Zawód: mediator

mobbing lektura

Zawód: mediator

Rzeczpospolita, 29-10-2009, Tomasz Pietryga

Powstanie nowa grupa zawodowa. Prawnicy zostaną wyłączeni z mediacji, a ugody będą częściej zastępować wyroki sądowe.

Z mediacją jest źle. Z sal sądowych trafia do niej promil rozpatrywanych spraw. Nie ufają jej nie tylko strony, ale nawet sędziowie. Czy wkrótce się to zmieni?

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który trafił do konsultacji społecznych, ma spowodować ożywienie mediacji. 

Brakuje standardów 

Obecnie postępowanie mediacyjne może być prowadzone w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. Regulacje nie są jednolite. Różnorodny jest nawet status mediatora czy jegowynagrodzenie. Projekt określa jednakowe standardy. Wprowadza też podział na mediatorów zawodowych i społecznych. Wyłącza z tej pierwszej grupy przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców, referendarzy itp. Nie będą oni mogli być wyznaczani przez sądy i prokuratury do mediacji.

Wzmocniony zostanie za to status mediatora. Będzie go obowiązywała m.in. tajemnica zawodowa.

Mobbing może prowadzić do samobójstwa

info mobbing

Na tropie

Wypalenie zawodowe dużo kosztuje

mobbing lektura

Wypalenie bardzo drogo kosztuje

Rzeczpospolita, 28-10-2009

Czy wielu mamy wypalonych zawodowo Polaków?

Prof. Tadeusz Marek: Zależy w jakich zawodach. W kilku grupach zawodowych bardzo narażonych na wypalenie można szacować, że ten udział wynosi od 20 do ponad 40 procent. To głównie profesje związane z intensywną interakcją z drugą osobą – klientem, pacjentem uczniem, czyli nauczyciele, policjanci, lekarze i dziennikarze, ale także urzędnicy i menedżerowie. Syndrom wypalenia związany jest z sytuacjami, w których spotykamy się z niemożnością przełamania pewnych nieuchronnych wydarzeń, jak śmierć, regulacje biurokratyczne, gdy nie możemy sobie poradzić ze zbyt dużym nawałem pracy albo działać tak, jakbyśmy chcieli. Istotnym czynnikiem jest też zła organizacja pracy.

Na czym polega wypalenie?

Wypalenie to syndrom trójelementowy. Po pierwsze mamy rozstrój emocjonalny. Po drugie depersonalizację, cynizm i deprecjonowanie osób, dla których pracujemy. Wówczas pacjent jest kolejnym przypadkiem, a uczeń numerem w dzienniku. Trzeci końcowy element to poczucie braku kompetencji i osiągnięć. Te trzy składniki łączą się razem, dając wypalenie….

najlepiej przed wypaleniem chroni ideowość. Jeśli jestem mocno zaangażowany w pracę, jestem jej fanatykiem, to się nie wypalę. Bo działam w imię wyższych wartości, dla których się poświęcam. Wypalenie zawodowe zależy nie tylko od tego, co działa na nas z zewnątrz, ale również od tego, co mamy w głowie…

———–

I ty możesz mieć kiedyś dość pracy

Rzeczpospolita, 28-10-2009

Na zniechęcenie i wyczerpanie pracą skarżą się często nauczyciele i lekarze. Ale może ono dotknąć prawie każdego

LICENCJA MEDIATOR W OŚWIACIE

konferencje

LICENCJA MEDIATOR W OŚWIACIE

PROGRAM „VERENA”
rozwój mediacji w systemie oświaty, szkolnych i rówieśniczych

CELE: tworzenie modeli i dobrych praktyk w zakresie mediacji w systemie oświaty, w tym mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczych; współpraca mediatorów z całej Polski.

