Propozycja podjęcia mediacji w sprawie o plagiat

Prof. Aldona Kamela-Sowińska pozwana o plagiat

PAP, Puls Biznesu, pb.pl,05.03.2010
20 tys. zł odszkodowania i przeprosin w prasie domaga się od b. minister skarbu Aldony Kameli-Sowińskiej Jakub B., autor tekstu skopiowanego przez nią w artykule o etyce w biznesie. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu…
Sąd zaproponował w piątek stronom próbę podjęcia mediacji i zawarcia ugody. Jak powiedział PAP Jacek Jonak, adwokat Jakuba B., możliwość zawarcia ugody zawsze istnieje, ale czeka na propozycje strony pozwanej.

RPO w sprawie mediacji

Serwis RPO

Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe – 5 lutego 2010 r.

RPO deklaruje wsparcie dla wprowadzenia mediacji do systemu akademickiego

Mediacja – alternatywa dla sądów

mediacja

Polskie firmy nie chcą korzystać z mediacji

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W Polsce mediacja, jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów, jest wciąż nieznana. Mediację wśród przedsiębiorców mogłyby rozpropagować odpowiednie zapisy w zawieranych przez firmy kontraktach – twierdzą uczestnicy debaty.

Dlaczego przedsiębiorcy nie lubią mediacji?

BEATA GESSEL KALINOWSKA VEL KALISZ

Przedsiębiorcy rzadko sięgają po mediację z braku wiedzy na jej temat. Mediacja nie przychodzi przedsiębiorcom na myśl w ramach standardowej strategii rozstrzygania sporów. Z badań na temat mediacji wynika, że o wszystkich alternatywnych sposobach rozstrzygania sporów jakąkolwiek wiedzę posiada tylko 50 proc. respondentów, spośród których tylko co piąty rozważyłby pójście do mediatora…

KATARZYNA URBAŃSKA

Największym problemem jest to, że wraz z wprowadzeniem mediacji w 2005 r. zabrakło stosownej akcji promocyjnej. Mali i średni przedsiębiorcy w ogóle nie wierzą w wymiar sprawiedliwości…

BEATA GESSEL KALINOWSKA VEL KALISZ

Jeśli mediator wie, co robi, to mediacja ma większą szansę powodzenia. Wydaje mi się, że w Polsce nie mamy jeszcze wystarczającej liczby profesjonalnych mediatorów. Na szczęście w tej kwestii wiele się zmieniło na polskich uczelniach. Na uczelniach powstały centra alternatywnego rozwiązywania sporów. Ponadto są organizowane zajęcia propagujące mediację oraz międzynarodowe konkursy. Kiedyś na zajęcia z arbitrażu chodziły tylko te osoby, które nie dostały się na żadne inne, przyszłe pokolenie będzie inaczej patrzyło na kwestię mediacji…..

BEATA GESSEL KALINOWSKA VEL KALISZ

W Polsce jest niski poziom zaufania do sądów. I dlatego naturalną alternatywą staje się arbitraż i mediacja. Jeżeli zmieni się standard rozstrzygania sporów za pomocą mediacji, prawnicy zostaną zmuszeni wziąć mediację pod uwagę przy doradzaniuklientom.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

konferencje

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2009

OBCHODZIMY W POLSCE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI POD PATRONATEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI I WOLTERS KLUWER POLSKA

Tradycja obchodzenia Dnia Mediacji, czyli rozwiązywania konfliktów, istnieje na świecie od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów).

Służy ono przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją do promowania mediacji w Polsce.

Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (sądy, prokuratura i policja, organizacje samorządowe i pozarządowe, a także kościelne) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

15 października 2009 r. już po raz drugi w Polsce obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska. Cieszy nas, że w tym roku sądy, prokuratury, policja, wiele szkół wyższych, jednostek samorządowych i terytorialnych aktywnie włączy się w obchody święta. Jest to dla nas potwierdzenie, że mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów zyskuje na znaczeniu i popularności. W Warszawie obchody będą koncentrować się wokół kilku wydarzeń.

Pod hasłem

Mediacja dla każdego

w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się seminarium poświęcone m.in. propozycjom legislacyjnym mającym na celu ujednolicenie zasad mediacji w polskim prawie. Po seminarium Wolters Kluwer Polska wyda publikację zawierającą wystąpienia uczestników.

