Przeciwdziałanie wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego

Afera obyczajowa na Politechnice Krakowskiej. Studentki oskarżają wykładowców o molestowanie seksualne. Uczelnia bada spra

https://dziennikpolski24.pl/afera-obyczajowa-na-politechnice-krakowskiej-studentki-oskarzaja-wykladowcow-o-molestowanie-seksualne-uczelnia-bada-sprawe/ar/c1-15701448

Dziennik Polski

Na Politechnice Krakowskiej wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie trzech wykładowców Wydziału Architektury, którym kilka studentek zarzuca molestowanie seksualne. Pokrzywdzone zostały już przesłuchane, a w przyszłym tygodniu ma być gotowy raport z tego postępowania. Trzech wykładowców zostało odsuniętych od prowadzenia zajęć ze studentami. Według wstępnych ustaleń do molestowania miało dochodzić przed wybuchem pandemii…..O procedury przeciwdziałania dyskryminacji (molestowanie jest jedną z jej form) na polskich uczelniach pytamy Ninę Gabryś, pełnomocniczkę prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej. Podkreśla, że bezpieczeństwo studentów i studentek powinno zawsze być priorytetem, dlatego kluczowe są procedury, które pozwalają aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. – W ten sposób zapewnione zostają narzędzia interwencji dla każdego. Bardzo potrzebne jest tworzenie na uczelniach stanowisk, takich jak rzecznicy ds. równego traktowania i biur, zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego – mówi nam Gabryś.

PRZECIWDZIAŁANIE MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU NA UCZELNI

PRZECIWDZIAŁANIE MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU NA UCZELNI
INFORMATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WPROWADZENIE
Wartości Uniwersytetu Warszawskiego 3
Definicja molestowania seksualnego i kluczowe zagadnienia 4
Przykłady molestowania seksualnego 5
Wyraźna zgoda (consent) oraz brak zgody 6
Działania bezpośrednie – poradnik 7
Działania bezpośrednie, które można podjąć samodzielnie 7

 1. Zapobieganie molestowaniu seksualnemu 7
 2. Co możesz zrobić w przypadku doświadczenia molestowania
  seksualnego lub jeśli jesteś jego świadkiem 9
 3. Oferowanie pomocy 10
  Zgłoszenie molestowania seksualnego do właściwych instytucji
  uniwersyteckich 11
  Kontakt 12
  Gdzie dodatkowo uzyskać wsparcie 12
  Relacje emocjonalno-intymne a molestowanie seksualne 13
  ANEKS Definicje prawne 14