ZADANIA: koordynacja list mediatorów w oświacie, afiliowanych lub akredytowanych przy kuratorach oświaty

Licencja „Mediator w oświacie” oparta jest na systemie kształcenia mediatorów w systemie oświatowy realizowanym od 1996 roku przez Fundację „Dziecięce Listy do Świata”, jak również dorobku od 2004 roku pracy zespołu ekspertów z całej Polski budującego strategię rozwiązywania konfliktów w oświacie. W zespole który zainicjowaliśmy,  pracującym pod skrzydłami Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, byli przedstawiciele Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Licencje wydaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, które w ramach Programu „Verena” współpracuje z organizacjami mediacyjnymi z całej Polski, opierając swoje standardy na „Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji”. Licencje wypełniają europejskie standardy kształcenia zawodowych mediatorów. Inicjatorzy zapraszają zainteresowanych do udziału w koalicji.

LICENCJA OBEJMUJE – 250 godzin specjalistycznych zajęć: odbycie szkoły mediacji (60 godz.) oraz warsztatów nt konstruowania ugód (20 godz.), jak również kształcenie uzupełniające do licencji (100 godz), staż (40 godz.) i egzamin (30 godz.) – razem 170 godzin

Osoby zainteresowane programem „Verena” – licencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów mogą skorzystać z udziału w tych szkoleniach na preferencyjnych warunkach, tj. z 40% zniżką. Pełny koszt udziału w Szkole Mediacji wynosi 1.200 zł, a przy zniżce: 720 zł.

zgłoszenie należy przesłać mailem lub faxem: szkolenia@mediacje.pl tel./fax. 22 241-14-23

więcej informacji: www.mediacje.pl www.oszm.pl

Projekt ustawy o mediatorach

mediacja
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Prawnicy zostali wykluczeni z grona zawodowych mediatorów. Mediator otrzyma wynagrodzenie jak adwokat za obronę z urzędu. Mediatorami zawodowymi będą mogły zostać osoby, które ukończyły 26 lat.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych, o wykroczenia oraz czyny karalne nieletnich. W projekcie określono także nieregulowane dotychczas zasady postępowania mediacyjnego, takie jak dobrowolność, bezstronność czy poufność.

 

I ty zostaniesz mediatorem

Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest przepis wykluczający pracowników wymiaru sprawiedliwości z grona mediatorów zawodowych. Projekt ustawy wprowadza podział mediatorów na zawodowych i społecznych. Mediatorami sądowymi będą mogły zostać osoby, które ukończyły 26 lat. Muszą one dysponować określonymi predyspozycjami i wiedzą oraz być wpisani na listę mediatorów.

Zgodnie z projektem mediatorem zawodowym nie będzie mógł być czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, kurator sądowy, notariusz, komornik oraz aplikanci do tych zawodów. Zakaz wykonywania zawodu mediatora będą mieli również referendarze sądowi, asystenci sędziego, funkcjonariusze policji, pracownicy służby więziennej oraz syndycy….

Projekt przewiduje, że mediacje mogą prowadzić tylko takie organizacje pozarządowe, które wśród swoich zadań statutowych mają zadania polegające na prowadzeniu mediacji, a wśród swoich członków przynajmniej jednego mediatora zawodowego.

 

Proces o mobbing można wygrać

info mobbing

Pierwszy lekarz na Śląsku wygrał proces o mobbing

NaszeMiasto.pl >> Katowice (Śląskie) >> Wydarzenia

Dr Janusz Pająk:- Nie pozwolono mi operować, dyżurować, podawać środków przeciwbólowyc

Janusz Pająk, lekarz z 24-letnim doświadczeniem zawodowym, zdaniem sądu musiał wozić dzieci swojego szefa do szkoły, jego żonę do pracy i biegać przełożonym po piwo do sklepu. Jest pierwszym lekarzem na Śląsku, który pozwał szpital o mobbing. I wygrał. Do zasądzenia pozostała tylko wysokość odszkodowania. Pająk jeszcze cztery lata temu był zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej…

Twierdzi, że przez wiele lat był mobbingowany przez swoich zwierzchników – ordynatora oddziału i dyrektora szpitala. Na sali rozpraw opowiedział o jego zdaniem patologicznych relacjach panujących w rybnickim szpitalu, o absolutnej władzy ordynatora, któremu żaden z podwładnych nie mógł się przeciwstawić. Mówił też o sytuacjach, kiedy przełożeni kazali mu odwozić swoje żony do domu, dzieci do szkoły, jeździć po piwo do sklepu, utrudniali dostęp do sali operacyjnej i uniemożliwiali dalsze kształcenie.

