Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji

Portal mediacyjny:

Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji

http://www.mediatorzy.org/

ENMA [European Negotiation & Mediation Academy] – to model kształcenia polskich mediatorów sądowych i zawodowych oparty na amerykańskich i europejskich standardach mediacji.

Stalking ma być przestępstwem

Szykują bat na dręczycieli

Rzeczpospolita, Grażyna Zawadka 13-07-2010,

3 mln osób padło ofiarą stalkingu. Ministerstwo chce uznać go za przestępstwo

– Rozmiary stalkingu i liczba osób, które padły jego ofiarą, są niepokojąco duże. Dlatego chcemy, aby tego typu zachowania, jak chociażby uporczywe nękanie kogoś głuchymi telefonami, obraźliwymi esemesami czy śledzenie, były karalne – mówi „Rz” minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Stalking ma być przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego i ściganym przez policję.

Co kryje się za tym pojęciem? Cała gama sposobów nękania innych. To głuche telefony, e-maile z wyzwiskami czy uporczywe rozpowszechnianie oszczerstw. Dotychczas trudno było karać ich sprawców. – Zaprezentujemy projekt przepisów, które precyzyjnie mówią, czym jest stalking i jakimi karami to przestępstwo jest zagrożone – mówi minister.

———-

W prawie są już sposoby, by karać stalkerów

Rz

Ministerstwo Sprawiedliwości dopiero planuje wpisanie do kodeksu odrębnego przestępstwa stalkingu, jednak nie oznacza to, że za regularne nagabywanie czy nękanie nie ma kary.

Stalking w Wikipedii

Cyberstalking

Alternatywny model rozwiązywania konfliktów

Dziwna tolerancja na bezprawne zachowania polityka

Serwis Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska

Kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR

Prodziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych I Resocjalizacji UW

Czy można wyrazić zgodę na upowszechnianie modelu rozwiązywania konfliktów instytucjonalnych, grupowych, indywidualnych za pomocą „likwidowania” fizycznego, psychicznego, moralnego przeciwnika?