Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi bada mobbing na UKSW

Mobbing na UKSW ?

warszawa.dlastudenta.pl

Specjalnie powołana komisja bada zgłoszenie pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o istnieniu mobbingu w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Sprawa została zgłoszona rektorowi uczelni ks. prof. Henrykowi Skorowskiemu, który powołał Komisję ds. Przeciwdziałania Mobbingowi. W skład Komisji wejdą przedstawiciel związków zawodowych, działu kadr, biura rektora, wydziału filozofii chrześcijańskiej, instytutu socjologii oraz instytutu ekologii i bioetyki. Komisja, działająca od 10 sierpnia, ma skończyć postępowanie do końca sierpnia. Możliwe jest jednak przedłużenie jej działania.

Istnieje możliwość, że całe zdarzenie okaże się zwykłym konfliktem między pracownikami, a nie mobbingiem w rozumieniu art. 94 Kodeksu pracy. Wówczas komisja będzie miała za zadanie znaleźć przyczynę konfliktu oraz pomóc w jego wygaszeniu. Jeśli wynik badania komisji będzie inny, to możliwe, że sprawa trafi do sądu.