Zawód: mediator

mobbing lektura

Zawód: mediator

Rzeczpospolita, 29-10-2009, Tomasz Pietryga

Powstanie nowa grupa zawodowa. Prawnicy zostaną wyłączeni z mediacji, a ugody będą częściej zastępować wyroki sądowe.

Z mediacją jest źle. Z sal sądowych trafia do niej promil rozpatrywanych spraw. Nie ufają jej nie tylko strony, ale nawet sędziowie. Czy wkrótce się to zmieni?

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który trafił do konsultacji społecznych, ma spowodować ożywienie mediacji. 

Brakuje standardów 

Obecnie postępowanie mediacyjne może być prowadzone w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. Regulacje nie są jednolite. Różnorodny jest nawet status mediatora czy jegowynagrodzenie. Projekt określa jednakowe standardy. Wprowadza też podział na mediatorów zawodowych i społecznych. Wyłącza z tej pierwszej grupy przedstawicieli zawodów prawniczych: adwokatów, radców, referendarzy itp. Nie będą oni mogli być wyznaczani przez sądy i prokuratury do mediacji.

Wzmocniony zostanie za to status mediatora. Będzie go obowiązywała m.in. tajemnica zawodowa.

Zawód – mediator

mediacja1

Mediator – człowiek od godzenia

serwis kierunkistudiow.pl

Autor: Katarzyna Urbańska ,     04.06.2008   

 Czym się zajmuje mediator

Mediator jest specjalistą od spraw społecznych, nie narzuca stronom swego zdania, a będąc neutralnym może więcej osiągnąć. Praca mediatora jest skoncentrowana na wypracowaniu stabilizacji dla zwaśnionych osób, które godzą się na jego ingerencję z własnej i nieprzymuszonej woli. Arbiter musi zachować poufność, natomiast nie ma władzy merytorycznej. Jego zadaniem jest pomoc skonfliktowanym osobom w dojściu do porozumienia. Arbiter znajduje rozwiązanie problemu, inaczej niż instytucje, które poszukują odpowiedzi na pytanie: „kto ma rację?”, jak czynią na przykład sądy. Istnieją jednak mediatorzy sądowi, którzy posiadają władzę orzecznictwa z mocą prawną.

Z usług mediatora korzystają zarówno instytucje publiczne jak i prywatne, lecz przede wszystkim osoby fizyczne. Mediator obecny jest praktycznie we wszystkich branżach: prawie (w tym w sprawach karnych, cywilnych, dla nieletnich, rodzinnych, pracowniczych, społecznych, okołozawodowych), gospodarce, oświacie i różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.   

Jak zostać mediatorem

Obecnie dość łatwo jest zostać mediatorem – aktualnie wiele uczelni ma w ofercie tę propozycję – aby stać się nim należy ukończyć studia. Przeważnie pod uwagę brane są wszystkie kierunki studiów humanistycznych, ale preferowane są prawo i administracja, psychologia lub socjologia. Kolejnym krokiem są studia podyplomowe…..

Mediator to zawód opłacalny, ponieważ konflikty zwykle nie toczą się o przysłowiowe „złotówki”, a o wielkie majątki.

———————————-

Mediator – nowy zawód

+++++++++++++++

Zawody przyszłości: mediator