Informacje o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Zawodowych Mediatorów

INFORMACJE

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

http://www.mediacje.pl/

członek Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

kontakt: ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa
tel./fax. +48 22 241-14-23
www.oszm.pl e-mail: oszm@mediacje.pl  fora: FB  GL

Europejskie Centrum Obrony Wolności Słowa przeciw mobbingowi

Europejskie Centrum Obrony Wolności Słowa

S t r o n a • byłych działaczy • Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

W czasie ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w dn. 16 i 17 czerwca br. w Strasburgu miały miejsce spotkania, których celem było powołanie Europejskiego Centrum Obrony Wolności Słowa.

Celem tego ośrodka jest zbieranie i udostępnianie opinii publicznej informacji na temat mobbingu stosowanego wobec dziennikarzy i osób życia publicznego, którzy w swojej pracy zawodowej spotkali się z przykładami represji zawodowych, środowiskowych a także nawet finansowych i sadowych po tym gdy odważyli się stanąć w obronie tradycyjnych wartości patriotycznych lub zrobić filmy poruszające drażliwe sprawy historyczne…

Sylwetki osób zaangażowanych w struktury koalicji organizacji mediacyjnych w Polsce

 Sylwetki osób zaangażowanych w struktury koalicji organizacji mediacyjnych w Polsce

portal mediacje.pl  

mediatorzy kluczowe osoby

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Sekcja Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz w ograniczonym zakresie z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące:….

– dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem.

Przyjmowanie spraw odbywa się w trakcie dyżurów Studentów w siedzibie Poradni w godzinach pracy Sekretariatu. Sprawy można również zgłaszać drogą listowną.

Antymobber – studenckie koło naukowe

info mobbing

Antymobber – studenckie koło naukowe

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu

Przy katedrach Służb Socjalnych oraz Administracji Publicznej naszej Uczelni działa pod obieką p. dr Jolanty Zamorskiej studenckie koło naukowe ANTYMOBBER.

Studenci aktywizujący się w kole mają możliwość zdobywania i upowszechniania wiedzy na temat mobbingu, prowadzenia badań własnych, a także zajmowania się profilaktyką w walce z patologią zarządzania, jaką jest mobbing. Swoją wiedzę na temat mobbingu oraz umiejętności zwalczania tego coraz bardziej powszechnego zjawiska poszerzają w ramach seminarów, warsztatów, konferencji naukowych, prelekcji i szkoleń.

Efektem pracy studentów w kole naukowym ANTYMOBBER będą nabyte przez nich umiejętności rozpoznawania przejawów mobbingu, prewencji mobbingowej, tworzenia programu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w miejscu pracy oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom mobbingu.

Perspektywy działaczy organizacji antymobbingowych

info mobbing

mobbing lekturaDziałacze, założyciele organizacji jak i osoby wspomagające mają wiele ciekawych pomysłów na rzecz polepszania sytuacji pracowników. Ich realizacja jest w trakcie, została zaniechana ze względu na brak wystarczających funduszy lub jest planowana przyszłościowo:
• Napisanie książki porządkującej teorię socjologiczną. – żeby przybliżyć teorię socjologiczną i psychologiczną w kontekście mobbingu.
• Napisanie poradnika dla kadry zarządzającej – żeby przedsiębiorcy też wiedzieli, co jest ważne dla firmy, dlaczego warto zająć się tym zjawiskiem we własnych firmach.
• Wpłynięcie na polskie ustawodawstwo w kontekście zjawiska mobbingu w miejscu pracy (szczegóły sprawy są owiane tajemnicą).
104
MARTA CZEPUKOJĆ
Zjawisko mobbingu w polskim miejscu pracy – perspektywy działaczy organizacji antymobbingowych oraz osób doświadczających przemocy psychicznej w miejscu pracy.
Praca magisterska
napisana w Zakładzie Oświaty i Wychowania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, 2005 r. 
Działacze, założyciele organizacji jak i osoby wspomagające mają wiele ciekawych pomysłów na rzecz polepszania sytuacji pracowników. Ich realizacja jest w trakcie, została zaniechana ze względu na brak wystarczających funduszy lub jest planowana przyszłościowo:
• Napisanie książki porządkującej teorię socjologiczną. – żeby przybliżyć teorię socjologiczną i psychologiczną w kontekście mobbingu.
• Napisanie poradnika dla kadry zarządzającej – żeby przedsiębiorcy też wiedzieli, co jest ważne dla firmy, dlaczego warto zająć się tym zjawiskiem we własnych firmach.
• Wpłynięcie na polskie ustawodawstwo w kontekście zjawiska mobbingu w miejscu pracy (szczegóły sprawy są owiane tajemnicą).
• Zorganizowanie kampanii w Małopolsce na temat mobbingu w miejscu pracy – w celu promocji stowarzyszenia.
• Otwarcie studiów podyplomowych z zakresu zapobiegania mobbingu w miejscu pracy – grupa docelowa nauczyciele.
• Wprowadzenie zagadnień dotyczących mobbingu w miejscu pracy do szkół oraz na uczelnie wyższe, np. kierunek prawo, psychologia, socjologia, zarządzani itp.
• Wpłynięcie na zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym – stworzenie niezależnej instancji ds. mediacji w środowisku akademickim. Pomysł poparty poprzez wymogi ustawodawstwa UE.
• Utworzenie Portalu internetowego z regularnie wydawanym biuletynem –– np. w ramach wewnętrznego pisma – dla różnego typu instytucji, stowarzyszeń, firm itp.
• Przeprowadzanie systematycznych badań na temat mobbingu w miejscu pracy.
• Zacieśnianie współpracy między stowarzyszeniami w celu stworzenia wspólnego, silnego lobby.
• Utworzenie sekcji oświatową ds. mobbingu na uczelniach w ramach jednego ze stowarzyszeń.
• Założenie oddziałów organizacji antymobbingowej w każdym województwie (aktualnie jest ich 11 z ramienia jednego stowarzyszenia).
• Wyspecjalizowanie większej liczby osób, żeby sprawowały funkcję obserwatorów – pełnomocników podczas spraw sadowych.
• Rozwój stowarzyszenia poprzez realizację „Planu strategicznego” – projektu strategicznego firmy indywidualnie zaprojektowanego pod kątem organizacji antymobbingowej.

