Innowacyjna metoda walki z mobbingiem


Innowacyjna metoda walki z mobbingiem

Fundacja Science Watch Polska serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar 
https://sciencewatch.pl/index.php/mobbing-rozpoznawanie-pomoc-poszkodowanym-prewencja

SCIENCE WATCH POLSKA – Mobbing – rozpoznawanie, pomoc poszkodowanym, prewencja
Jednocześnie fundacja wspiera Strajk Kobiet https://sciencewatch.pl/…/218-oswiadczenie-zarzadu… ruch prowadzący do generowania mobbingu, szczególnie wobec osób o odmiennej od tej barbarii orientacji intelektualnej i moralnej.

Iście to innowacyjna metoda walki z mobbingiem. Będzie z czym walczyć i chwalić się sukcesami na niwie walki z patologiami. Czekam na webinar na temat schizofrenii akademickiej.

Oświadczenie Zarządu Fundacji Science Watch Polska  ws. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

„W imieniu Fundacji Science Watch Polska, której jednym z głównych celów jest ochrona osób pokrzywdzonych, w pełni popieramy Ogólnopolski Strajk Kobiet i nierówną walkę o prawa, znacznie wykraczającą poza kwestię zaostrzenia prawa aborcyjnego.

W ramach działań Fundacji wielokrotnie wspierałyśmy kobiety, które doświadczały pogwałcenia ich praw głównie przez osoby reprezentujące środowisko naukowe.

W obecnej sytuacji wspieramy wszystkie kobiety, które mogą stać się ofiarami nieprzemyślanych decyzji polityków.

Żywimy nadzieję, że zainicjowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego strajki kobiet przyczynią się do większego poszanowania naszych praw we wszystkich dziedzinach życia.

Wyrażamy wdzięczność władzom wielu Uczelni wyższych oraz wszystkim środowiskom biorącym udział w protestach za solidarność i wspieranie działań organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest to niewątpliwe ważny i potrzebny głos. Z wyrazami szacunku dla podejmowanych działań!

dr Joanna Gruba – Prezes Fundacji

dr Monika Mularska-Kucharek – Wiceprezes Fundacji

dr Barbara Bis – Sekretarz Fundacji

Tak się składa, ze jestem chyba prekursorem walki z mobbingiem akademickim .https://nfamob.wordpress.com/, ale w  taki sposób aby go ograniczać zmianami systemowymi a nie poprzez generowanie/wspieranie  środowiska przyjaznego mobbingowi.

Działania wobec patologii akademickich prezentuję w wydanej w 2020 r. książce Plagi akademickie https://blogjw.wordpress.com/plagi-akademickie/

i w Sprawozdaniu obywatelskim z działalności pro publico bono w pandemicznym roku 2020 [obywatela wyklętego z systemu uniwersyteckiego od czasu politycznych weryfikacji kadr epoki Jaruzelskiej] https://blogjw.wordpress.com/2020/12/29/sprawozdanie-obywatelskie-z-dzialalnosci-pro-publico-bono-w-pandemicznym-roku-2020/