Raport NZS “Mobbing na uczelniach wyższych”

AKTUALNOŚCI | CENTRUM ANALIZ NZS

Raport “Mobbing na uczelniach wyższych”

NZS

Jednym z głównych celów uczelni wyższych w Polsce – poza kształceniem studentów – jest zapewnienie im środowiska sprzyjającego zgłębianiu wiedzy. Niejednokrotnie jednak w  mediach pojawiały się informacje o nadużyciach o charakterze psychicznym i fizycznym, jakich dopuszczali się pracownicy akademiccy względem studentów. Niezależne Zrzeszenie Studentów postanowiło sprawdzić skalę tego zjawiska na uczelniach wyższych w Polsce. Efektem przeprowadzonego badania jest najnowszy raport Centrum Analiz NZS “Mobbing na uczelniach wyższych”. Wyniki są alarmujące.

Wersja raportu w formacie pdf.

Ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na uczelniach pod kątem mobbingu

Resort nauki: rektorzy odpowiadają za to, by uczelnie działały w sposób wolny od prześladowań

PAP, Nauka w Polsce

Resort edukacji i nauki na bieżąco monitoruje sytuacje na uczelniach pod kątem przejawów dyskryminacji i przemocy, ale to rektorzy odpowiadają za to, by działały one we właściwy sposób – poinformował PAP resort, odnosząc się do raportu NZS na temat mobbingu na uczelniach.

Pod koniec września Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) opublikowało raport „Mobbing na uczelniach”. W podsumowania badań oceniono, że skala zjawiska nadużyć o charakterze psychicznym lub fizycznym ze strony pracowników akademickich względem studentów jest alarmująca.

Rzeczniczka prasowa resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska przekazała PAP, że ministerstwo na bieżąco monitoruje sytuację na uczelniach, także pod kątem wszelkich przejawów dyskryminacji i przemocy wobec studentów – zgodnie z ustawowymi kompetencjami nadzorczymi określonymi ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce…….