Międzynarodowy Dzień Mediacji -mediacje zamiast sądu

Mediacje zamiast sądu

Dziennik Polski, 20.10.201

…..Z roku na rok rośnie popularność polubownego rozstrzygania spraw. Jednak wciąż wiele osób nie wie, że większość konfliktów, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych czy gospodarczych można rozwiązać poza sądem – podczas rozmów, które prowadzi osoba neutralna – mediator.

– Zadaniem mediatora nie jest godzenie stron czy sugerowanie im konkretnego rozwiązania, ale stworzenie im warunków do rozmowy. Strony same muszą uzgodnić warunki ugody rozwiązującej ich konflikt, bo najlepiej wiedzą, na co się mogą zgodzić, a na co nie i co jest dla nich najlepsze – mówi Paweł Wiecha, mediator z 6-letnim doświadczeniem z krakowskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacja jest dobrowolna, nikogo nie można zmusić do polubownego załatwienia sprawy. W każdej chwili można z niej się wycofać, a jeśli nie odpowiada nam prowadzący – poprosić sąd o innego mediatora. ..

…Od czterech lat w każdy trzeci czwartek października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Święto polubownego rozstrzygania sporów wypada właśnie dziś. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje zrzeszające mediatorów organizują wiele akcji promujących ugodowe rozwiązywanie konfliktów. Jutro, 21 października, w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w sali nr K-22, w godz. 9.00 – 15.00, zaplanowano otwarte spotkanie z krakowskimi mediatorami. Będzie się można dowiedzieć, jakie sprawy warto rozstrzygnąć w formie mediacji.

Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze

MS: konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Rzeczpospolita, 19-10-2011,

– Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze. Daje ona bowiem możliwość zachowania dobrych relacji przez strony, a w konsekwencji daje możliwość dalszej współpracy. Pomaga w nawiązaniu dialogu z drugą stroną sporu, daje możliwość wypowiedzenia się, a także daje szanse takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Lepszy jest dialog niż przerzucanie się argumentami. Lepsze jest zrozumienie i wspólne poszukiwanie rozwiązań niż walka o swoją rację. A to właśnie gwarantuje mediacja – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu upowszechnianie mediacji, przekonywanie nieprzekonanych, popularyzowanie zasad jej prowadzenia oraz m.in. wskazuje na korzyści finansowe związane ze stosowaniem mediacji.Utworzona została ogólnopolska sieć koordynatorów do spraw mediacji, prowadzona jest strona internetowa dotycząca mediacji, na której zamieszczane są informacje także o mediacji na świecie.

 

Od mobbingu do samobójstwa?

Od mobbingu do samobójstwa? Oskarżona Anna A. przed sądem.

sadeczanin.pl,  2011-10-04

W Sadzie Rejonowym w Limanowej rusza dziś (4 października) sprawa dotycząca mobbingu w Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie, w gminie Niedźwiedź. Oskarżonej Annie A., dyrektorce szkoły, zarzuca się, że znęcała się psychicznie, poniżała i upokarzała nauczycielkę Bernadattę G., która w konsekwencji popełniła samobójstwo. ..

Była dyrektor, na wniosek prokuratury została zawieszona w czynnościach służbowych i znalazła zatrudnienie w Urzędzie Gminy Niedźwiedź. Oskarżona o mobbing zajęła się koordynacją projektu edukacyjnego „Z radością do szkoły”.

Jeżeli sąd potwierdzi zarzuty prokuratury, dyrektorce grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Krewni samobójczyni twierdzą, że tego tragicznego zdarzenia można było uniknąć, gdyby wójt gminy wcześniej zainteresował się atmosferą jaka panowała w szkole w Podobinie. Rodzina domaga się od gminy 863 tys. zł zadośćuczynienia…

..– Pozwany nie zainicjował żadnych czynności mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Gmina Niedźwiedź nie podjęła stosownych kroków w tym zakresie, pomimo że jej przedstawiciele wiedzieli o złej sytuacji panującej w szkole (…). Do Urzędu Gminy kilkakrotnie kierowano zawiadomienia i interwencje w sprawie fatalnej atmosfery w szkole – czytamy w pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.