Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

 

 

Mobbing w pracy to nie tylko problem pracodawcy

serwis Konfederacji Pracodawcow Polskich

Konfederacja Pracodawców Polskich w ekspertyzie dotyczącej barier biurokratycznych w prawie pracy wskazuje na nieprzyjazne pracodawcom uregulowania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w miejscu pracy. Do polskich sądów wpływa rocznie tylko kilkanaście pozwów o mobbing. W ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły 24 sprawy z czego tylko jeden pozew został uwzględniony. To pokazuje, że sprawy te są zjawiskiem nowym a ponadto zdaniem KPP zbyt ogólnie uregulowanym i stwarzającym zarówno dla sądów jak również stron postępowania szereg problemów….

Pracodawca przy nawiązywaniu umowy o pracę nie jest w stanie ocenić, jakim typem osobowości jest pracownik. Ponadto naszym zdaniem niedopuszczalna jest sytuacja w której pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za mobbing, którego dopuszcza się zatrudniona osoba u tego pracodawcy, która jest „nieprzystosowana społecznie” i czerpie satysfakcję z psychicznego nękania współpracowników. Musimy pamiętać, że mobbing jest patologią społeczną a nie problemem pojawiającym się tylko i wyłącznie w relacjach pracodawca – pracownik…

Do posłuchania o mobbingu w pracy

Mobbing w pracy ( do słuchania)

Polskie Radio Białystok

W krajach Unii Europejskiej średnio jeden pracownik na dziesięciu doświadcza przemocy w miejscu pracy. W Polsce nie ma dokładnych danych na ten temat, jednak znawcy problemu twierdzą, że u nas ten wskaźnik może być wyższy. Warto więc wiedzieć i uświadomić sobie, na czym polega mobbing w pracy, jak zachowują się prześladowca i prześladowany i kto jest szczególnie podatny na tego rodzaju przemoc. Gośćmi programu będą: psycholog Małgorzata Mozerys i radca prawny – Anna Ambrożewska.