Mobbing profesor od przedmiotu dotyczącego tego jak być dobrym pedagogiem

Mobbing na Uniwersytecie Gdańskim? „Złe traktowanie i przemoc psychiczna”

zawszepomorze.pl

Studenci pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego zarzucają jednej z profesor UG zastraszanie, złe traktowanie i stosowanie przemocy psychicznej. Rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie w tej sprawie, ale skarżący się studenci złożyli już odwołanie. Uniwersytet informuje, że profesor nie prowadzi obecnie zajęć na uczelni….

Przez ponad rok, na prośbę władz uczelni, sprawa miała być trzymana w tajemnicy. Dopiero po umorzeniu postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego uczelni, studenci pedagogiki specjalnej zdecydowali się nagłośnić w liście skierowanym do mediów zachowanie jednej z wykładowczyń.

Według studentów, popieranych przez część absolwentów, doktorantów, a nawet wykładowców, profesor „prowadząca na kierunku studiów Pedagogika Specjalna przedmiot dotyczący tego jak być dobrym pedagogiem” miała od lat dopuszczać się mobbingu wobec studentów.

 – W konsekwencji tych doświadczeń wiele osób zrezygnowało z kontynuowania studiów na danym kierunku lub Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie określić, jak wielu z nas potrzebowało pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w wyniku nieodpowiedniego traktowania przez profesor – czytamy w liście nadesłanym do redakcji….

Czy będą konsekwencje za mobbing na UJ ?

Molestowanie na UJ. Rektor: konsekwencje wobec pracowników jeszcze przed nowym rokiem akademickim

GW Kraków

Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają postępowania wyjaśniające w sprawie wykładowców, którzy przez lata mieli poniżać i upokarzać studentów Instytutu Historii Sztuki. „Ze względu na czas urlopowy postępowanie to zostanie zakończone we wrześniu” – przekazuje rektor UJ Jacek Popiel….

 ….rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął rezygnację dr Dobrosławy Horzeli z funkcji zastępczyni dyrektora ds. studenckich w Instytucie Historii Sztuki.

Teraz rektor potwierdza, że to dopiero początek konsekwencji, jakie poniosą pracownicy IHS UJ. Postępowania wyjaśniające w sprawie innych pracowników tego instytutu nadal trwają. „Od ustaleń tych zależą konsekwencje kadrowe, jakie zostaną wyciągnięte wobec tych pracowników, stąd konieczne jest rzetelne ustalenie faktów” – przekazuje RPO rektor Popiel.

Postępowania mają zakończyć się we wrześniu. Rektor zapewnia, że: „w stosunku do osób, które przekroczyły zasady Akademickiego Kodeksu Wartości, zostaną wyciągnięte konsekwencje”.

Jak zgłosić MOBBING?

Studenci mobbingowani na UJ? 

Kadra Instytutu Historii Sztuki UJ mobbinguje studentów

Molestowanie na UJ. Jest reakcja RPO, do „Wyborczej” zgłaszają się kolejne ofiary molestowań na krakowskich uczelniach

GW

Uniwersytet Jagielloński ma wyjaśnić, jakie konkretnie działania podjął w odpowiedzi na doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich od lat miało dochodzić w Instytucie Historii Sztuki. Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło na biurko rektora UJ…..trwający od lat proceder niewłaściwego traktowania studentów w murach Instytutu Historii Sztuki UJ. Studenci opowiedzieli o systemowym poniżaniu i upokarzaniu, których mieli od lat doświadczać od nawet 10 wykładowców z 25-osobowej kadry akademickiej…

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobbing w Instytucie Historii Sztuki UJ?  RPO pisze do rektora –

bip.brpo.gov.pl

 • W przestrzeni publicznej pojawiły się sygnały o możliwym znęcaniu się psychicznym i poniżaniu studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niektórych pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach
 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do rektora uczelni prof. Jacka Popiela 
 • xxxxxxxxxxxxxxxx

Pomoc w sytuacjach kryzysowych dla Studetów

https://ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/pomoc-w-sytuacjach-kryzysowych

….

