Mediacja w projekcie ustawy o PAN

 

prawo-a-mobbing

Pakiet ustaw reformujących polski system badań naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008

 

Projekt Ustawy z dnia ………o Polskiej Akademii Nauk

Art. 52. 1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu,

dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.

2. Rada naukowa w szczególności:

7) powołuje mediatora do spraw etyki w nauce dla danego instytutu.