Koniec bezkarności mobberów

Za mobbing można pozwać nie tylko szefa, ale też kolegę

Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna, 

 

Jeśli pracownik nie jest w stanie udowodnić mobbingu swojemu pracodawcy, może domagać się odszkodowania od osoby, która naruszała jego dobra osobiste w miejscu pracy….

Koniec bezkarności mobberów. Sąd Najwyższy (sygn. II PK 226/10) uznał, że pracownik może żądać na drodze cywilnej zadośćuczynienia lub odszkodowania za mobbing również od wpółpracownika, który szykanował go w miejscu pracy.

Dotyczczas mobberzy czuli się zwolnieni z odpowiedzialności za nękanie współpracowników. …. W 2010 roku tylko 34 sprawy o mobbing (z 326, które wpłynęły do sądów rejonowych) zakończyły się uwzględnieniem roszczenia pracownika w całości lub części…….

Mechanizm kozła ofiarnego i zjawiska pokrewne

lektura także dla mobbingowanych

„Czy Polska jest krajem dzikich ludzi?” – spotkanie promujące trzeci numer magazynu apokaliptycznego „44″

Blogpress, pt., 17/02/2012

„Z jednej strony mamy społeczeństwo zdziczałe, ludzi zepchniętych do kręgu rodzinnego i do prostych odruchów dżungli,  ale z drugiej strony mamy do czynienia z zupełnie nowoczesnym aparatem manipulacyjnym, który pracuje na tym społeczeństwie.” – powiedział Rafał Ziemkiewicz w czasie spotkania promującego trzeci numer magazynu apokaliptycznego „44”…..Mechanizm kozła ofiarnego polega na tym, iż grupa społeczna w momencie kryzysu, dezintegracji czy zagrożenia, by powrócić do stanu utraconej równowagi, obiera sobie ofiarę, która staje się obiektem zbiorowej agresji całej grupy. Agresja ta ma na celu śmierć bądź różnego rodzaju wykluczenie ofiary (wypędzenie, wykluczenie symboliczne). Grupa wmawia sobie bowiem, że ofiara ta ponosi winę za nieszczęście lub zagrożenie, które doprowadziło do kryzysu, dezintegracji grupy.