Wolters Kluwer Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości patronami Międzynarodowego Dnia Mediacji

serwis Wolters Kluwer Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska wspierają ideę mediacji jako skuteczniejszą i korzystniejszą dla stron metodę rozwiązywania sporów. Postępowanie mediacyjne trwa znacznie krócej niż sądowe, niesie ze sobą niższe koszty i jest mniej sformalizowanym sposobem niż procedura sądowa. Mediacje dają możliwość wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia dla obu stron.

Kalendarium wydarzeń:

– na uczelnich wyższych >>>

– w prokuratorach i sądach>>>

Szczegółowe informacje o wydarzeniach ukażą się wkrótce na stronach www.wolterskluwer.pl/mediacje orazhttp://www.ms.gov.pl

Strony internetowe, na których udostępniono listy mediatorów i materiały informacyjne:

http://www.bialystok.pa.gov.pl/

http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-361

http://bip.kielce.so.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=23&Itemid=88

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/?id_strony=mediatorzy

http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=mediatorzy

http://www.lodz.pa.gov.pl/

http://www.parz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:komunikat-dot-     mediacji&catid=2:aktualnoci&Itemid=9

http://www.szczecin.pa.gov.pl/strona/index.php?H=3&HH=27

SPRAWA ZNIEWAŻANIA NAUCZYCIELA DO MEDIACJI

mediacja

SPRAWA ZNIEWAŻANIA NAUCZYCIELA DO MEDIACJI

Chcą pojednać agresywnych uczniów i nauczyciela

tvn.24 – 31.07.2009
Najpierw „dla szpanu” znęcali się nad swoim nauczycielem a potem swoje „wyczyny” umieścili w internecie. Dziś sąd Sąd Rejonowy w Rykach (woj. lubelskie) sprawę sześciu uczniów miejscowej szkoły zawodowej w Rykach skierował do mediacji. Cel: pojednać pokrzywdzonego i oskarżonych, i umożliwić warunkowe umorzenie sprawy.

Na mediację zgodził się pokrzywdzony nauczyciel i pięciu uczniów. Matka szóstego ucznia, który przebywa za granicą, zapewniła sąd, że jej syn wkrótce przyśle swoją pisemną zgodę. Następną rozprawę sąd wyznaczył w drugiej połowie września.

Nauczyciel chce odszkodowania

Oskarżeni uczniowie przyznali się do winy i wystąpili o dobrowolne poddanie się karze. Sąd nie wydał jednak wyroku bez rozprawy, gdyż nauczyciel złożył cywilne powództwo, w którym domaga się 20 tys. zł finansowego zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a obrońca dwóch spośród oskarżonych wystąpił o mediację i warunkowe umorzenie sprawy…

Nauczyciel podlega takiej samej ochronie prawa jak funkcjonariusz publiczny. Za jego znieważenie grozi kara do roku więzienia, a za naruszenie nietykalności cielesnej – do 3 lat więzienia. Przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.

– Żałuję tego, co zrobiłem – mówił przed kamerą TVN24 jeden z uczniów, który z kolegami „dla zabawy” wyżywał się na swoim nauczycielu. Skruszony uczeń mówił, że znęcał się nad nauczycielem, bo „chciał przyszpanować przed kolegami”.

Książka dla tych, którym bliska jest idea sprawiedliwości naprawczej

mobbing lektura

mediacja

MEDIACJA. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia.

Emil Kruk, Hanna Spasowska

Warszawa 2008, wydanie I
688 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-255-0137-2
Naprzeciw oczekiwaniom mediatorów w zakresie zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności prawniczych wychodzi opracowanie autorstwa Emila Kruka i Hanny Spasowskiej pt. „Mediacja. Wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia”. Jest to w chwili obecnej bezkonkurencyjny projekt na rynku wydawniczym i dlatego polecam go nie tylko praktykującym mediatorom, przedstawicielom zawodów prawniczych i studentom, ale także wszystkim, którym bliska jest idea sprawiedliwości naprawczej.

dr Władysław Socha
Dyrektor Ośrodka Konsultacyjno-Mediacyjnego w Lublinie