Szkoła Bezpiecznego Internetu


Eksperci: cyberprzemoc rówieśnicza to problem wychowawczy

Rzeczpospolita, 27-01-2011,

Cyberprzemoc rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży to problem wychowawczy, a nie techniczny jak często uważają rodzice i nauczyciele – zauważają eksperci. Między innymi o tym mówili podczas konferencji na temat programu Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Projekt Szkoła Bezpiecznego Internetu rozpoczęto w listopadzie 2009 r. Skierowany jest do dzieci, rodziców i nauczycieli. Głównym założeniem projektu jest zapobieganie cyberprzestępczości, takiej jako pedofilia w Internecie oraz nękanie rówieśników krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i forach dyskusyjnych.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna – planowane zmiany w przepisach antymobbingowych, obowiązkowa polityka antymobbingowa u każdego pracodawcy

lexisnexis.pl

Szkolenie – 11.03.2011r. (piątek) godz: 10.00-16.00, Warszawa

 

Przeciw dyskryminacji

Przeciw dyskryminacji. Mniej tajemniczości.

Dziennik Polski

1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa zakazująca dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektyw Unii Europejskiej….

Ustawa chroni przed dyskryminacją w pracy nie tylko pracowników etatowych, ale także osoby uczestniczące w rekrutacji i szkoleniach oraz wykonujące dla pracodawcy zadania w ramach umów-zleceń i umów o dzieło

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

 

Crunchy numbers

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 33,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.

In 2010, there were 46 new posts, growing the total archive of this blog to 302 posts. There were 57 pictures uploaded, taking up a total of 8mb. That’s about 1 pictures per week.

The busiest day of the year was January 25th with 211 views. The most popular post that day was USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r .

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were nfa.alfadent.pl, szukaj.onet.pl, pluskiewicz.blogspot.com, pl.wordpress.com, and google.pl.

Some visitors came searching, mostly for ustawa o szkolnictwie wyższym, polityka antymobbingowa, ustawa kodeks pracy, wewnętrzna polityka antymobbingowa, and projekt ustawy o mediatorach.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r January 2010

2

Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa March 2009
1 comment

3

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ? April 2009

4

Prawo o szkolnictwie wyższym January 2009

5

Projekt roboczy ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji November 2009
1 comment