Mediacje dla potrzebujących

Mediacje dla potrzebujących

dlastudenta.pl

Rozpoczyna się druga edycja programu „Mediacje dla potrzebujących”. Do końca sierpnia 2010 r. niezamożni mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy mediatora w sprawach o charakterze cywilnym lub rodzinnym. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również konsultacje telefonicznie i dyżury w wybranych sądach.

Prawnicy słabo znają mediację

Prawnikom brakuje umiejętności stosowania mediacji

Gazeta Prawna

.. prawnicy słabo znają mediację, co wynika m.in. z programów nauczania na wydziałach prawa, w których brak wykładów na ten temat. Trudno się więc dziwić, że w praktyce spory rozstrzygane są w sądzie lub ewentualnie w drodze negocjacji.