Upowszechnienie wykorzystywania mediacji

mediacja

Mediacja szansą na odciążenie sądów – ustawa podpisana przez Prezydenta

serwis Ministerstwa Sprawiedliwości 2015-09-25
Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych. Służyć temu będzie wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcać strony do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego a także zapewnić wysoką jakość usług mediacyjnych…..
Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tutaj – http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432

Mobbingowana bo tępiła plagiaty

info mobbing

O plagiatach i o mobbingu

http://bohemistyka.bloog.pl/

…autorka blogu stała się ofiarą mobbingu, bo jako recenzent prac dyplomowych tępiła plagiaty, wnosiła o ponowne napisanie prac, w których całe strony przepisywano z książek (bez podania źródła) lub wręcz „przeklejano” je z  Internetu. Kiedy wykryła podobne praktyki u głównego sprawcy mobbingu – wszystko stało się jasne…

http://www.solidarnosc.uni.wroc.pl/news/podziekowanie_aj_2015.pdf

http://www.ifkika.uni.wroc.pl/fckimage/image/firmowy%20sprostowanie.pdf

…..„Dyrektor Gościwit Malinowski wyjaśnił, że powodem udostępnienia dokumentacji w sprawie dr Nawolskiej członkom Rady Instytutu, był fakt, że od wielu miesięcy jest on pomawiany i oczerniany kłamliwymi doniesieniami dr Nawolskiej wobec władz uczelni, wydziału, pracowników, doktorantów i współpracowników Instytutu. Zaznaczył także, że początkiem konfliktu było wzięcie przez niego w obronę nękanych przez dr Nawolską młodszych pracowników naukowych”……

Ubezpieczenie od mobbingu

aspekty prawne

Mobbing ma teraz swoją cenę

Dziennik Polski

Kontrowersje. Każda mała i średnia firma w Polsce, wzorem Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, będzie mogła ubezpieczyć się od roszczeń pracowników związanych z ich gnębieniem albo wykorzystywaniem seksualnym. Czy to oznacza przyzwolenie na łamanie prawa? Ubezpieczenie chroniące firmy na wypadek łamania przez nie praw pracowniczych oferuje od niedawna w Polsce amerykańska spółka AIG. – To cyniczna gra redukująca wartości do wysokości kwoty wypłacanej z ubezpieczenia. I prostytucja moralna – ocenia prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasady są proste. Firma opłaca składkę, a ubezpieczyciel bierze na siebie np. wypłatę odszkodowania przyznanego przez sąd za szykanowanie pracownika przez jej menedżerów. Poniesie też koszty pracodawcy związane m.in. z niesłusznym brakiem awansu albo odmową zatrudnienia.

mobbing DP

W Kancelarii Prezydenta RP zostanie otwarty punkt Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej

aspekty prawne

Rusza Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej

prezydent.pl

Pod koniec września w Kancelarii Prezydenta RP zostanie otwarty punkt Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej, w którym będą przyjmowani interesanci….

Zapisy na spotkania odbywać się będą telefonicznie.

Rejestracja osób zainteresowanych osobistym kontaktem z pracownikami i współpracownikami Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP rozpoczyna się we wtorek 15 września. Tego dnia uruchomiony zostanie numer telefonu 22 695-11-11, czynny w godzinach9.00-15.00.

Knebel na usta potencjalnej ofiary

INFORMACJE

Tak na uniwersytecie nie wygrają walki z mobbingiem

edulandia.pl

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nie zgodziły się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie mobbingu. Powód: „Przejrzyste przepisy wewnętrzne”. Zdaniem eksperta ze Stowarzyszenia Antymobbingowego te przepisy to bubel.
O mobbingu na UKW głośno jest w mediach od kilku miesięcy. Anonimowe informacje krążą wśród dziennikarzy i polityków, inspektorzy z bydgoskiej PIP postanowili sprawdzić, czy zarzuty są prawdopodobne. Kontrolerzy chcieli zbadać pracowników UKW pod kątem mobbingowania. Podobne kontrole przeprowadzają w dziesiątkach innych podmiotów. Metodologia jest prosta: pracownicy wypełniają anonimowe ankiety. Na uniwersytecie nie udało się ich rozdać.

– Pracodawca nie wyraził zgody na badania. Ma takie prawo – informuje Katarzyna Pietraszak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy.

….Poprosiliśmy Ryszarda Musielewicza, prezesa bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Antymobbingowego, by ocenił zarządzenie rektora dostępne na stronie internetowej uczelni.

– Ktoś podsunął rektorowi niezły gniot – komentuje Musielewicz. – paragraf trzeci – „bezpodstawne oskarżenie o mobbing jest zabronione i będzie podlegało postępowaniu dyscyplinarnemu”. Przecież to knebel na usta potencjalnej ofiary. W merytorycznych dokumentach tego typu są zapisy, że zgłoszenie skargi przez pracownika i zeznania świadków nie mogą mieć wpływu na ocenę jego pracy. Co więcej – nie może ponosić z tej przyczyny konsekwencji służbowych – dodaje.

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

INFORMACJE

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

http://www.wsap.edu.pl/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015

Mobbing na Politechnice Opolskiej ?

info mobbing

Doktor oskarża Politechnikę Opolską o mobbing

nto.pl/

Były pracownik uczelni przekonuje, że z powodu stresu, którego doświadczył, podupadł na zdrowiu. Sprawa znalazła swój finał w Sądzie Okręgowym w Opolu.

..Mężczyzna rozstał się z uczelnią w 2014 roku. Twierdzi, że sytuacja w pracy doprowadziła go do kłopotów zdrowotnych i domaga się przed sądem odszkodowania oraz zadośćuczynienia. W sumie to ponad 30 tys. złotych. Sąd zaproponował w piątek stronom ugodę, ale prawnik uczelni kategorycznie taką możliwość odrzucił.

Czytaj więcej: http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/art/4656722,doktor-oskarza-politechnike-opolska-o-mobbing,id,t.html