Association of Canadian College and University Ombudspersons

mediator akademicki

Association of Canadian College  and University Ombudspersons

Constitution

 VISION AND MISSION

The Association of Canadian College and University Ombudspersons (ACCUO) is a bilingual (English and French), independent association of ombudspersons in colleges and universities in Canada

ACCUO strives for the promotion of fairness and respectful learning and working environments in colleges and universities through the establishment of ombudsperson services in post-secondary institutions in Canada. In support of its members and the development of the ombuds profession, ACCUO promotes the principles of independence, impartiality, confidentiality, and accessibility in the practice of ombuds work.

The mission of ACCUO is to:

  • Promote the role of Ombudsperson and foster its understanding;
  • Act as a central resource on the theory and practice of ombudsmanship;
  • Promote the presence of ombuds services within colleges and universities;
  • Provide professional development opportunities to current and potential members;
  • Develop and promote professional standards for its members;
  • Share information about best practices among its members;
  • Sponsor research on issues of interest and concern to its members;
  • Encourage cooperation with other organizations dedicated to ombudsmanship

Strony członków asocjacji: 

University of Alberta http://www.uofaweb.ualberta.ca/OmbudService/
Algonquin College http://www.algonquincollege.com/ombudsperson/
Athabasca University http://www.athabascau.ca/studserv/ombuds.html
Bishop’s University http://www.ubishops.ca/ombudsman.htm
Brock University
http://www.busu.net/en/content/ombuds/index/
Carleton University http://www.carleton.ca/ombuds/
Camosun College http://www.camosun.bc.ca/ombuds/
Concordia University http://www.concordia.ca/ombuds
Confederation College http://www.confederationc.on.ca/ombuds/
Dalhousie University http://www.ombudsperson.dal.ca
Dawson College http://www.dawsoncollege.qc.ca/stsv/ombud/index.php
Douglas College Student Union http://www.cfslocal18.ca/
Fanshawe College http://www.fanshawec.ca/ombuds/
École des Hautes Études Commerciales (HEC) http://www.hec.ca/ombudsman/
Lakehead University http://bolt.lakeheadu.ca/~ombuds/
Université Laval http://www.ulaval.ca/ombudsman/
University of Manitoba http://www.umanitoba.ca/staff/ombudsman/
McGill University http://www.mcgill.ca/ombudsperson/
McMaster University http://www.mcmaster.ca/ombuds/
Université de Montréal http://www.ombuds.umontreal.ca
Mount Royal College http://www.mtroyal.ca/CampusServices/WellnessServices/HumanRights/index.htm
University of New Brunswick http://www.unbf.ca/studentservices/studentadvocate/
Polytechnique Montréal http://www.polymtl.ca/ombudsman/
Université du Québec ŕ Montréal http://www.uqam.ca/ombudsman  

Ryerson University http://www.ryerson.ca/ombuds
Seneca College http://www.senecac.on.ca/home/ombuds/
Université de Sherbrooke http://www.usherbrooke.ca/pdee/
Simon Fraser University http://www.sfu.ca/ombudsperson/
University of Toronto http://www.utoronto.ca/ombudsperson/
University of Victoria http://www.uvss.uvic.ca/ombudsperson
University of Waterloo http://www.ombudsperson.uwaterloo.ca/
University of Western Ontario http://www.uwo.ca/ombuds/
Wilfrid Laurier University http://www.wlu.ca/homepage.php?grp_id=948
University of Windsor http://www.uwindsor.ca/hrights