Molestowanie studentki przez komunikator internetowy

Kraków. Afera obyczajowa na Politechnice Krakowskiej. Uprawomocniła się kara dla jednego z wykładowców. „Jest winny”

Dziennik Polski

Uprawomocniła się kara wobec jednego z trzech wykładowców Politechniki Krakowskiej, którzy zamieszani są w aferę seksualną na uczelni. Nie jest zbyt dotkliwa, ponieważ, jak wynika z orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich PK, mężczyzna ograniczał się do molestowania studentki przez komunikator internetowy. Pracownik otrzymał jedynie upomnienie. W przypadku dwóch pozostałych wykładowców kary będą prawdopodobnie bardziej dotkliwe. Ich sprawy toczą się przed komisją dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia skierowała do tamtejszej komisji dyscyplinarnej wniosek o wydalenie mężczyzn z pracy. Tymczasem do redakcji zgłosiła się absolwentka uczelni, która też czuje się ofiarą molestowania…..

PK chce, by w przyszłości nie dochodziło do molestowania studentów przez wykładowców.

– Obecnie tworzymy Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej, które będzie się zajmować przede wszystkim profilaktyką (zwiększaniem świadomości na temat zachowań członków naszej społeczności), ale też kompleksowym wyjaśnianiem wszelkich spraw, związanych z dyskryminacją i molestowaniem – zarówno w zakresie karania ewentualnych sprawców, jak też pomocy ewentualnym ofiarom – twierdzi Bauer. Centrum powinno rozpocząć pracę w maju.

Za stalking grozi do trzech lat więzienia

700 dręczycieli już oskarżonych

Grażyna Zawadka 26-07-2012, Rzeczpospolita

Znęcają się przez esemesy, e-maile, telefony. Policyjne dane wskazują, że przybywa spraw o uporczywe nękanie….

Za stalking grozi do trzech lat więzienia. Ale jeśli dręczony w rozpaczy próbuje targnąć się na życie – sprawca może trafić za kratki nawet na dziesięć lat.

Jak wynika z policyjnych danych, nie są to przypadki czysto teoretyczne. Już cztery ofiary dręczenia były bliskie śmierci i próbowały popełnić samobójstwo.

 

Nękanie dzisiaj bardzo często odbywa się w świecie wirtualnym.

Nękanie będzie karane

Katarzyna Klimek-Michno, 7.06.2022, Dziennik Polski

PRAWO. „Bombardują” SMS-ami, uporczywie wydzwaniają, zapełniają pocztę e-mailami. Teraz będą za to karani. Od wczoraj stalking jest przestępstwem…..

Stalking ma być ścigany przez policję na wniosek pokrzywdzonego. W sytuacji gdy psychiczne dręczenie doprowadzi kogoś do próby samobójczej, sprawca może trafić do więzienia na 10 lat.

Nękanie dzisiaj bardzo często odbywa się w świecie wirtualnym. – Na pewno z jednej strony internet sprzyja temu zjawisku, gdyż publikowanie wielu informacji na swój temat, udostępnianie adresu e-mail czy telefonu może narażać na kontakt z osobami, które mogą mieć wobec nas złe intencje – mówi Marta Wojtas, koordynator Helpline.org.pl, projektu Fundacji Dzieci Niczyje, który pomaga dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa w sieci. – Można powiedzieć, że pewną formą stalkingu jest też spamowanie.

 

Co dziesiąty badany wskazuje, że był ofiarą stalkingu

Stalking (uporczywe nękanie) – już w poniedziałek wchodzą w życie przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości!

serwis Ministerstwa Sprawiedliwości, 2011-06-03

„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba¬wienia wolności do 3 lat” – tak stanowi art. 190a, którego wprowadzenie przewiduje zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu karnego.

Nowe przepisy wchodzą w życie już w najbliższy poniedziałek (6 czerwca 2011 r.)

– Przygotowanie odpowiednich przepisów w tym zakresie poprzedziliśmy dogłębnym badaniem i analizą, które na moje zlecenie przeprowadził Instytut Ekspertyz Sądowych. Wyniki badań zadziwiły nas wszystkich. Jak się bowiem okazuje skala zjawiska jakim jest stalking, czyli uporczywe nękanie jest w Polsce bardzo duża. Co dziesiąty badany wskazuje, że był jego ofiarą – przypomina Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie przepisów, które okażą się skuteczną odpowiedzią na to, powiązane m.in. z rozwojem nowoczesnych technologii, zjawisko – dodaje Minister.

Wedle nowych przepisów karze do 3 lat pozbawienia wolności podlegać będą ten, kto wykorzystuje wizerunek innej osoby lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
– Jeżeli następstwem tych czynów będzie targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – dodaje Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Przypomnijmy, w języku polskim słowo „stalking” pojawiło się, gdy zaobserwowano przejawy tego zjawiska w naszym kraju, co nastąpiło w latach 90. XX wieku.
Stalking w psychologii określany jest jako „przemoc emocjonalna”, „nękanie na tle emocjonalnym”, „uporczywe nękanie” oraz „prześladowanie na tle emocjonalnym”.

W 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało badania analityczne mające na celu rozpoznanie skali zjawiska „stalkingu” w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na reprezentatywnej, losowej próbie 10.200 respondentów, z których niemal co dziesiąty (9,9 %) odpowiedział twierdząco na pytanie, czy był ofiarą uporczywego nękania. Oznacza to, że można sobie pozwolić na wniosek, że ofiarami tego zjawiska mogło zostać ponad trzy miliony Polaków, z czego co najmniej 80 % w ciągu ostatnich 5 lat.

Sposób szykanowania ofiar podejmowany przez sprawców był niezmiernie zróżnicowany. Najczęściej – zdaniem respondentów – polegał na rozpowszechnianiu plotek i oszczerstw, nawiązywaniu kontaktu za pomocą osób trzecich, groźbach lub szantażu, częstych, głuchych, obscenicznych telefonach, groźbach pod adresem najbliższych, niechcianych listach, e-mailach lub SMSach, niechcianym robieniu zdjęć, niszczeniu rzeczy, niechcianym dotyku, upublicznieniu wizerunku ofiary i innych.

Ponad połowa pokrzywdzonych miała w związku z takim zdarzeniem problemy natury emocjonalnej lub inne natury psychicznej. Wskazywano najczęściej na przygnębienie, utratę poczucia bezpieczeństwa i strach, a także złość i irytację. Co trzecia ofiara obawiała się wyjścia z domu, co czwarta deklarowała objawy agresji lub rozkojarzenia.
Wielu pokrzywdzonych deklarowało symptomy poważnych zaburzeń sfery psychiki – co dziewiąta myśli lub próby samobójcze, co piąta ataki paniki lub co dziewiąta natręctwo myśli i urojenia. U ofiar występowały również dolegliwości fizyczne, które deklarował co czwarty pokrzywdzony, a niespełna połowa respondentów była zmuszona do korzystania z pomocy lekarskiej. Co szósta ofiara zadeklarowała, że w wyniku uporczywego nękania utraciła lub zmieniła pracę, zaś co dziewiąta była zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania. Połowa pokrzywdzonych stwierdziła, że konsekwencją było unikanie pewnych miejsc, ludzi lub sytuacji, a ponad 40 % wskazało na pogorszenie się funkcjonowania w życiu zawodowym lub rodzinnym. I wreszcie za penalizacją uporczywego nękania opowiedziało się aż 87 % badanych, przeciw zaledwie 5 %, a 8 % nie miało w tej sprawie opinii.

Joanna Dębek
Rzecznik Prasowy
Ministra Sprawiedliwości

 

 

Stalking – nowy rodzaj przestępstwa polegający na stosowaniu przemocy emocjonalnej

Stalking: 3 lata więzienia za uporczywe nękanie

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-06-03

Od poniedziałku ofiary uporczywego nękania otrzymają narzędzie, które pozwoli im bronić się przed oprawcami. W tym dniu wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego zawierająca nowy rodzaj przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy emocjonalnej. Jest to tzw. stalking. Zgodnie z dodanym do k.k. art. 190a odpowiedzialności karnej będzie podlegał każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za takie zachowanie będzie groziła kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Student, który czuje się pokrzywdzony nawet nie ma do kogo zgłosić swojej skargi

Eksperci: problem molestowania seksualnego na uczelniach pomijany

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2011-03-30

Zjawisko molestowania seksualnego i dyskryminacji ze względu na płeć na uczelniach wyższych wciąż jest zjawiskiem pomijanym w polskim prawie i debacie publicznej – mówili uczestnicy seminarium „Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu”, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim. …

