Elitarne warsztaty umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

konferencje

Elitarne warsztaty

umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

nstytut Szkoleń Profesjonalnych z Gdańska proponuje Państwu organizację zamkniętych warsztatów dla uczelni wyższych

 

 

Termin szkolenia :   08-09.06.2009 pobierz kartę zgłoszeniową

                                    Warsztaty trwają 2 dni.

Miejsce :  Imepxmetal ul.Łucka 7/9 Warszawa

Program szkolenia:

 1.Komunikacja: metody i techniki skutecznego porozumiewania się

 • Wyjaśnienie pojęcia komunikacji. Rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Wskazanie na świadomość swoich możliwości i sposobów komunikowania się z drugą osobą.
 • Świadomość swoich emocji podczas dialogu.
 • Sposoby rozwijania swoich umiejętności mówienia o swoich uczuciach i emocjach. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik szkolenia pogłębia wiedzę o sobie samym, swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach odnajdywania się w procesie komunikacji.
 • Uczestnik uświadamia sobie jakie są jego rodzaje relacji z innymi osobami
  na podstawie typów jego zachowania w konkretnych sytuacjach.
 • Uczestnik poznaje czynniki sprzyjające porozumiewaniu się.
 • Uczestnik uczy się umiejętnego dostrzegania emocji u siebie i innych
  oraz odpowiedniego stosowania ich w konkretnej sytuacji.
 • Uczestnik rozwija naturalność, autentyczność i spontaniczność w relacjach
  z innymi ludźmi. 

2.Znajomość psychologicznych uwarunkowań postaw i zachowań ludzi – podstawą dobrego kontaktu z klientem.

 • Wskazanie na psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań ludzi o różnych typach osobowościowych.
 • Rozróżnienie postawy asertywnej a agresywnej u siebie i u klienta.
 • Na podstawie wiadomości o rodzajach komunikacji oraz na rozróżnieniu asertywności od agresji, kierowanie zmianą to jest: modelowanie zachowań asertywnych.
 • Kontakt z klientem w sytuacji pomagania. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje fundamentalne zasady niedopuszczania do naruszenia wewnętrznych granic dotyczących słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje strukturę granic dotyczących słuchania i mówienia to jest: „ochrona” i „opanowanie”
 • Uczestnik poznaje zasady unikania wzajemnego obwiniania się
 • Uczestnik poznaje metody wyznaczania wewnętrznych granic słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje różne typy osobowości
 • Uczestnik uczy się kontaktu, sposobu porozumiewania się z osobami o różnych typach osobowościowych
 • Poznaje różne typy asertywności takie jako asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji
 • Uczestnik trenuje sposoby kontaktu z klientem w sytuacji pomagania
 • Uczestnik trenuje sposoby asertywnej komunikacji 

3.Konflikt: zasady skutecznego postępowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

 • Zwrócenie uwagi na naturę i rodzaje konfliktów.
 • Podniesienie kwestii dynamiki konfliktów i jego poziomów.
 • Omówienie reakcji psychologicznych na sytuacje konfliktów oraz zaburzeń percepcji.
 • Strategia zachowań w sytuacjach konfliktowych, świadomość swoich reakcji fizjologicznych na sytuacje konfliktu, wywołujące sytuacje stresowe.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Sposoby relaksacji i autorelaksacji w sytuacjach stresujących. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnicy poznają rodzaje konfliktów
 • Uczestnicy poznają możliwości ich unikania lub bezpośredniego rozwiązywania ich.
 • Uczestnicy uświadamiają sobie, że konflikt nie musi zawsze być szkodliwy
 • Uczestnicy poznają jak konflikt się rozwija i jakie przybiera formy
 • Propozycje niedopuszczenia do eskalacji konfliktów i twórcze metody rozwiązywania go.
 • Uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktów
 • Metody relaksacji i autorelaksacji. 

