26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

Co czwarty Polak uważa, że doświadczył mobbingu. „Zjawiska tolerowane dekadę temu dziś wywołują sprzeciw”

wpolityce.pl

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

Wyniki badania prezentują się następująco:

26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

68 proc. twierdzi, że nigdy nie spotkało się z tego typu przykrościami.

6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej łódzkiej PWSFTvi

Szkoła Filmowa w Łodzi przedstawiła raport komisji antymobbingowej

Dziennik Łódzki

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna Szkoły Filmowej w Łodzi opublikowała raport z prac związanych z zarzutami wobec wykładowców uczelni o działania przemocowe. Na jego podstawie pracę straciło kilku nauczycieli.

Raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej łódzkiej PWSFTviT jest efektem postępowań wyjaśniających rozpoczętych po upublicznieniu głośnego listu Anny Paligi, absolwentki tej uczelni. Aktorka zarzuciła w nim kilku wykładowcom zachowania przemocowe, jakich z ich strony mieli doświadczać ona oraz jej koleżanki i koledzy. Stwierdziła zarazem, iż przedstawiciele władz uczelni mieli nie reagować na zgłaszany przez nią problem.

Komisja poinformowała, że w roku akademickim 2020/2021 zgłoszono zarzuty wobec 27 nauczycieli akademickich uczelni, dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jednego recenzenta biorącego udział w postępowaniach awansowych (w tym gronie jest pięć kobiet i 25 mężczyzn). Skargi zgłosiło 45 osób, a siedemdziesiąt osób, podpisanych imieniem i nazwiskiem, wyraziło chęć zajęcia stanowiska w obronie nauczycieli akademickich….

Ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na uczelniach pod kątem mobbingu

Resort nauki: rektorzy odpowiadają za to, by uczelnie działały w sposób wolny od prześladowań

PAP, Nauka w Polsce

Resort edukacji i nauki na bieżąco monitoruje sytuacje na uczelniach pod kątem przejawów dyskryminacji i przemocy, ale to rektorzy odpowiadają za to, by działały one we właściwy sposób – poinformował PAP resort, odnosząc się do raportu NZS na temat mobbingu na uczelniach.

Pod koniec września Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) opublikowało raport „Mobbing na uczelniach”. W podsumowania badań oceniono, że skala zjawiska nadużyć o charakterze psychicznym lub fizycznym ze strony pracowników akademickich względem studentów jest alarmująca.

Rzeczniczka prasowa resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska przekazała PAP, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na uczelniach, także pod kątem wszelkich przejawów dyskryminacji i przemocy wobec studentów – zgodnie z ustawowymi kompetencjami nadzorczymi określonymi ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce…….

Przeciwdziałanie wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego

Afera obyczajowa na Politechnice Krakowskiej. Studentki oskarżają wykładowców o molestowanie seksualne. Uczelnia bada spra

https://dziennikpolski24.pl/afera-obyczajowa-na-politechnice-krakowskiej-studentki-oskarzaja-wykladowcow-o-molestowanie-seksualne-uczelnia-bada-sprawe/ar/c1-15701448

Dziennik Polski

Na Politechnice Krakowskiej wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie trzech wykładowców Wydziału Architektury, którym kilka studentek zarzuca molestowanie seksualne. Pokrzywdzone zostały już przesłuchane, a w przyszłym tygodniu ma być gotowy raport z tego postępowania. Trzech wykładowców zostało odsuniętych od prowadzenia zajęć ze studentami. Według wstępnych ustaleń do molestowania miało dochodzić przed wybuchem pandemii…..O procedury przeciwdziałania dyskryminacji (molestowanie jest jedną z jej form) na polskich uczelniach pytamy Ninę Gabryś, pełnomocniczkę prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej. Podkreśla, że bezpieczeństwo studentów i studentek powinno zawsze być priorytetem, dlatego kluczowe są procedury, które pozwalają aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. – W ten sposób zapewnione zostają narzędzia interwencji dla każdego. Bardzo potrzebne jest tworzenie na uczelniach stanowisk, takich jak rzecznicy ds. równego traktowania i biur, zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego – mówi nam Gabryś.

Mobbing normą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej?

Absolwentka oskarża łódzką Filmówkę. „Jeśli chcesz zostać aktorem, to musisz cierpieć”

dorzeczy.pl

Anna Paliga, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi oskarża władze uczelni o mobbing i przemoc….

„W moim odczuciu to, czego uczelnia nie daje nam najbardziej, to zwykłe poczucie bezpieczeństwa i zasady etyki. Absolwenci nie wiedzą, jakie są ich prawa jako aktorów, jak można bronić się przed mobbingiem, wykorzystaniem seksualnym na planie, a przemocowe przekraczanie swoich granic psychicznych i fizycznych uważają za niezbywalną część zawodu” – pisze aktorka.

