Ankieta – Mobbing na uczelniach

Ankieta – Mobbing na uczelniach

https://naukapolska.eu/index.php

Ankieta będzie dostępna  do 10 kwietnia 2019 r.

Mobbing wśród zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

info mobbing

Opis nieprawidłowości i zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

KRD

Pod pojęciem mobbing doktoranci zgłosili 96 problemów występujących powszechnie. Obserwowane problemy dotyczyły głownie wykorzystywania doktorantów do prac administracyjnych i organizacyjnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, i wykonywania obowiązków pracowników naukowych realizowanych w ramach projektów, głownie przez opiekunów naukowych lub promotorów. Zauważono także niepokojące zgłoszenia dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć oraz liczne przypadki molestowania psychicznego i seksualnego

Czy na twojej uczelni respektowany jest uczelniany kodeks etyczny ?

Czy na twojej uczelni prowadzono szkolenia antymobbingowe ?

Mobbing na Politechnice Krakowskiej – wyniki ankiety

info-mobbing1

Wg ankiety

Czy Politechnika Krakowska jest przyjazna dla swoich pracowników”,

którą  przeprowadziła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

 

 duża część osób ankietowanych, bo aż 20 %, czuje się dyskryminowana,

– ponad 15% ankietowanych uważa, że stosowany jest wobec nich mobbing:

przez przełożonego –  9,7 %

przez współpracowników – 4%

przez studentów – 1,5%

Oddano 452  ankiety

Gdzie powinien być ‚umocowany’ mediator akademicki ?

Ustanowienie  instancji mediatora akademickiego nie powinno budzić zastrzeżeń. Problemem jednak jest ‚umocowanie’ mediatora. Czy bezpośrednio na uczelni jak w uczelniach USA ?  czy raczej w organizacji mediacyjnej aby zapewnić  poufność i niezależność  działań? A może gdzie indziej ?

Gdzie cię mobbingowano ?