Kadra Instytutu Historii Sztuki UJ mobbinguje studentów

Molestowanie na UJ. Jest reakcja RPO, do „Wyborczej” zgłaszają się kolejne ofiary molestowań na krakowskich uczelniach

GW

Uniwersytet Jagielloński ma wyjaśnić, jakie konkretnie działania podjął w odpowiedzi na doniesienia o nieprawidłowościach, do jakich od lat miało dochodzić w Instytucie Historii Sztuki. Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło na biurko rektora UJ…..trwający od lat proceder niewłaściwego traktowania studentów w murach Instytutu Historii Sztuki UJ. Studenci opowiedzieli o systemowym poniżaniu i upokarzaniu, których mieli od lat doświadczać od nawet 10 wykładowców z 25-osobowej kadry akademickiej…

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobbing w Instytucie Historii Sztuki UJ?  RPO pisze do rektora –

bip.brpo.gov.pl

  • W przestrzeni publicznej pojawiły się sygnały o możliwym znęcaniu się psychicznym i poniżaniu studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niektórych pracowników, a także o ich seksistowskich, ksenofobicznych i homofobicznych wypowiedziach
  • Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk pisze w tej sprawie do rektora uczelni prof. Jacka Popiela 
  • xxxxxxxxxxxxxxxx

Pomoc w sytuacjach kryzysowych dla Studetów

https://ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/pomoc-w-sytuacjach-kryzysowych

….

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji SOWA

SOWA oferuje:

  • interwencję w kryzysach psychicznych,
  • wsparcie w adaptacji,
  • promocję zdrowia i edukację prozdrowotną,
  • pomoc w poszukiwaniu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej

Z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji korzystać mogą studenci studiów stacjonarnych, zaocznych oraz studiów doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów.

Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Nie zajmujemy się leczeniem tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

Wszelkie niezbędne informacje można znależć na stronie internetowej SOWY: sowa.uj.edu.pl

Projekt pomocy dla studentów z depresją

Będzie pomoc dla studentów z depresją

Dziennik Polski

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy… 

Uniwersytet Jagielloński rozpocznie wkrótce nowatorski projekt, mający na celu pomóc studentom z problemami psychicznymi. To pierwsze – na tak szeroką skalę -przedsięwzięcie wśród polskich uczelni.

– Mamy wrażenie, że dotykamy wierzchołka góry lodowej – mówi Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora UJ ds. osób niepełnosprawnych. Z obserwacji uczelni wynika, że w niepokojąco szybkim tempie przybywa studentów, którzy mają problemy…

Z działalności Rzecznika Praw Studenta

Robert Pawłowski
RPS 2/011/ 105/Raport
Pierwszy raport z działalności Rzecznika Praw Studenta
(za okres 21 marca 2004 – 21 stycznia 2005)
mobbing lektura
Robert Pawłowski
RPS 2/011/ 105/Raport
(za okres 21 marca 2004 – 21 stycznia 2005)
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy działalności do Rzecznika Praw Studenta dotarło ponad pół tysiąca spraw (przesłanych głównie za pomocą e-maili na adres rps@psrp.org.pl
4) Opisy przypadków naruszania godności osobistej studentów przez kadrę i administrację uczelni:
od lekceważącego i niegrzecznego odnoszenia się do studentów począwszy, aż po feudalne wręcz relacje panujące na uczelni.
Przypadki stosowania praktyk mobbingowych,. nieuzasadnionego odwlekania terminu obrony, długiego oczekiwania na sprawdzenie pracy, wielokrotnego „cofania do poprawek” bez merytorycznego uzasadnienia takiej decyzji.
II. Podstawowe wnioski z analizy zgłoszonych spraw
1) Środowisko szkolnictwa wyższego dotknięte jest wieloma patologiami, których zróżnicowanie i zasięg nie pozwalają podtrzymywać tezy, że zasadniczo różni się ono od „średniego przekroju społecznego”.
2) W relacjach student – uczelnia istnieje całkowite zachwianie proporcji i przygniatająca dominacja uczelni na wszystkich polach.
Siła oddziaływania samorządu jest często uzależniona od dobrego nastroju dziekana lub rektora, „kierownik akademika w swojej zagrodzie czuje się co najmniej równy wojewodzie”, pracownice dziekanatów są tak pewne swojej pozycji, że mogą z byle powodu stosować strajk włoski i rozliczać indeksy całymi tygodniami.
Z niższych poziomów edukacji przenoszone jest poddańczo-obronne nastawienie w relacjach uczący się – instytucja edukacyjna.
V. Czy Rzecznik Praw Studenta jest potrzebny?
Utrzymanie instytucji Rzecznika Praw Studenta RP wydaje się bezwzględnie konieczne. Przewidywane w najbliższych latach zmiany strukturalne w obszarze szkolnictwa wyższego oraz zmiany świadomości obywatelskiej Polaków sprawią, że liczba spraw kierowanych do Rzecznika będzie wzrastać.
4) Wzrost świadomości obywatelskiej Polaków spowoduje większą presję społeczną na piętnowanie zachowań nieetycznych. Studenci mogą wkrótce zacząć wykazywać większą odwagę cywilną w ujawnianiu przypadków korupcji, mobbingu i molestowania zaobserwowanych na uczelniach

Zachwianie proporcji w relacji student – uczelnia

mobbing lektura

STUDENT = KO NSUMENT ?

Semestr

Studenci często boją się wchodzić w spór z uczelnią. Obawiają się szczególnie represji, jakie mogą ich spotkać.

Wiadomo, że większość woli przymknąć oko na nieprawidłowości i cieszyć się spokojnym żywotem anonimowego studenta.

