Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się mobbingiem

Sekcja Prawa Pracy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz w ograniczonym zakresie z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzimy między innymi sprawy dotyczące:….

– dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy, czy mobbingiem.

Przyjmowanie spraw odbywa się w trakcie dyżurów Studentów w siedzibie Poradni w godzinach pracy Sekretariatu. Sprawy można również zgłaszać drogą listowną.