Mobbing bywa określeniem nadużywanym 

Co to jest mobbing? Zachowanie może być naganne, ale to jeszcze nie przesądza, że ktoś jest mobberem.https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8616381,mobbing-pracodawca-pracownicy-zachowania-mobber-izolacja.html

Gazeta Prawna

Mobbing bywa określeniem nadużywanym w odniesieniu do zachowań, jakich doświadczają pracownicy. Często wynika to z braku znajomości pełnej kodeksowej definicji tego pojęcia

Obecnie mobbingiem próbuje się określać także inne zachowania niepożądane, jak np. molestowanie. Nazywa się nim także zachowania wpisujące się w normy funkcjonowania relacji służbowych, jak chociażby zwrócenie uwagi co do nieprawidłowości w wykonywanej pracy.