Raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej łódzkiej PWSFTvi

Szkoła Filmowa w Łodzi przedstawiła raport komisji antymobbingowej

Dziennik Łódzki

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna Szkoły Filmowej w Łodzi opublikowała raport z prac związanych z zarzutami wobec wykładowców uczelni o działania przemocowe. Na jego podstawie pracę straciło kilku nauczycieli.

Raport Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej łódzkiej PWSFTviT jest efektem postępowań wyjaśniających rozpoczętych po upublicznieniu głośnego listu Anny Paligi, absolwentki tej uczelni. Aktorka zarzuciła w nim kilku wykładowcom zachowania przemocowe, jakich z ich strony mieli doświadczać ona oraz jej koleżanki i koledzy. Stwierdziła zarazem, iż przedstawiciele władz uczelni mieli nie reagować na zgłaszany przez nią problem.

Komisja poinformowała, że w roku akademickim 2020/2021 zgłoszono zarzuty wobec 27 nauczycieli akademickich uczelni, dwóch osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz jednego recenzenta biorącego udział w postępowaniach awansowych (w tym gronie jest pięć kobiet i 25 mężczyzn). Skargi zgłosiło 45 osób, a siedemdziesiąt osób, podpisanych imieniem i nazwiskiem, wyraziło chęć zajęcia stanowiska w obronie nauczycieli akademickich….

Plaga mobbingu atakuje

Plaga mobbingu atakuje

Od 20 lat alarmowałem o negatywnych skutkach mobbingu dla domeny akademickiej. Podnosiłem, że jest to niepożądana, lecz skuteczna metoda negatywnej selekcji kadr akademickich. Wykazywałem też, że skutki mobbingu bywają bardziej negatywne w domenie niż brak pieniędzy!….

Raport NZS “Mobbing na uczelniach wyższych”

AKTUALNOŚCI | CENTRUM ANALIZ NZS

Raport “Mobbing na uczelniach wyższych”

NZS

Jednym z głównych celów uczelni wyższych w Polsce – poza kształceniem studentów – jest zapewnienie im środowiska sprzyjającego zgłębianiu wiedzy. Niejednokrotnie jednak w  mediach pojawiały się informacje o nadużyciach o charakterze psychicznym i fizycznym, jakich dopuszczali się pracownicy akademiccy względem studentów. Niezależne Zrzeszenie Studentów postanowiło sprawdzić skalę tego zjawiska na uczelniach wyższych w Polsce. Efektem przeprowadzonego badania jest najnowszy raport Centrum Analiz NZS “Mobbing na uczelniach wyższych”. Wyniki są alarmujące.

Wersja raportu w formacie pdf.

Szkoła Filmowa w Łodzi walczy z mobbingiem.

Szkoła Filmowa w Łodzi walczy z mobbingiem. Zgłoszenia na 20 kolejnych wykładowców

tvn.24

Działająca w Szkole Filmowej w Łodzi komisja do spraw walki z mobbingiem bada anonimowe zgłoszenia studentów dotyczące 20 nauczycieli akademickich, którzy mieli dopuszczać się przemocy fizycznej i psychicznej. – Konsekwentnie badamy wszystkie niepokojące sygnały. Na tym etapie mogę powiedzieć, że wobec dwóch z nich uczelnia zarekomendowała zakończenie współpracy – mówi Krzysztof Brzezowski z biura prasowego uczelni……

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/student/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-molestowaniu-na-uczelniach,509977.html

Nierówne traktowanie osób o odmiennej orientacji moralnej i intelektualnej

Przeciwdziałanie wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego

Afera obyczajowa na Politechnice Krakowskiej. Studentki oskarżają wykładowców o molestowanie seksualne. Uczelnia bada spra

https://dziennikpolski24.pl/afera-obyczajowa-na-politechnice-krakowskiej-studentki-oskarzaja-wykladowcow-o-molestowanie-seksualne-uczelnia-bada-sprawe/ar/c1-15701448

Dziennik Polski

Na Politechnice Krakowskiej wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie trzech wykładowców Wydziału Architektury, którym kilka studentek zarzuca molestowanie seksualne. Pokrzywdzone zostały już przesłuchane, a w przyszłym tygodniu ma być gotowy raport z tego postępowania. Trzech wykładowców zostało odsuniętych od prowadzenia zajęć ze studentami. Według wstępnych ustaleń do molestowania miało dochodzić przed wybuchem pandemii…..O procedury przeciwdziałania dyskryminacji (molestowanie jest jedną z jej form) na polskich uczelniach pytamy Ninę Gabryś, pełnomocniczkę prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej. Podkreśla, że bezpieczeństwo studentów i studentek powinno zawsze być priorytetem, dlatego kluczowe są procedury, które pozwalają aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji. – W ten sposób zapewnione zostają narzędzia interwencji dla każdego. Bardzo potrzebne jest tworzenie na uczelniach stanowisk, takich jak rzecznicy ds. równego traktowania i biur, zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem wszelkim działaniom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania seksualnego – mówi nam Gabryś.