostępna jest w extranecie w zakładce Sejmowej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed.