Mobbing – Informator dla pracownika

mobbing lektura

Mobbing Informator dla pracownika – Anna Kucharska, PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY WARSZAWA 2016

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/148239/br%20mobbing-InfoPracown%20dodruk2016%20Internet.pdf

Reklamy

Portal Uniwersytetu Warszawskiego poleca

mobbing lektura

https://portal.uw.edu.pl/web/ombudsman/archiwum

LEKTURA

A dzisiaj polecamy jako lekturę „Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim ” Józefa Wieczorka :
http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0007/25864/Mediator_akademicki.pdf

Warto zauważyć, że od czasu ukazania się tej publikacji miały miejsce pewne zmiany, m.in. powołano dwóch Rzeczników Akademickich.

Mobbing uczelniany w Jarosławiu

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej zarzucają swoim szefom mobbing

Paweł Bugira, Życie Podkarpacia,11.06. 2012

Żyjemy na lekach antydepresyjnych i uspokajających. Jesteśmy obrażani, bezpodstawnie przenoszeni do innych działów i straszeni zwolnieniami. Część osób została zmuszona do zrezygnowania z pracy – takie zarzuty stawiają wobec władz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu jej pracownicy. – To pomówienia – odpowiadają oskarżani…..Najwięcej zarzutów kierowanych jest wobec urzędującego od września kanclerza Mieczysława Doskocza. – Jesteśmy notorycznie obrażani. Wystarczy choćby wspomnieć cotygodniowe odprawy, na których pan kanclerz wszystkich wyśmiewa i upokarza – mówi jeden z pracowników (nazwisko do wiadomości redakcji).
Pracownicy twierdzą, że słowa kanclerza „będę zwalniał” są na porządku dziennym. Podobnie jak ciągłe przenoszenie ich na inne stanowiska, na których muszą wykonywać zadania, do których nie są przygotowani…..Rektor uczelni prof. Wacław Wierzbieniec zaprzecza stawianym mu zarzutom, żeby wcześniej wiedział o mobbingu ze strony Mieczysława Doskocza i przymykał na to oczy.

Kanclerz PWSTE zarzuty pod swoim adresem uważa za pomówienia. – Nigdy nikogo nie mobbingowałem. Są to kłamstwa wyssane z palca. W życiu do nikogo nie odezwałem się wulgarnie albo obraźliwie i nigdy nie straszyłem kogokolwiek zwolnieniem – mówi. – Czy ci ludzie mogą usiąść tu z nami i popatrzeć mi prosto w oczy? – dodaje.

Kanclerz odwołany! Pracownicy uczelni odetchnęli

Paweł Bugira, Życie Podkarpacia,11.06. 2012

Mieczysław Doskocz nie będzie już kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Taką decyzję po wybuchu afery mobbingowej na uczelni podjął jej rektor Wacław Wierzbieniec….- W rozmowie z kanclerzem doszliśmy do wniosku, że właściwym rozwiązaniem będzie, jeśli przestanie pełnić swoją funkcję – mówi Wacław Wierzbieniec. Obecnie trwa procedura rozwiązania umowy. W efekcie kanclerz przestanie pracować w PWSTE.
– Uczelnia to nasze wspólne dobro, które zostało powierzone w moje ręce i moim obowiązkiem jest zapewnienie jak najlepszych warunków. Zrobię wszystko, aby pracownicy i studenci czuli się tu dobrze – tak komentuje swoją decyzję W. Wierzbieniec…..

W 2012 roku, niemal 70 proc. ankietowanych czuło się mobbingowanych

Mobbing bardzo rzadko ma finał w polskim sądzie

Gazeta Prawna 26.04.2012

Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez serwis rynekpracy.pl w 2012 roku, niemal 70 proc. ankietowanych czuło się mobbingowanych. Uczucie psychicznej przemocy nie przekłada się jednak na rozgłos konkretnych przypadków.

