Student, który czuje się pokrzywdzony nawet nie ma do kogo zgłosić swojej skargi

Eksperci: problem molestowania seksualnego na uczelniach pomijany

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2011-03-30

Zjawisko molestowania seksualnego i dyskryminacji ze względu na płeć na uczelniach wyższych wciąż jest zjawiskiem pomijanym w polskim prawie i debacie publicznej – mówili uczestnicy seminarium „Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu”, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim. …

Z kolei radca prawny Karolina Kędziora zaprezentowała badania Agnieszki Gutkowskiej „Molestowanie seksualne w środowisku akademickim – wyniki badań na polskich uczelniach”. Wynika z nich, że z molestowaniem seksualnym na uczelniach wyższych spotkało się około 7 proc. ankietowanych. Innych zachowań mogących tworzyć wrogą i poniżającą atmosferę w miejscu nauki doświadczyło od 16,3 do 34,5 proc. badanych. Do najczęstszych tego typu zachowań należą opowiadanie dowcipów o podtekście seksualnym i prawienie krępujących komplementów.

„Jedynie 19 proc. studentów, z tych którzy spotkali się z niechcianymi zachowaniami o charakterze seksualnym, uznało, że to co ich spotkało było molestowaniem seksualnym” – pisze Kędziora w przedstawionym podczas seminarium opracowaniu….

…Coraz częściej mówi się też o cybermolestowaniu, czyli np. obraźliwych fotomontażach czy wulgarnych SMS-ach. Za formy molestowania seksualnego uznaje się również np. stalking, czyli uporczywe nękanie, ale też wulgarne wypowiedzi czy dowcipy….

…..Jak powiedziała prof. Małgorzata Fuszara, wiele sygnałów o przejawach dyskryminacji i molestowania seksualnego pochodzi właśnie z politechnik. „Jest paradoksem, że powstają specjalne akcje zachęcające dziewczyny do studiowania na politechnikach, a wiele przejawów molestowania czy dyskryminacji notuje się na kierunkach, w których stanowią one mniejszość. Dziewczynom daje się po prostu odczuć, że nie nadają się do tego typu uczelni” – mówiła prof. Fuszara….

…..

Tymczasem – jak podkreślały prelegentki – student, który czuje się pokrzywdzony nawet nie ma do kogo zgłosić swojej skargi. A jeśli ją zgłosi sprawa może ciągnąć się latami. Dlatego często wybierają oni strategię „na przeczekanie”. „Postudiuję 4-5 lat, a później mnie już tu nie będzie. Problem sam zniknie” – opisywała studencki sposób myślenia Wołosik.

W odpowiedzi na potrzeby studentów na Uniwersytecie Warszawskim powstała np. Komisja Rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji na UW, której przewodniczy prof. Małgorzata Fuszara. Jest to jednak dopiero druga tego typu komisja na polskich uczelniach…

 

Ograniczenia działania zespołowego a problem mobbingu w szkolnictwie wyższym

Ograniczenia działania zespołowego a problem mobbingu w szkolnictwie wyższym

Joanna Wylężałek

Czy mobbing trafi do kodeksu karnego

Czy mobbing trafi do kodeksu karnego

Rzeczpospolita, Agata Łukaszewicz 15-03-2011

Ministerstwo Sprawiedliwości robi rozeznanie, czy istnieje potrzeba kryminalizacji mobbingu. Niewykluczone, że tak się stanie…

Pomóc ofiarom

– Warto się zastanowić nad wpisaniem mobbingu do kodeksu karnego – mówi „Rz” minister Radziszewska.

Podaje przykład stalkingu i molestowania seksualnego, które znalazły się w k.k. po to, by ułatwić ofiarom dochodzenie swoich praw.

W przypadku molestowania seksualnego mamy domniemanie winy sprawcy, ale w przypadku naruszeń praw pracowniczych i stalkingu k.k. przyjmuje domniemanie niewinności sprawcy. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że kodeks pracy  w sposób bardzo ogólny zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi.

– Nie chodzi o to, by sprawca mobbingu trafiał do więzienia – wyjaśnia minister Radziszewska. I dodaje, że katalog kar możliwych do zastosowania jest przecież bardzo szeroki. Problem kryminalizacji mobbingu trafił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, która właśnie wydała opinię w tej sprawie….

Jak mówi „Rz” Michał Królikowski, jej członek, komisja sprzeciwiła się bezpośredniej kryminalizacji zachowań mobbingu w rozdziale „Przestępstwa przeciwko wolności”.

Masz prawo do mediacji

„Masz prawo do mediacji” – rusza kampania informacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości

sewis MS 2011-03-01

– W tym roku mija 13 lat od wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawa karnego, 10 lat jej istnienia w sprawach nieletnich i 6 lat w prawie cywilnym. Te lata to czas rozwoju mediacji, jej upowszechniania, tworzenia podstaw instytucjonalnych, pracy nad standardami, dyskusji w środowiskach prawników, mediatorów i innych specjalistów zajmujących się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, wprowadzania rozwiązań legislacyjnych – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, inaugurującej kampanię informacyjną pt. „Masz prawo do mediacji”.

Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013” wynika, że mediacja i inne metody ADR to zagadnienia słabo znane Polakom.
Główną przyczyną braku zainteresowania alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów jest niewystarczająca wiedza na temat ADR zarówno wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości, jak i ogółu społeczeństwa.
– Z braku wystarczającej wiedzy wynika także brak społecznej akceptacji dla pozasądowego rozwiązywania sporów – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Według respondentów, sąd to najlepsza instytucja, do której należy zgłaszać się w przypadku sporu bądź konfliktu. Na pytanie: „do sądu czy do mediatora” – 57% badanych wybrało drogę sądową. Tylko niespełna co piąta osoba (19%), która słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania konfliktów, skorzystałaby z usług mediatora. Badania prowadzone przed kilkoma laty ukazały, że słowo „mediacja” znał co piąty respondent, a instytucja ta często utożsamiana była a mediami, medytacją, awiacją – a więc terminami odmiennymi od procedury mediacji – dodał Minister Sprawiedliwości.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości konieczna jest zmiana podejścia do rozwiązywania sporów, w tym przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Stąd podejmowane przez resort i prowadzone w dwojaki sposób działania:
1. zainaugurowana dzisiaj kampania społeczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
2. szkolenia z zakresu alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów. Szkolenia te będą skierowane do praktyków wymiaru sprawiedliwości, w tym także pracowników mających kontakt ze stronami sporu na początku drogi sądowej. Weźmie w nich udział ponad 700 osób.
Upowszechnianie mediacji i innych metod ADR jest jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadania z tego zakresu zostały wpisane do strategii „Sprawne Państwo”, a także zaliczone do programu „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni” ogłoszonego 9 sierpnia ubiegłego roku………….