Mediacja w reformie Gowina

Reforma Gowina: Mediacje wkraczają na uniwersytety

gazetaprawna.pl

– Dobrą stroną reformy jest wprowadzenie instytucji mediacji – mówi DGP prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Zgodnie z przepisami miałaby ona zastosowanie w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich. Na mediację kierowałby rektor w sytuacji, gdy na skutek przewinienia dyscyplinarnego powstał spór między osobą obwinioną a pokrzywdzonym. Prowadzona byłaby jednak tylko wtedy, gdy zgodzą się na nią obie strony konfliktu.

– W postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich jest miejsce na mediację. Z punktu widzenia dziekana oraz każdego, kto zarządza ludźmi, istotne są wszystkie narzędzia sprzyjające łagodzeniu konfliktów. Jeżeli mediacja z powodzeniem funkcjonuje w sprawach karnych, to nie widzę przeszkód, by była wykorzystywana w zbliżonych do nich postępowaniach dyscyplinarnych – mówi prof. Pisuliński.

… Duży mankament

Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Przepis ustawy 2.0 stanowi, że mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. Zdaniem ekspertów takie zawężenie nie ma uzasadnienia.

– Cieszę się, że stworzono ramy prawne do stosowania mediacji w szkolnictwie wyższym. Nie wiem tylko, czemu miałoby służyć ograniczenie w pełnieniu funkcji mediatora w postępowaniach dyscyplinarnych tylko do nauczycieli akademickich – mówi mediator Robert Boch.

W podobnym tonie wypowiada się też Cezary Jezierski, radca prawny, mediator, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP. – Nie widzę powodu, dla którego takie ograniczenia w pełnieniu funkcji mediatora są wprowadzane. Osoba ze środowiskaakademickiego na pewno zna jego specyfikę, jednak nie jest to cecha niezbędna do prowadzenia mediacji – mówi.

…Marcin Chałupka, radca prawny, ekspert ds. szkolnictwa wyższego, ocenia, że dopuszczalność ustanowienia mediatorem tylko nauczyciela akademickiego może być odebrana jako sygnał, że uczelnie wolą prać swoje brudy we własnym gronie……

 

Reklamy

Mobbing wśród zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

info mobbing

Opis nieprawidłowości i zjawisk patologicznych na studiach doktoranckich

KRD

Pod pojęciem mobbing doktoranci zgłosili 96 problemów występujących powszechnie. Obserwowane problemy dotyczyły głownie wykorzystywania doktorantów do prac administracyjnych i organizacyjnych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, i wykonywania obowiązków pracowników naukowych realizowanych w ramach projektów, głownie przez opiekunów naukowych lub promotorów. Zauważono także niepokojące zgłoszenia dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć oraz liczne przypadki molestowania psychicznego i seksualnego

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

INFORMACJE

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

http://www.wsap.edu.pl/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015

Mobbing gazetowy

mobbing lektura

Mobbing gazetowy – „Gazeta Wyborcza” wobec prezesa Towarzystwa Parku im. dr H. Jordana

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 19,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 7 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Najpopularniejsze wpisy na stronie ‚mobbingowej’ NFA w 2011 r.

Najpopularniejsze wpisy na stronie  w 2011 r. 

 

Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa More stats 2 888
Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ? More stats 1 676
Jak zapobiegać mobbingowi ? More stats 974
Jak zapobiegać psychicznej przemocy w miejscu pracy More stats 932
Wewnętrzna polityka antymobbingowa w urzędzie More stats 805
Czy nagrania mogą stanowić dowód w sprawie o mobbing More stats 530
Projekt roboczy ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji More stats 526
Jak rozpoznać mobbing More stats 507

2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

 

Crunchy numbers

About 3 million people visit the Taj Mahal every year. This blog was viewed about 33,000 times in 2010. If it were the Taj Mahal, it would take about 4 days for that many people to see it.

In 2010, there were 46 new posts, growing the total archive of this blog to 302 posts. There were 57 pictures uploaded, taking up a total of 8mb. That’s about 1 pictures per week.

The busiest day of the year was January 25th with 211 views. The most popular post that day was USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r .

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were nfa.alfadent.pl, szukaj.onet.pl, pluskiewicz.blogspot.com, pl.wordpress.com, and google.pl.

Some visitors came searching, mostly for ustawa o szkolnictwie wyższym, polityka antymobbingowa, ustawa kodeks pracy, wewnętrzna polityka antymobbingowa, and projekt ustawy o mediatorach.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

USTAWA KODEKS PRACY – stan prawny na dzień 1 stycznia 2010 r January 2010

2

Przykład dokumentu firmowego – wewnętrzna polityka antymobbingowa March 2009
1 comment

3

Do kogo się zwrócić w przypadku mobbingu ? April 2009

4

Prawo o szkolnictwie wyższym January 2009

5

Projekt roboczy ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji November 2009
1 comment