Jak pokazuje raport Rzecznika Praw Studenta, takie myślenie jest niestety jak najbardziej uzasadnione. Rzecznik zwraca uwagę na zachwianie proporcji w relacji student – uczelnia i przygniatającą dominację uczelni na wszystkich polach.

Potwierdza to chociażby fakt, iż większość spraw kierowanych do RPS uzależniona jest od zachowania całkowitej anonimowości osób skarżących w obawie przed „zemstą dziekanatów”.

Choć nawet w takich przypadkach niektóre uczelnie starają się pokazać swoją „siłę” i, odnosząc się do ogółu studentów, ostrzegają, że takie postępowanie może się im nie opłacić.

Student dochodzący swoich praw staje się wrogiem publicznym uczelni, co może znacznie utrudnić sam proces studiowania. Metodą na studenta są chociażby egzaminy ustne, których specyfika nastręcza trudności w ich merytorycznej ocenie. Część uczelni, chcąc uchronić się przed takimi oskarżeniami, wprowadza wyłącznie egzaminy pisemne….

Jednym z częściej pojawiających się problemów studenckich jest nieprawidłowe, a czasami nawet niezgodne z prawem, postępowanie dziekanatów. Często w sytuacjach konfliktowych dzieje się tak, że złożone przez nas dokumenty, skargi i wnioski giną gdzieś bezpowrotnie.

Recepta na tego typu problemy jest bardzo prosta. Po pierwsze, wszelkie sprawy na uczelni należy rozwiązywać i przedstawiać wyłączenie na piśmie. Po drugie, składając jakiekolwiek pismo, należy poprosić o potwierdzenie jego odbioru.

Smuci, iż studenci często skarżą się na zachowanie wykładowców, ćwiczeniowców, a także pracowników administracji.

Wachlarz zachowań, które nie powinny mieć miejsca, jest bardzo szeroki. Od „dziwnych” zasad zaliczenia przedmiotu po różnego rodzaju złote myśli, które mają mało wspólnego z kulturą osobistą. W takich sytuacjach nie pozostaje nic innego, jak skarżyć się do RPS, gdyż tego typu zachowania powinny być wyeliminowane dla dobra samej uczelni i jej wizerunku. 

Poważnym problemem są także zmiany dokonywane w programie studiów. Polskie uczelnie znajdują się obecnie w fazie dostosowywania programów kształcenia do systemu europejskiego. Nie byłoby w tym nic złego, jednak te zmiany zachodzą niezależnie od opinii studentów. Władze uczelni często nawet nie są skłonne poinformować studentów, którzy już uczą się na danym kierunku, o zmianie siatki godzin czy wprowadzeniu lub usunięciu przedmiotów.

Powoduje to wiele nieporozumień, a także przeszkadza w planowaniu swojej przyszłości akademickiej oraz zawodowej. Na niektórych uczelniach dochodzi do tego, że np. trzy kolejne roczniki tej samej specjalizacji idą zupełnie odmienną ścieżką. Problem ten ciężko rozwiązać na uczelniach państwowych, można jedynie pisać petycje i prosić o zmianę decyzji. Inaczej sprawa ma się w przypadku studiów płatnych. W przypadku znacznej zmiany programowej możemy ubiegać się o odszkodowanie, gdyż zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez ofertę uczelni.

Oczywiście nie we wszystkich szkołach wyższych jest aż tak źle, jakby to mogło wynikać z artykułu. Niestety, na razie w tej beczce miodu za dużo jest łyżek dziegciu, które psują smak całości.

Trzeba pamiętać, że uczelnie nie istnieją bez studentów. Każdy student oprócz swoich obowiązków ma prawa, które można egzekwować, nie tylko w oparciu o – zazwyczaj napisany na korzyść uczelni – regulamin studiowania.

Każdego studenta chroni jeszcze prawo konsumenckie, dzięki któremu możemy naprawdę wiele zdziałać i sukcesywnie poprawiać obraz polskiego szkolnictwa wyższego.

PROCA DAWIDA, czyli gdzie po pomoc?

W przypadku konfliktu z uczelnią nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Student, który wejdzie na wojenną ścieżkę z uczelnią lub zauważy różnego rodzaju nieprawidłowości, może zgłosić się w kilka miejsc:

Samorząd studencki – działa na każdej uczelni. Jego niewątpliwą zaletą jest bezpośredni kontakt zarówno ze studentami, jak i wykładowcami, co pozwala na szybkie rozwiązanie problemu. Niestety, w większości przypadków okazuje się, że z różnych przyczyn samorządy mają związane ręce lub nie są w stanie zapewnić skarżącemu się studentowi anonimowości.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – organ powstały na początku lat dziewięćdziesiątych w celu ochrony konsumenta na rodzącym się wolnym rynku. Jako organ administracji państwowej UOKiK jest zobowiązany do zajęcia się każdym zgłoszonym przypadkiem i w miarę możliwości zachowaniem anonimowości podczas postępowania. Minusem UOKiK jest to, iż jego kompetencje są szerokie i odnoszą się do wszystkich podmiotów gospodarczych, a jak wiadomo, relacja student – uczelnia jest dość specyficzna.
www.uokik.gov.pl

Organizacje pozarządowe, np. Federacja Konsumentów. Jest to podmiot mający doskonałe rozeznanie w przepisach prawa konsumenckiego, który na co dzień rozwiązuje sprawy przeciwko wielu nieuczciwym usługodawcom lub producentom.
www.federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Praw Studenta – działa od blisko 3 lat przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Powołany, aby bronić studenckich praw oraz kontrolować ich przestrzeganie w całym kraju. RPS jest najwłaściwszym miejscem, do którego powinniśmy kierować swoje zapytania i skargi. Jak zapewnia Rzecznik, żaden student nie zostanie sam po skierowaniu sprawy do RPS.
www.psrp.org.pl/

Mateusz Pilarczyk