Mobbing doktorantów

info mobbing
Forum Akademickie
Pod koniec ub. roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów przeprowadziła ankietę dotyczącą patologii występujących na studiach doktoranckich.
…..Bardzo często wskazywano na występowanie mobbingu. Polegał on głównie na wykorzystywaniu „doktorantów do prac administracyjnych i organizacyjnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykonywania obowiązków pracowników naukowych realizowanych w ramach projektów”. Doktoranci wskazują częste występowanie „dyskryminacji ze względu na płeć oraz liczne przypadki molestowania psychicznego i seksualnego”.

Na drodze na studia na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

etyka

Na drodze na studia na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

(list z 28.07. 2014 r. – bez odpowiedzi)

 

UMP 1

UMP 2