Mobbing bazuje na milczeniu

Mobbing bazuje na milczeniu

Gazeta Wyborcza, 2010-09-06,

W Polsce jest jeden procent pracodawców, którzy naprawdę przeciwdziałają mobbingowi. Rozmowa z Karoliną Sikorską ze Stowarzyszenia Antymobbingowego.

…zjawisko mobbingu jest tematem tabu. A pracodawcy zamiatają go pod dywan. Pracownicy – po pierwsze – nie wiedzą, co w takiej sytuacji mogą zrobić. Po drugie – nie wiedzą, gdzie się zgłaszać, i po trzecie – boją się zgłaszać przypadki mobbingu. Jak mówiła nasza patronka Barbara Grabowska, „mobbing bazuje na milczeniu”….

………….pracodawcy nie stosują zapisów kodeksu dotyczących powoływania w zakładzie pracy komisji pojednawczych, a ich rolą nie jest rozwiązanie konfliktu tylko dotyczącego rozwiązania umowy o pracę, ale rozwiązanie wszelkich konfliktów. Nie pracuje się nad poprawą komunikacji w miejscu pracy. Jak pracodawcy zaczną wykorzystywać te umiejętności, które daje im sprawne zarządzanie zakładem pracy, nie będą obawiać się odszkodowań
.