Wnioski Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w łódzkiej Szkole Filmowej

Łódź. Szkoła Filmowa w Łodzi. Była przemoc – komisja potwierdza część zarzutów wobec wykładowców

e-teatr.pl

Postępowanie wyjaśniające w sprawie zarzutów, które przedstawiła absolwentka szkoły Anna Paliga, powołana na uczelni komisja przeprowadziła od 22 marca do 12 kwietnia….

Szkoła Filmowa w Łodzi przeanalizowała także zgłoszenia, jakie dostała na specjalną skrzynkę zaufania, którą uruchomiono w szkole i sprawdziła archiwalne ankiety studenckie pod kątem zgłaszanych sygnałów o naruszeniach etyki pracy wykładowcy. Szkoła Filmowa w Łodzi. Co dalej z wykładowcami?

W sprawie dr. hab. Mariusza Jakusa komisja stwierdziła, że „stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami” i może to być „przesłanka do rozwiązania umowy o pracę” z zachowaniem okresu wypowiedzenia. ….

Rzecznik dyscyplinarny ma wyjaśnić też sprawę prof. Mariusza Grzegorzka, byłego rektora Szkoły Filmowej w Łodzi. A to „z uwagi na skrajnie rozbieżne oceny zdarzeń dotyczących prof. Mariusza Grzegorzka oraz kolejne zarzuty zawarte w zgłoszeniach od studentów i pracowników”.

Tu Anna Paliga stwierdziła, że były rektor poniżał ją i jej kolegów, reagował często agresywnie i wyzywał studentów. Twierdziła, że powiedziała o tym ówczesnemu prorektorowi dr. hab. Michałowi Staszczakowi, ale ten nie podjął żadnych kroków……..Głos zabrali również absolwenci tej uczelni. W specjalnym liście, który wysłali do Szkoły Filmowej w Łodzi, napisali: „Stajemy po stronie ofiar”. Dodając, że sami doświadczyli w filmówce „przemocy i mobbingu”.

Mobbing normą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej?

Absolwentka oskarża łódzką Filmówkę. „Jeśli chcesz zostać aktorem, to musisz cierpieć”

dorzeczy.pl

Anna Paliga, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi oskarża władze uczelni o mobbing i przemoc….

„W moim odczuciu to, czego uczelnia nie daje nam najbardziej, to zwykłe poczucie bezpieczeństwa i zasady etyki. Absolwenci nie wiedzą, jakie są ich prawa jako aktorów, jak można bronić się przed mobbingiem, wykorzystaniem seksualnym na planie, a przemocowe przekraczanie swoich granic psychicznych i fizycznych uważają za niezbywalną część zawodu” – pisze aktorka.

W dalszej części wpisu Paliga stwierdza, że na uczelni panują absurdalne i niszczące przekonania: „młodych należy „łamać” i „przyzwyczajać do zaciskania zębów”, a także że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami”.

Nieograniczona władza profesorów

Paliga opisuje także, że kadra profesorka ma nad studentami „nieograniczoną władzę”. Mobbing i nieodpowiednie zachowanie mają być sprawami powszechnie znanymi. „Od pierwszych dni na uczelni wyższe lata opowiadają o takich zachowaniach jak o normie, z którą należy się pogodzić” – pisze aktorka.

Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

Ochrona pracownika akademickiego przed mobbingiem poziomym na gruncie art. 207 KK

https://www.academia.edu/44493860/Ochrona_pracownika_akademickiego_przed_mobbingiem

Piotr SobanskiPublished 2020

Mobbing,Prawo Karne,Komunikacja Naukowa,Szkolnictwo Wyższe,Prawo pracy

W artykule zostały przeanalizowane kwestie związane z możliwością ochrony pracowników akademickich przed mobbingiem ze strony współpracowników na gruncie prawa karnego. Mobbing, którego dopuszcza się współpracownik lub grupa współpracowników, jest określany mianem mobbingu poziomego. W zależności od konkretnych okoliczności zachowania sprawcy mobbingu mogą spełniać znamiona art. 207 § 1 KK. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu..

adwokat dr Piotr Sobański LL.M. – od 2003 r. prowadzi indywidualną Kancelarię  Adwokacką w Zielonej Górze; 

od 2019 r. jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Konstytucyjnego,  Europejskiego iMiędzynarodowego Publicznego)

piotr.sobanski@adwokatura.pl

Mobbing na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ?

Wielki skandal na Śląskim Uniwersytecie Medycznym! Studenci: „Mobbing i molestowanie”

se.pl

Ogromny skandal wybuchł na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, kiedy studenci ujawnili koszmarne praktyki stosowane przez niektórych wykładowców uczelni. Mobbing, molestowanie, traktowanie studentów „jak śmieci” – to kilka z oskarżeń, które padły w stronę ŚUM. Co na to władze uniwersytetu?

Sprawę nagłośnił fanpage na Facebooku ŚUMemes….

Tymczasem z konta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opublikowano krótkie oświadczenie pod jednym z wpisów na tego fanpage.

