Nie wszystkie działania pracodawcy chronią go przed odpowiedzialnością

Mobbing: nie zawsze zapłaci firma

Rzeczpospolita-Mateusz Rzemek 03-07-2012

Pracodawcy zakładają specjalne infolinie dla zastraszanych pracowników. Próbują w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za naruszenia. Często im się to nie udaje….

..wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11) sędziowie stwierdzili, że pracodawca, który podjął konkretne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, może uwolnić się od konsekwencji, gdy wykaże się dostatecznym zakresem działań należących do prewencji antymobbingowej. Wtedy do odpowiedzialności za to zjawisko może zostać pociągnięty tylko jego sprawca. Zdaniem sędziów nie wszystkie działania pracodawcy chronią go przed odpowiedzialnością. Chodzi o to, by były one skuteczne