W dalszej części wpisu Paliga stwierdza, że na uczelni panują absurdalne i niszczące przekonania: „młodych należy „łamać” i „przyzwyczajać do zaciskania zębów”, a także że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami”.

Nieograniczona władza profesorów

Paliga opisuje także, że kadra profesorka ma nad studentami „nieograniczoną władzę”. Mobbing i nieodpowiednie zachowanie mają być sprawami powszechnie znanymi. „Od pierwszych dni na uczelni wyższe lata opowiadają o takich zachowaniach jak o normie, z którą należy się pogodzić” – pisze aktorka.

Mobbing na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ?

Wielki skandal na Śląskim Uniwersytecie Medycznym! Studenci: „Mobbing i molestowanie”

se.pl

Ogromny skandal wybuchł na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy studenci ujawnili koszmarne praktyki stosowane przez niektórych wykładowców uczelni. Mobbing, molestowanie, traktowanie studentów „jak śmieci” – to kilka z oskarżeń, które padły w stronę ŚUM. Co na to władze uniwersytetu?

Sprawę nagłośnił fanpage na Facebooku ŚUMemes….

Tymczasem z konta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowano krótkie oświadczenie pod jednym z wpisów na tego fanpage.

– Z przykrością przyjęliśmy informację, że studia prowadzone w SUM nie spełniają Państwa oczekiwań. Życzylibyśmy sobie, aby wszyscy studenci czuli się dobrze w murach naszej uczelni. Wydaje się, że zawodzi coś najprostszego, tj. komunikacja międzyludzka. Żałujemy, że władzom uczelni nie przekazujecie informacji o ważnych dla was sprawach lub trudnościach związanych ze studiowaniem. (…) Uniwersytet jest miejscem swobodnego wyrażania poglądów, ale z zachowaniem obowiązujących zasad współżycia społecznego z poszanowaniem wzajemnego szacunku, zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i kontaktach bezpośrednich. SUM w Katowicach nie toleruje niewłaściwych zachowań w stosunku do studentów, jak i publikowania nietaktownych, agresywnych i niestosownych komentarzy – czytamy….

Katowice: Mobbing i molestowanie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym? Uczelnia się tłumaczy

se.pl

ŚUM: Do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga

10 czerwca wieczorem Śląski Uniwersytet Medyczny opublikował oświadczenie dotyczące bulwersujących relacji studentów. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich – czytamy w oświadczeniu….do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga jak i inne niepokojące sygnały, w tym od przedstawicieli Samorządu Studenckiego w zakresie organizowanych do 2016 i w latach wcześniejszych obozów, przewidzianych standardami na kierunku ratownictwa medycznego. Niezależnie od zapewnienia poufności w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających proponujemy, niezgodne z normami społecznymi zachowania w SUM w Katowicach zgłaszać bezpośrednio do pracownika Rektoratu dostępnego pod numerem telefonu 32/208 36 32 lub 514-954-145 lub pod adres jskolik@sum.edu.pl a ponadto poprzez uruchomiony od dnia 15.06.2020 r. formularz zgłoszeniowy – kontynuują przedstawiciele uczelni.

Studenci medycyny ze Śląska przerywają milczenie. Pojawiają się oskarżenia m.in. o mobbing i molestowanie

wiadomosci.onet.pl

Kara dla profesora za mobbing i molestowanie

Prof. Żelazny zwolniony dyscyplinarnie z UMK za molestowanie 

tylkotorun.pl

Oskarżany o molestowanie seksualne i nadużywanie władzy, profesor filozofii Mirosław Żelazny został wyrzucony z UMK. „Był tak zaskoczony decyzją, że podpisał dokumenty bez mrugnięcia okiem” – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie…

Mirosław Żelazny jest od 1995 roku profesorem nauk humanistycznych. Piastował funkcję przewodniczącego rady programowej Studiów z filozofii niemieckiej, był współzałożycielem oraz członkiem rady programowej serii filozoficznej wydawnictwa Comer, potem Wydawnictwa Rolewski. Był także Przewodniczącym Rady Programowej Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych przy UMK.

Jego kłopoty zaczęły się dwa lata temu, kiedy został przez rektora UMK zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego po oskarżeniach o mobbing. Jego relacje ze studentkami sprawdzali wówczas członkowie Komisji Dyscyplinarnej UMK (w składzie prof. dr hab. Grzegorz Zwara z Wydziału Matematyk i Informatyki, dr hab., prof. UMK Bożena Kłosowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz mgr Wojciech Kiełbasiński)….W orzeczeniu komisja uznała Prof. Żelaznego za winnego popełnienia czynów uchybiających godności zawodu nauczyciela akademickiego. W opinii pracodawcy Prof. Żelazny nie może wykonywać zawodu nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jego dalsze zatrudnianie spotkałoby się ze zdecydowanym i zrozumiałym sprzeciwem społeczności akademickiej naszej Uczelni – czytamy w oświadczeniu UMK.