…..Nie zawsze winni pozostają bezkarni. W kwietniu 2012 roku Sąd Rejonowy w Limanowej skazał dyrektorkę zespołu szkół w Podobinie (woj. małopolskie), wymierzając jej karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał, że Anna A. od 1998 roku złośliwie łamałaprawa nauczycieli szkoły poprzez m.in. szykanowanie współpracowników, grożenie utratą pracy oraz krytykowanie. Zdaniem sądu dyrektorka doprowadziła do obniżenia samooceny nauczycieli, utraty wiary we własne możliwości, wywołała u nich silne reakcje stresowe i doprowadziła do rozstroju nerwowego. Do wyroku skazującego przyczyniło się samobójstwo nauczycielki, która w jednym z listów pożegnalnym oskarżyła przełożoną o znęcanie się psychiczne – relacjonuje rynekpracy.pl.

Prokurator generalny chce, by nękanie pracownika było przestępstwem

Czy mobbing w kodeksie poprawi statystyki

Agata Łukaszewicz, Rzeczpospolita, 19.04.2012

Tylko kilka procent procesów o dręczenie wygrywają pracownicy. Do sądu w tych sprawach dwa razy częściej idą kobiety. Prokurator generalny chce, by nękanie pracownika było przestępstwem

Od czterech lat rośnie liczba kierowanych do sądów pracy spraw o mobbing (w 2011 r. było ich 588). Jednocześnie liczba wyroków przyznających (choć częściowo) rację pracownikom stale spada. ….„Życie pokazuje, że konieczne jest, tak samo jak w wypadku stalkingu, precyzyjne opisanie przestępstwa mobbingu i zapisanie go w kodeksie karnym” – przekonuje Andrzej Seremet w piśmie kierowanym do ministra Jarosława Gowina…..

Dominika Dörre-Nowak, radca prawny. – Wyroków stwierdzających mobbing jest niewiele, gdyż często pracownicy mylą mobbing z niekulturalnym czy szorstkim zachowaniem przełożonego – tłumaczy „Rz”.

Zamiast poprawiać prawo, sugeruje postawić na szkolenia sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Pracodawca może być zwolniony z odpowiedzialności za nękanie

Walcz z mobbingiem, nie zapłacisz odszkodowania

Łukasz Guza, Dziennik Gazeta Prawna,2.03.2012

Pracodawca, który wprowadza procedurę antymobbingową w firmie i przestrzega jej, może być zwolniony z odpowiedzialności za nękanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy. Przełomowy wyrok wskazuje pracodawcom, w jaki sposób mogą bronić się przed koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu.

– Jeśli podejmą działania, które przeciwdziałają mobbingowi, zwolnią się z odpowiedzialności za takie bezprawne działania, do których może dojść w ich firmie – mówi Bartłomiej Raczkowski z Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Podkreśla, że do zwolnienia z odpowiedzialności nie wystarczy samo wprowadzenie polityki antymobbingowej. Potrzebne są też np. szkolenia dotyczące zapobieganiu nękaniu oraz zamieszczenie odpowiednich regulacji w regulaminach pracy….

 

Koniec bezkarności mobberów

Za mobbing można pozwać nie tylko szefa, ale też kolegę

Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna, 

 

Jeśli pracownik nie jest w stanie udowodnić mobbingu swojemu pracodawcy, może domagać się odszkodowania od osoby, która naruszała jego dobra osobiste w miejscu pracy….

Koniec bezkarności mobberów. Sąd Najwyższy (sygn. II PK 226/10) uznał, że pracownik może żądać na drodze cywilnej zadośćuczynienia lub odszkodowania za mobbing również od wpółpracownika, który szykanował go w miejscu pracy.

Dotyczczas mobberzy czuli się zwolnieni z odpowiedzialności za nękanie współpracowników. …. W 2010 roku tylko 34 sprawy o mobbing (z 326, które wpłynęły do sądów rejonowych) zakończyły się uwzględnieniem roszczenia pracownika w całości lub części…….