Sąd wysłuchał jego relacji, przesłuchał świadków, byłych przełożonych doktora Pająka i przyznał, że ten padł ofiarą mobbingu. – Odczułem ulgę. Kiedy szedłem z tą sprawą do sądu, koledzy mówili mi, że to zawodowe samobójstwo, ale się nie wystraszyłem. W trakcie procesu i wcześniej próbowano ze mnie zrobić alkoholika, narkomana, ale się nie udało. Teraz, kiedy sąd przyznał mi rację, chcę jeszcze, żeby prokuratura wskazała palcem konkretne osoby, które są wszystkiemu winne – mówi Pająk….

Po przywróceniu do pracy Janusz Pająk przepracował w rybnickiej lecznicy trzy miesiące. – Nigdy nie wróciłem do pracy na poprzednie stanowisko, mimo że zdecydował o tym sąd. Wyrzucono mnie z oddziału urazowego na ratunkowy. Nie pozwolono mi operować, dyżurować, podawać środków przeciwbólowych. Specjalnie dla mnie zrobiono książkę wyjść i wejść. Nawet wychodząc do kawiarni po bułkę musiałem się meldować ordynatorowi i mówić, gdzie idę. O każdym pacjencie musiałem informować przełożonych. Tak jak lekarz, który przychodzi po stażu do pracy, a ja wtedy miałem już 20 lat pracy w zawodzie. Mogłem jedynie podawać pacjentom baseny, szyć i zakładać gips – mówi Pająk.

Trzy miesiące po powrocie do pracy w szpitalu wspomina jako koszmar. – Nie zliczę ilości wyzwisk i obelg, którymi mnie obrzucano. Ja mówiłem szefowi „dzień dobry”, a on mi odpowiadał: „spierd… z mojego szpitala”. Po kilku tygodniach, na początku 2007 roku zwolnili mnie drugi raz – mówi ortopeda…

Z wyrokiem i jego uzasadnieniem chętnie zapoznaliby się członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej organizacji, która powołana została do „sprawowania pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza”. – Nie mamy żadnych informacji od doktora Pająka, a chcielibyśmy się z dokumentami z sądu zapoznać, bo po raz pierwszy spotykamy się z takimi zarzutami – mówi Katarzyna Strzałkowska, rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej.

Ortopeda nie zamierza jednak szukać wsparcia w samorządzie lekarskim. – Szukałem u nich pomocy nieraz, ale usłyszałem, że komisja etyki nie zajmuje się problemami personalnymi w szpitalu – mówi Pająk. Wyrok w sprawie mobbingu jest prawomocny. Ortopeda chce wrócić do pracy. – A jak się nie da, to będę walczył o odszkodowanie – mówi. Na jego wniosek Prokuratura Rejonowa w Rybniku wszczęła śledztwo w sprawie mobbingu w rybnickiej lecznicy. – Przesłuchujemy świadków, czyli między innymi pielęgniarki i lekarzy zatrudnionych w rybnickim szpitalu

Mobbing – Vademecum dla Kadry Zarządzającej

konferencje

Mobbing – Vademecum dla Kadry Zarządzającej

arkconsulting,

CEL SZKOLENIA: nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne rozpoznawanie zjawiska mobbingu i odróżnianie go od innych patologicznych zjawisk oraz od prawidłowych relacji w pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają poznawanie w/w dziedziny wiedzy.

Termin: 29 października 2009, godz. 10.00 – 17.00. Miejsce: Warszawa, centrum