Z kolei radca prawny Karolina Kędziora zaprezentowała badania Agnieszki Gutkowskiej „Molestowanie seksualne w środowisku akademickim – wyniki badań na polskich uczelniach”. Wynika z nich, że z molestowaniem seksualnym na uczelniach wyższych spotkało się około 7 proc. ankietowanych. Innych zachowań mogących tworzyć wrogą i poniżającą atmosferę w miejscu nauki doświadczyło od 16,3 do 34,5 proc. badanych. Do najczęstszych tego typu zachowań należą opowiadanie dowcipów o podtekście seksualnym i prawienie krępujących komplementów.

„Jedynie 19 proc. studentów, z tych którzy spotkali się z niechcianymi zachowaniami o charakterze seksualnym, uznało, że to co ich spotkało było molestowaniem seksualnym” – pisze Kędziora w przedstawionym podczas seminarium opracowaniu….

…Coraz częściej mówi się też o cybermolestowaniu, czyli np. obraźliwych fotomontażach czy wulgarnych SMS-ach. Za formy molestowania seksualnego uznaje się również np. stalking, czyli uporczywe nękanie, ale też wulgarne wypowiedzi czy dowcipy….

…..Jak powiedziała prof. Małgorzata Fuszara, wiele sygnałów o przejawach dyskryminacji i molestowania seksualnego pochodzi właśnie z politechnik. „Jest paradoksem, że powstają specjalne akcje zachęcające dziewczyny do studiowania na politechnikach, a wiele przejawów molestowania czy dyskryminacji notuje się na kierunkach, w których stanowią one mniejszość. Dziewczynom daje się po prostu odczuć, że nie nadają się do tego typu uczelni” – mówiła prof. Fuszara….

…..

Tymczasem – jak podkreślały prelegentki – student, który czuje się pokrzywdzony nawet nie ma do kogo zgłosić swojej skargi. A jeśli ją zgłosi sprawa może ciągnąć się latami. Dlatego często wybierają oni strategię „na przeczekanie”. „Postudiuję 4-5 lat, a później mnie już tu nie będzie. Problem sam zniknie” – opisywała studencki sposób myślenia Wołosik.

W odpowiedzi na potrzeby studentów na Uniwersytecie Warszawskim powstała np. Komisja Rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji na UW, której przewodniczy prof. Małgorzata Fuszara. Jest to jednak dopiero druga tego typu komisja na polskich uczelniach…

 

SEJM WPISAŁ STALKING DO KODEKSU KARNEGO

3 lata więzienia za stalking. Sejm przyjął ustawę

Dziennik Gazeta Prawna, 2011-02-25,

Karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia – czyli tzw. stalking – przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego. Kara wzrośnie do 10 lat więzienia, jeśli osoba nękana targnie się na swe życie.

Trzy lata za stalking

Rzeczpospolita, 25.02.2011

Karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia – tzw. stalking – przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego

Trzy lata za uporczywe i złośliwe nękanie

tvn.24, 25.02.2011

SEJM WPISAŁ STALKING DO KODEKSU KARNEGO

Posłowie zadecydowali w piątek, że stalking będzie przestępstwem. Nowelizacja kodeksu karnego zakłada do 3 lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. W przypadku, gdy osoba nękana targnie się na swe życie, kara może wzrosnąć do 10 lat…..

Telefony, smsy i prezenty

Nękanie, określane jako stalking, to na przykład wykonywanie licznych telefonów do ofiary, wysyłanie jej sms-ów, śledzenie, ale także obdarowywanie ofiary prezentami, których ona sobie nie życzy. Kara będzie grozić również osobom wykorzystującym wizerunek pokrzywdzonego lub inne jego dane osobowe w celu wyrządzenia mu szkody.

W nowelizacji przewidziano też, że w przypadku, gdy osoba poszkodowana zostanie doprowadzona do próby samobójczej, to sprawca będzie mógł trafić do więzienia nawet na 10 lat. Oprócz tego sąd będzie mógł także orzec zakaz kontaktowania się i zakaz zbliżania się do nękanych osób.

Ściganie sprawców stalkingu będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.