– Z przykrością przyjęliśmy informację, że studia prowadzone w SUM nie spełniają Państwa oczekiwań. Życzylibyśmy sobie, aby wszyscy studenci czuli się dobrze w murach naszej uczelni. Wydaje się, że zawodzi coś najprostszego, tj. komunikacja międzyludzka. Żałujemy, że władzom uczelni nie przekazujecie informacji o ważnych dla was sprawach lub trudnościach związanych ze studiowaniem. (…) Uniwersytet jest miejscem swobodnego wyrażania poglądów, ale z zachowaniem obowiązujących zasad współżycia społecznego z poszanowaniem wzajemnego szacunku, zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i kontaktach bezpośrednich. SUM w Katowicach nie toleruje niewłaściwych zachowań w stosunku do studentów, jak i publikowania nietaktownych, agresywnych i niestosownych komentarzy – czytamy….

Katowice: Mobbing i molestowanie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym? Uczelnia się tłumaczy

se.pl

ŚUM: Do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga

10 czerwca wieczorem Śląski Uniwersytet Medyczny opublikował oświadczenie dotyczące bulwersujących relacji studentów. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich – czytamy w oświadczeniu….do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga jak i inne niepokojące sygnały, w tym od przedstawicieli Samorządu Studenckiego w zakresie organizowanych do 2016 i w latach wcześniejszych obozów, przewidzianych standardami na kierunku ratownictwa medycznego. Niezależnie od zapewnienia poufności w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających proponujemy, niezgodne z normami społecznymi zachowania w SUM w Katowicach zgłaszać bezpośrednio do pracownika Rektoratu dostępnego pod numerem telefonu 32/208 36 32 lub 514-954-145 lub pod adres jskolik@sum.edu.pl a ponadto poprzez uruchomiony od dnia 15.06.2020 r. formularz zgłoszeniowy – kontynuują przedstawiciele uczelni.

Studenci medycyny ze Śląska przerywają milczenie. Pojawiają się oskarżenia m.in. o mobbing i molestowanie

wiadomosci.onet.pl

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy

Trojanowska Aneta. (2018). Zagrożenia psychospołeczne w
środowisku pracy – przegląd zagadnień dotyczących bibliotekarzy.
„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” (2018, nr 3, s. 89-100).

Click to access Trojanowska_Zagrozenia_psychospoleczne_w_srodowisku.pdf

Kara dla profesora za mobbing i molestowanie

Prof. Żelazny zwolniony dyscyplinarnie z UMK za molestowanie 

tylkotorun.pl

Oskarżany o molestowanie seksualne i nadużywanie władzy, profesor filozofii Mirosław Żelazny został wyrzucony z UMK. „Był tak zaskoczony decyzją, że podpisał dokumenty bez mrugnięcia okiem” – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie…

Mirosław Żelazny jest od 1995 roku profesorem nauk humanistycznych. Piastował funkcję przewodniczącego rady programowej Studiów z filozofii niemieckiej, był współzałożycielem oraz członkiem rady programowej serii filozoficznej wydawnictwa Comer, potem Wydawnictwa Rolewski. Był także Przewodniczącym Rady Programowej Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych przy UMK.

Jego kłopoty zaczęły się dwa lata temu, kiedy został przez rektora UMK zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego po oskarżeniach o mobbing. Jego relacje ze studentkami sprawdzali wówczas członkowie Komisji Dyscyplinarnej UMK (w składzie prof. dr hab. Grzegorz Zwara z Wydziału Matematyk i Informatyki, dr hab., prof. UMK Bożena Kłosowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz mgr Wojciech Kiełbasiński)….W orzeczeniu komisja uznała Prof. Żelaznego za winnego popełnienia czynów uchybiających godności zawodu nauczyciela akademickiego. W opinii pracodawcy Prof. Żelazny nie może wykonywać zawodu nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jego dalsze zatrudnianie spotkałoby się ze zdecydowanym i zrozumiałym sprzeciwem społeczności akademickiej naszej Uczelni – czytamy w oświadczeniu UMK.

Mobbing musi przestać być tematem tabu w polskim uniwersytecie.

Akademicka kultura mobbingu w dobie doskonałości badawczej

innpoland.pl

Polskie uczelnie…..są szczególnie narażone na ten rodzaj patologii, ponieważ od ponad dekady implementuje się tutaj odgórnie założenia neoliberalne na grunt kultur feudalnych..

…W polskiej uczelni rosnąca presja na spełnianie norm doskonałości badawczej idzie w parze z reprodukcją relacji o charakterze paternalistycznym pomiędzy osobami z habilitacją i bez oraz przy wzmocnieniu władzy administracji. W konsekwencji stosuje się działania mobbingowe wobec młodych naukowców i doktorantów, zrzucając na nich ciężar odpowiedzialności za wyniki punktowe, dydaktykę czy sprawy administracyjne: przy czym usprawiedliwia się takie zachowania relacją wdzięczności wobec patronów, którzy, nie ukrywajmy, często dzięki relacjom quasi-nepotycznym torują młodym drogę do zatrudnienia czy zasobów. Rośnie poziom stresu również u osób z habilitacjami, które często tracą poczucie wartości w obliczu presji doskonałości: to z kolei może sprzyjać działaniom mobbingowym w drugą stronę, gdzie młode „gwiazdy” uczelniane starają się zdyskredytować pozycję starszych, chcąc przejąć od nich władzę i pozycję, aby móc spełniać marzenia o cytowaniach, indeksach i punktach…..Mobbing musi przestać być tematem tabu w polskim uniwersytecie.