Mobbing na uczelniach wyższych.

Mobbing na uczelniach wyższych. Więcej: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,24821405,mobbing-na-uczelniach-wyzszych-bylam-szykanowana-obrazana.html

xxxxxxxxxxxxx

Józef Wieczorek – W materiale znalazł się akapit :”Jak podkreśla Józef Wieczorek, prezes Fundacji Niezależne Forum Akademickie i twórca bloga nfat.wordpress.com, …”- z błędami Nie jestem już prezesem NFA, choć  jestem jego twórcą i nadal prowadzę kilka stron, w tym dotyczącą mobbingu ( niemal od początku tego wieku – https://wobjw.wordpress.com/category/mobbing-akademicki/ ) https://nfamob.wordpress.com/  Nie jestem twórcą bloga nfat.wordpress.com  [ nie znam takiego] ale o mobbingu informowałem także pod adresem https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-piotra-gajdka/ Jakoś tak dopiero po tej sprawie na UJ wprowadzono zapisy o polityce antymobbingowej. Uważny jestem za prekursora działań w sprawach mobbingu akademickiego – m.in. ujawnianych na stronie https://nfamob.wordpress.com/, w książce „ „Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim i do tej pory zgłaszają się do mnie ofiary mobbingu akademickiego, bo mimo zmian, także w prawie, nadal nie ma się tak naprawdę do kogo zwracać pomoc!

Do ankiety – wniosków,  mam zastrzeżenia, ale dobrze, że problem jest nagłaśniany. Byłoby jednak lepiej, aby był nagłaśniany rzetelniej i w odniesieniu do obecnej sytuacji prawnej, kiedy w nowej ustawie wprowadzono instancję mediatora na uczelniach.

O nierzetelności w pracy Joanny Wylężałek cytowanej w opracowanej ankiecie informowałem autorkę ankiety [ https://nfamob.wordpress.com/2019/04/04/ankieta-mobbing-na-uczelniach/#comments] , ale bezskutecznie, stąd i w artykule to co nierzetelne jest powielane.