Jak zgłosić MOBBING?

Studenci mobbingowani na UJ? 

Kadra Instytutu Historii Sztuki UJ mobbinguje studentów

Molestowanie na UJ. Jest reakcja RPO, do „Wyborczej” zgłaszają się kolejne ofiary molestowań na krakowskich uczelniach

GW

Uniwersytet Jagielloński ma wyjaśnić, jakie konkretnie działania podjął w odpowiedzi na doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich od lat miało dochodzić w Instytucie Historii Sztuki. Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło na biurko rektora UJ…..trwający od lat proceder niewłaściwego traktowania studentów w murach Instytutu Historii Sztuki UJ. Studenci opowiedzieli o systemowym poniżaniu i upokarzaniu, których mieli od lat doświadczać od nawet 10 wykładowców z 25-osobowej kadry akademickiej…

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobbing w Instytucie Historii Sztuki UJ?  RPO pisze do rektora –

bip.brpo.gov.pl

 • W przestrzeni publicznej pojawiły się sygnały o możliwym znęcaniu się psychicznym i poniżaniu studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niektórych pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach
 • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do rektora uczelni prof. Jacka Popiela 
 • xxxxxxxxxxxxxxxx

Pomoc w sytuacjach kryzysowych dla Studetów

https://ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/pomoc-w-sytuacjach-kryzysowych

….

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA

SOWA oferuje:

 • interwencję w kryzysach psychicznych,
 • wsparcie w adaptacji,
 • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną,
 • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej

Z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji korzystać mogą studenci studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Nie zajmujemy się leczeniem tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

Wszelkie niezbędne informacje można znależć na stronie internetowej SOWY: sowa.uj.edu.pl

Przeciwdziałanie  mobbingowi i korupcji na Uniwersytecie Rzeszowskim

Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji

serwis Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZARZĄDZENIE NR 69/2022 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.06.2022r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej Polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zadania Pełnomocnika ds. przeciwdziałania  mobbingowi i korupcji:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu i korupcji oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego
 • zbieranie danych na temat przejawów mobbingu i korupcji
 • zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji
 • podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i korupcji w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu i korupcji w miejscu pracy.
 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji pełni funkcję przewodniczącego Komisji, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego posiedzenia oraz przedstawia rekomendacje dla Rektora po każdorazowym posiedzeniu….

Jak zgłosić skargę?

 • Każdy pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego ma możliwość złożenia skargi do Rektora za pośrednictwem Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji.
 • Skarga wnoszona jest na piśmie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej polityki 
 • Skargę anonimową lub niepodpisaną przez pracownika pozostawia się bez rozpoznania.
 • Prowadzone przez Komisję postępowanie nie ogranicza w żaden sposób pracownika z możliwości dochodzenia ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, w tym wstąpienia na drogę sądową.

Dodatkowo zgłoszenia oraz zapytania można kierować e-mailowo na adres antymobbing@ur.edu.pl . Konsultacje pokój 325 budynek A0 ul. Pigonia 1 po wcześniejszym umówieniu e-mailowym.

26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

Co czwarty Polak uważa, że doświadczył mobbingu. „Zjawiska tolerowane dekadę temu dziś wywołują sprzeciw”

wpolityce.pl

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

Wyniki badania prezentują się następująco:

26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

68 proc. twierdzi, że nigdy nie spotkało się z tego typu przykrościami.

6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.