Mobbing musi przestać być tematem tabu w polskim uniwersytecie.

Akademicka kultura mobbingu w dobie doskonałości badawczej

innpoland.pl

Polskie uczelnie…..są szczególnie narażone na ten rodzaj patologii, ponieważ od ponad dekady implementuje się tutaj odgórnie założenia neoliberalne na grunt kultur feudalnych..

…W polskiej uczelni rosnąca presja na spełnianie norm doskonałości badawczej idzie w parze z reprodukcją relacji o charakterze paternalistycznym pomiędzy osobami z habilitacją i bez oraz przy wzmocnieniu władzy administracji. W konsekwencji stosuje się działania mobbingowe wobec młodych naukowców i doktorantów, zrzucając na nich ciężar odpowiedzialności za wyniki punktowe, dydaktykę czy sprawy administracyjne: przy czym usprawiedliwia się takie zachowania relacją wdzięczności wobec patronów, którzy, nie ukrywajmy, często dzięki relacjom quasi-nepotycznym torują młodym drogę do zatrudnienia czy zasobów. Rośnie poziom stresu również u osób z habilitacjami, które często tracą poczucie wartości w obliczu presji doskonałości: to z kolei może sprzyjać działaniom mobbingowym w drugą stronę, gdzie młode „gwiazdy” uczelniane starają się zdyskredytować pozycję starszych, chcąc przejąć od nich władzę i pozycję, aby móc spełniać marzenia o cytowaniach, indeksach i punktach…..Mobbing musi przestać być tematem tabu w polskim uniwersytecie.

Ramy prawne dla stosowania mediacji są, ale mediacja w powijakach

Mediacja na uczelniach rozkręca się powoli

Gazeta Prawna

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) stworzyła ramy prawne dla stosowania mediacji.

Zgodnie z nowymi przepisami miałyby ona zastosowanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.

….zastanawiano się nad sensem powołania rzecznika akademickiego.

– Argumentowano, że przecież na uczelni nie ma problemów, więc czym się on właściwie będzie zajmował. Po czym okazało się, że jednak one są. Podobnie jest w przypadku mediacji. Powołanie mediatorów też może doprowadzić do ujawnienia konfliktów, uczelnie nie powinny się tego bać, bo być może w porę uda się je rozwiązać, zanim eskalują – wskazuje dr Cybulko.