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA

SOWA oferuje:

 • interwencję w kryzysach psychicznych,
 • wsparcie w adaptacji,
 • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną,
 • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej

Z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji korzystać mogą studenci studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Nie zajmujemy się leczeniem tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

Wszelkie niezbędne informacje można znależć na stronie internetowej SOWY: sowa.uj.edu.pl

Przeciwdziałanie  mobbingowi i korupcji na Uniwersytecie Rzeszowskim

Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji

serwis Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.06.2022r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej Polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zadania Pełnomocnika ds. przeciwdziałania  mobbingowi i korupcji:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu i korupcji oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego
 • zbieranie danych na temat przejawów mobbingu i korupcji
 • zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji
 • podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu i korupcji w miejscu pracy.
 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji pełni funkcję przewodniczącego Komisji, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego posiedzenia oraz przedstawia rekomendacje dla Rektora po każdorazowym posiedzeniu….

Jak zgłosić skargę?

 • Każdy pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego ma możliwość złożenia skargi do Rektora za pośrednictwem Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji.
 • Skarga wnoszona jest na piśmie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej polityki 
 • Skargę anonimową lub niepodpisaną przez pracownika pozostawia się bez rozpoznania.
 • Prowadzone przez Komisję postępowanie nie ogranicza w żaden sposób pracownika z możliwości dochodzenia ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, w tym wstąpienia na drogę sądową.

Dodatkowo zgłoszenia oraz zapytania można kierować e-mailowo na adres antymobbing@ur.edu.pl . Konsultacje pokój 325 budynek A0 ul. Pigonia 1 po wcześniejszym umówieniu e-mailowym.

Mobbing, staffing i inne demony 

Mobbing, staffing i inne demony

gumed.edu.pl

Co wzmacnia zaangażowanie w pracę? Czym jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? Jak budować atmosferę pozytywnej współpracy i zdrowej rywalizacji w miejscu pracy? – to tylko niektóre kwestie, które zostały poruszone podczas wykładu Mobbing, staffing i inne demony wygłoszonego przez dr hab. Magdalenę Błażek, kierownik Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego….

– Istotą radości z pracy jest jej sens, ale ważne jest także, aby dobrze się czuć i pracować w sprzyjającej rozwojowi atmosferze – wyjaśniała dr hab. Błażek. – Jeżeli weźmie się ludzi, którzy są pasjonatami czegoś i zapewni się im satysfakcjonujące warunki pracy – radość z pracy będzie czynnikiem motywującym; jeśli jednak sprawi się, że ludzie uznają swoje działania za bezsensowne stracą motywację wewnętrzną i radość z pracy.

W swoim wystąpieniu Ekspertka omówiła sposoby wzmacniania zaangażowania w pracę, jak również podkreśliła rolę prawidłowej komunikacji w relacjach interpersonalnych w oparciu o przykłady wzięte z zawodowej praktyki. Ponadto wyróżniła trzy zasadnicze rodzaje mobbingu – pionowy, poziomy i pochyły oraz przybliżyła zgromadzonym poszczególne stopnie mobbingu – od działań zakłócających proces komunikacji, poprzez osłabianie reputacji pracownika i działania podważające jego pozycję zawodową, po bezpośrednie ataki na bezpieczeństwo i zdrowie, w tym nadużycia fizyczne i molestowanie seksualne.

Jako panaceum na przezwyciężenie mobbingu w miejscu pracy dr hab. Błażek wskazała właściwe zarządzanie personelem prowadzenie odpowiedniej polityki rekrutacyjnej, a także regularne szkolenia i konferencje poświęcone zagadnieniom przemocy w pracy.

– Budując kulturę organizacji, trzeba pamiętać, że muszą cechować ją: otwartość i jawność, a prawo do krytyki i swobodnego wypowiadania się przysługuje każdemu pracownikowi – zaznaczyła dr hab. Magdalena Błażek.

Prezentacja wygłoszona podczas spotkania dostępna jest w extranecie w zakładce Sejmowej Komisji Etyki i Dobrych Obyczajów Akademickich GUMed.