Przeciwdziałanie  mobbingowi i korupcji na Uniwersytecie Rzeszowskim

Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji

serwis Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.06.2022r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej Polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zadania Pełnomocnika ds. przeciwdziałania  mobbingowi i korupcji:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu i korupcji oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego
 • zbieranie danych na temat przejawów mobbingu i korupcji
 • zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji
 • podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu i korupcji w miejscu pracy.
 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji pełni funkcję przewodniczącego Komisji, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego posiedzenia oraz przedstawia rekomendacje dla Rektora po każdorazowym posiedzeniu….

Jak zgłosić skargę?

 • Każdy pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego ma możliwość złożenia skargi do Rektora za pośrednictwem Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji.
 • Skarga wnoszona jest na piśmie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej polityki 
 • Skargę anonimową lub niepodpisaną przez pracownika pozostawia się bez rozpoznania.
 • Prowadzone przez Komisję postępowanie nie ogranicza w żaden sposób pracownika z możliwości dochodzenia ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, w tym wstąpienia na drogę sądową.

Dodatkowo zgłoszenia oraz zapytania można kierować e-mailowo na adres antymobbing@ur.edu.pl . Konsultacje pokój 325 budynek A0 ul. Pigonia 1 po wcześniejszym umówieniu e-mailowym.

Co to jest staffing ? Można nazwać go odwrotnym mobbingiem.

Staffing – co to jest? Jakie kary mogą spotkać pracowników?

Piotr Sikora

Staffing jest stosunkowo nowym pojęciem, które pozwala nieco inaczej spojrzeć na zjawisko nękania w firmach. Można nazwać go odwrotnym mobbingiem, ponieważ w tym przypadku to przełożony staje się ofiarą. Co to jest staffing? Co grozi pracownikom, którzy go stosują?… Staffing jest ciekawym spojrzeniem na wciąż rozprzestrzeniający się w firmach mobbing. Ofiarami takiego nękania nie stają się podwładni, a kadra zarządzająca, która coraz częściej musi stawiać czoła pracowniczej zmowie. Co to jest staffing? Dlaczego do niego dochodzi? Czy Kodeks pracy chroni również przełożonych? Sprawdź! 

Staffing wywodzi się od angielskiego “staff”, czyli personelu lub kadry pracowników. W praktyce określa zjawiska właściwe mobbingowi, jednak w tym przypadku, głównymi celami sprawców są dyrektorzy, pracodawcy, kierownicy i liderzy zespołów. Staffing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu przełożonego, którego dopuszczają się osoby będące jego podwładnymi. 

Staffing w pracy –  dlaczego do niego dochodzi?

Powodów występowania staffingu w pracy jest mnóstwo. Można przypuszczać, że z zasady łatwiej o niechęć w stosunku do osoby, która ma prawo wydawać nam polecenia. Rozbudowaną listę powodów można też uzupełnić o obawy o własne stanowisko, brak akceptacji narzuconego kierunku prac lub np. zwykłą zawiść. Jak pracownicy stosują staffing?

Do uporczywego nękania przełożonych dochodzi na wiele przeróżnych sposobów. Staffing w pracy najczęściej przejawia się ignorowaniem poleceń kierownika, wyśmiewaniem go za jego plecami, roznoszeniem plotek lub celowym wprowadzaniem go w błąd. Taka pracownicza nienawiść może się również objawiać fałszywymi donosami, fabrykowaniem dowodów, a nawet niezgodnymi z prawdą oskarżeniami o mobbing, dyskryminację lub molestowanie seksualne. Wbrew pozorom ze staffingiem nie walczy się tak łatwo. Jak pracodawcy mogą bronić się przed pracownikami?

Staffing a Kodeks pracy – jak się bronić?….

——————————————-

Staffing w pracy: definicja, przykłady, zapobieganie

praca.pl

STAFFING W PRACY: PRZEJAWY

Staffing może mieć różne formy, m.in.

 • lekceważenia poleceń,
 • deprecjonowania przełożonego w czasie spotkań np. z kadrą zarządzającą,
 • wypuszczania plotek w pracy,
 • podburzania innych pracowników przeciwko przełożonemu.
 • Czasami staffing może urosnąć do rozmiarów spisku, którego celem jest np. zwolnienie kierownika….