4.Zarządzanie biurem i organizacja czasu

 • Rozwijanie umiejętności zarządzania ludźmi pracującymi w biurze i tworzący zespół pracowników, planowania i organizacja czasu, tak aby efektywnie pracować w zespole.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i budowanie dobrej atmosfery w pracy, dzięki współpracy i integracji. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje metody i techniki skutecznego zarządzania zespołem pracowników
 • Uczestnik poznaje mechanizmy funkcjonowania, modele współpracy i wymiany informacji między poszczególnymi działami (wydziałami, komórkami) firmy
 • Uczestnik uczy się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz organizować skuteczne narady
 • Uczestnik poznaje metody i techniki zarządzania czasem
 • Uczestnik stara się wypracować skuteczne metody pokonywania nawyków utrudniających mu pracę
 • Uczestnik uczy się identyfikować tzw.: „pożeraczy czasu”
 • Metody osiągania maksimum koncentracji
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności za nie
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Jak wykorzystać potencjał twórczy i kreatywność zespołu
 • Jak skutecznie motywować zespół

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

 

konferencje3

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” organizują  II Dni Mediacji i Negocjacj. Impreza odbędzie się w dniach 14-16 maja br. na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem II Dni Mediacji i Negocjacji jest szerzenie wśród studentów idei pozasądowego, polubownego rozwiązywania sporów, w różnych dziedzinach życia – od stosunków rodzinnych po spory właściwe dla środowiska akademickiego. 

Organizatorzy: Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Patronat Honorowy: dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Dziekan Wydziału Prawa i Administacji UW prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Patronat medialny: Edukacja Prawnicza, Radio Kampus

Termin: 14-16 maja 2009 r.

Miejsce: Kampus Główny UW, BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Poprzez liczne wydarzenia, pierwszego dnia II DMiN chcemy  zaprezentować studentom podstawowe wiadomości dotyczące ADR. Warsztaty, pokazy filmów oraz symulacje sytuacji konfliktowych, a następnie ich rozwiązywania za pomocą mediacji będą ilustracją efektywności, a także atrakcyjności tej metody rozwiązania sporów. Praktyczne ujęcie przebiegu mediacji wyjaśni podstawowe zasady rządzące tym procesem oraz pokaże studentom, że praca mediatora jest odpowiednia nie tylko dla prawników.  

Drugi dzień zamierzamy w całości poświęcić na szkolenia, które pogłębią wiedzę uczestników w tematach mediacji i negocjacji. Będą one prowadzone przez profesjonalnych mediatorów – praktyków, którzy w uzupełnieniu wiedzy teoretycznej, zaprezentują praktyczne sposoby jej wykorzystywania. 

Na zakończenie II DMiN rozegrany zostanie, trzeci z kolei, co roczny ogólnopolski turniej negocjacyjny. Wezmą w nim udział trzyosobowe drużyny studenckie, które w  czterech etapach zmierzą się z różnymi scenariuszami negocjacyjnymi. Turniej pozwoli im w praktyce sprawdzić swoje umiejętności, a jego ogólnopolski zasięg (w zeszłym roku w turnieju wzięło udział ponad 20 drużyn z całej Polski) może zaowocować przyszłymi wspólnymi projektami naukowymi. 

Plan

Czwartek 14.05
m.in.


Scenki Mediacyjne
W przerwach między zajęciami zostaną odegrane scenki mediacyjne, które będą miały swój finał na Pokazie Mediacji o godz. 16:00

11:30 – 13:00
Pokaz filmu: Mediacja Akademicka

17:00

„Mediacja przy herbatce”. Organizatorzy zapraszają na podsumowanie pierwszego dnia mediacji oraz scenkę mediacyjną dotyczącą sporu akademickiego, która odgrywana będzie „na żywo” w czasie poczęstunku w ogrodach na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego.

W czasie pierwszego dnia Dni Mediacji i Negocjacji w godziach 9:30 – 16:30 będą również pełnione dyżury przy pomniku studenta przed dawnym budynkiem BUW (główny Kampus UW). W czasie dyżurów pracownicy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów będą udzielali informacji dotyczących mediacji.

Piątek 15.05

m.in.

13:15 – 14:30

Szkolenie nr 3 – Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

15:15 – 16:30
Szkolenie nr 4 – Polskie Centrum Mediacji