Szkoła Mediacji

Zapraszamy na 85 Szkołę Mediacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji,
realizowaną zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

Złoty Potok k. Częstochowy – 6-9 września 2010 roku

40 godzin zajęć w pięknym otoczeniu Szlaku Orlich Gniazd.

koszt udziału: 590 złotych
możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia: 290 zł.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty z możliwością starań o wpis na listę mediatorów sądowych Stowarzyszenia Mediatorów Polskich w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

zgłoszenia:
Polska Korporacja Trenerów Mediacji
szkolenia@mediacje.pl tel./fax. 12 642-12-30
lub 31-935 Kraków, os. Handlowe 1 lok. 65
konto: BPS 85 1930 1220 2610 0602 1548 0001

więcej informacji: www.mediacje.pl, www.mediacje.org
Jerzy Śliwa 12 358-38-75, 601 637-984
Iwona Kitala-Dudek 515 128-808