Szkoła Filmowa w Łodzi walczy z mobbingiem.

Szkoła Filmowa w Łodzi walczy z mobbingiem. Zgłoszenia na 20 kolejnych wykładowców

tvn.24

Działająca w Szkole Filmowej w Łodzi komisja do spraw walki z mobbingiem bada anonimowe zgłoszenia studentów dotyczące 20 nauczycieli akademickich, którzy mieli dopuszczać się przemocy fizycznej i psychicznej. – Konsekwentnie badamy wszystkie niepokojące sygnały. Na tym etapie mogę powiedzieć, że wobec dwóch z nich uczelnia zarekomendowała zakończenie współpracy – mówi Krzysztof Brzezowski z biura prasowego uczelni……

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

RPO: Potrzebne procedury antymobbingowe na uczelniach

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/student/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-molestowaniu-na-uczelniach,509977.html

 Nękanie ma miejsce na gigantyczną skalę

Mobbing po polsku. Nękanie na gigantyczną skalę bez konsekwencji

gospodarka.dziennik.pl

….. W ciągu trzech kwartałów 2015 r. PIP otrzymała 1198 skarg na mobbing – 81 z nich inspektorzy pracy uznali za uzasadnione. Jednocześnie w 2015 r. przed sądami rejonowymi toczyło się 559 spraw, w których zapadło 241 wyroków – roszczenie pracownika uwzględniono w całości lub w części jedynie w 28 przypadkach……. wbrew danym PIP i liczbom spraw sądowym nękanie ma miejsce na gigantyczną skalę, tylko nie jest zgłaszane instytucjom i nie prowadzi do żadnych konsekwencji.

Mobbing wśród zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

info mobbing

Opis nieprawidłowości i zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

KRD

Pod pojęciem mobbing doktoranci zgłosili 96 problemów występujących powszechnie. Obserwowane problemy dotyczyły głownie wykorzystywania doktorantów do prac administracyjnych i organizacyjnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, i wykonywania obowiązków pracowników naukowych realizowanych w ramach projektów, głownie przez opiekunów naukowych lub promotorów. Zauważono także niepokojące zgłoszenia dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć oraz liczne przypadki molestowania psychicznego i seksualnego

Mobbing rządowy

mobbing w mediach

Mobbing u premiera Tuska, czyli bezprawne zwolnienia i gnębienie przez przełożonych

Klara Klinger – Dziennik Gazeta Prawna, 7.01. 2014,

….Bezprawne zwolnienia, zaniżenie oceny urzędniczej czy szykanowanie – na to najczęściej skarżą się urzędnicy szczebla centralnego…..

..W Ministerstwie Zdrowia najwięcej postępowań wszczęto w 2013 r. Wiele o mobbing. W jednym z departamentów kilka osób wystąpiło do sądu, oskarżając przełożonego o złe traktowanie. Jak mówią – chodziło o połączenie „skomplikowanego charakteru” z ogromnymi wymaganiami. Skarżą się też na pogorszenie atmosfery w pracy wraz ze zmianą na stanowisku szefa resortu pod koniec 2011 r. Świadczyć może o tym gwałtowny wzrost liczby pozwów w dwu ostatnich latach (było ich 15). Na złą atmosferę wskazuje też duża rotacja dyrektorów departamentów. Podobnie jest w niektórych podległych resortowi jednostkach. Wśród spraw są te związane ze zwolnieniami, są żądania o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji i mobbingu oraz te o zwrot kosztów leczenia związanego z rozstrojem nerwowym……….

Część spraw o mobbing jest rozwiązywana przez wewnętrzne komisje, które zajmują się relacjami pracowniczymi. Np. w Ministerstwie Rolnictwa, z którym żaden z pracowników ostatnio się nie procesował, choć były przypadki skarg na mobbing.

 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jak wynika z badań sondażowych z 2009 r., co piąta urzędniczka (ankieta została wypełniona przez 124 kobiety i 34 mężczyzn) ma poczucie „długotrwałego upokarzania lub gnębienia przez przełożonych lub kolegów/koleżanki z pracy”. Cztery przyznały, że miały propozycje o charakterze seksualnym.

W jednym z resortów do komisji sprawę o mobbing złożył pracownik. Po przeanalizowaniu jej okazało się, że tak naprawdę to on sam szykanował swojego przełożonego….

„Dziekan rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o mojej pracy i zarobkach

Dziekan wydziału sztuki oskarżany o plagiat i szykany

Tomasz Kurs, Marcin Wojciechowski, Gazeta Wyborcza – Olsztyn, 31.03.2012
Piotr Obarek chce ponownie kierować wydziałem sztuki uniwersytetu. Tuż przed wyborami światło dzienne ujrzały dwie, mogące mu zaszkodzić, sprawy – oskarżenia o plagiat i szykany.
…K.ilka dni temu do rektora UWM wypłynęło pismo, w którym pracownica wydziału sztuki informuje, że jest szykanowana przez dziekana Obarka. Autorką skargi jest znana artystka dr hab. Małgorzata Chomicz. „Dziekan rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o mojej pracy i zarobkach. Fałszywie ocenia zaangażowanie w pracy. Działania te mają na celu naruszenie mojego wizerunku, by przekonać kolegów o mojej bezużyteczności dla instytutu [sztuk pięknych – red.], co ma w rezultacie usprawiedliwić nieprzedłużenie ze mną umowy, a jednocześnie przywołać niezadowoloną część kolegów do porządku. Jestem kolejnym przykładem, że polityka prof. Obarka jest polityką eliminacji” – czytamy w piśmie.

Na polecenie rektora wyjaśnieniem tej sprawy zajmie się prof. Zbigniew Endler, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich UWM. – Na początku będę chciał spotkać się i porozmawiać ze stronami konfliktu – mówi. – Sam dopiero dzisiaj [w piątek – red.] się o nim dowiedziałem.

Także Obarek nie kryje zaskoczenia pismem dr hab. Chomicz. – W pracy zawsze szedłem jej na rękę, choć studenci skarżyli się, że rzadko widują ją na zajęciach, bo mieszka i większość roku spędza we Włoszech – wyjaśnia. – Pani Chomicz była zresztą moją uczennicą.

Kościół chce wspierać mobbingowanych

Kościół chce wspierać mobbingowanych

Gazeta Wyborcza 15.11.2011

Czas kryzysowy to najlepszy czas dla Kościoła, żeby zawalczyć o swoich wiernych. Wspieranie krzywdzonych, na przykład w pracy jest taką walką – podkreśla ks. Nęcek. – Mobbing stopniowo niszczy reputację ofiary, zaburza jej stosunki międzypersonalne, wpływa negatywnie na jakość wykonywanej przez nią pracy, aż doprowadza do definitywnego wykluczenia ofiary ze społeczności czy danej grupy – tłumaczy pomysłodawca konferencji. Na pytanie, dlaczego Kościół zainteresował się tak świeckim tematem, odpowiada, że Kościół, zwłaszcza dziś, w czasie kryzysu, nie może milczeć na tematy, które dotyczą coraz szerszego grona wiernych.