Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach”

Konferencja naukowa „Mobbing w białych rękawiczkach” 

15-16 XI 2011

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Teologicznym zaprasza do udziału w konferencji naukowej pod patronatem Kard. Stanisława Dziwisza Mobbing w białych rękawiczkach, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2011 r.

Miejsce konferencji: aula Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Organizator: ks. dr Robert Nęcek – Specjalizacja Teologii Moralnej.

PROGRAM:

Wtorek, 15 listopada 2011

14.30 – 14.40 Powitanie Uczestników i Gości – prorektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
14.45 – 15.00 Wprowadzenie do konferencji – kard. dr Stanisław Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII.
15.00 – 15.20 Elżbieta Radziszewska, Minister, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP – Działania rządu w sprawie przeciwdziałania mobbingowi.
15.25 – 15.55 ks. dr Robert Nęcek, UPJPII, główny organizator konferencji, rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej – Mobbing efektem patologii w strukturach pracy.
PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 16.00 – 16.30

16.30 – 16.50 prof. Bohdan Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny w Warszawie – Medyczne i psychologiczne następstwa mobbingu.
16.55 – 17.15 prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński – Zjawisko mobbingu w perspektywie psychologii komunikowania społecznego.
17.20 – 18.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

Środa, 16 listopada 2011

9.30 – 9.50 red. Anna Żurek, Telewizja Polska – Mobbing w mediach, czyli dziennikarz w szponach zależności i politycznego nakazu.
9.55 – 10.15 dr Maciej Chakowski, Uniwersytet Warszawski – Wewnętrzna polityka antymobbingowa. Aspekty organizacyjno-prawne.
10.20 – 10.40 ks. prof. Jan Orzeszyna, UPJPII – Teologiczny i humanistyczny wymiar pracy a zjawisko mobbingu.

PRZERWA NA FILIŻANKĘ KAWY 10.45 – 11.10

11.15 – 11.35 dr Krystyna Kmiecik-Baran, prorektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i NSZZ Solidarność – Społeczne aspekty mobbingu.
11.40 – 12.00 mec. Wojciech Musialik z Kancelarii Radców Prawnych –Mobbing – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego ze szczególnym uwzględnieniem trudności dowodowych w procesie.
12.05 – 12.25 mgr Teresa Turowska, przedstawiciel handlowy – Przykłady mechanizmów ukrytego mobbingu w korporacjach.
12.30 – 13.00 Dyskusja – prowadzi ks. prof. Kazimierz Panuś.

PATRONAT MEDIALNY:

TVP 1, TVP Kraków, Gazeta Wyborcza, Gazeta – Praca, Dziennik Polski, Przewodnik Katolicki, Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny, Portal Deon, Portal Franciszkańska3.

Po co psychologia

Po co psychologia

Rz

Prof. Philip Zimbardo opowiada Monice Janusz-Lorkowskiej,

PWN wydaje pięciotomowy cykl, którego Zimbardo jest współautorem: „Podstawy psychologii”, „Motywacja i uczenie się”, „Struktura i funkcje świadomości”, „Psychologia osobowości” oraz „Człowiek i jego środowisko”.

Mobbing może prowadzić do samobójstwa

info mobbing

Na tropie

Mediacja na studiach podyplomowych

 

mediacja

Mediacja na studiach podyplomowych 


 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 

Studia podyplomowe „Mediator w standardzie Magnus” organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we współpracy z Fundacją Magnus, ustanowioną we Wrocławiu dnia 3 października 2005.

Ramowy program studiów
Ramowy program studiów umożliwia poznanie skutecznych metod i narzędzi nowoczesnego prowadzenia mediacji w sporach cywilnych i gospodarczych. Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z przedstawionych poniżej modułów tematycznych.

 • Psychologia: zadaniem tego modułu jest przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne słuchaczy do prowadzenia mediacji w drodze wykorzystania nowoczesnych metod.
 • Prawo: celem tego modułu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym.
 • Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora: nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia współpracy z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów. 
 • ——————–

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje

  Studium Podyplomowe:
  „MEDIATOR (Master of Business Mediation)” – 
  III edycja, organizowane 
  w roku akademickim 2008/2009

  O programie

  Studia podyplomowe „Mediator (Master of Business Mediation)” mają za zadanie przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sporach cywilnych i gospodarczych. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę związaną z wykonywaniem nowego zawodu w polskiej gospodarce. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, ekonomii i prawa, wzmocniona zostanie treningiem praktycznym oraz przewodnikiem w po zawodzie i postępowaniu Mediatora. 

  Ponad dwustugodzinne, dwusemestralne studia zbudowane będą z czterech modułów tematycznych.

  PsychologiaZadaniem tego modułu będzie przygotowanie słuchaczy zarówno teoretyczne jak i praktyczne do prowadzenia mediacji wykorzystując nowoczesne metody. W tym obszarze tematycznym głównymi zajęciami będą:

  • Psychologia społeczna
  • Psychologia kłamstwa
  • Podstawy psychologii osobowości
  • Komunikacja werbalna i symboliczna
  • Psychologia stresu
  • Konflikt – analiza i sposoby diagnoz
  • Komunikacja niewerbalna
  • NLP (programowanie neurolingwistyczne)
  • Negocjacje i mediacje
  • Trening negocjacji
  • Trening mediacji

  Prawo. Celem tego modułu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawa – zarówno procesowego, jak i materialnego – niezbędnymi w procesie mediacji. Zajęcia teoretyczne będą urozmaicane analizą przypadków występujących w polskim systemie prawnym. W tym obszarze tematycznym głównymi przedmiotami będą:

  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa cywilnego procesowego
  • Elementy prawa gospodarczego
  • Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego

  Praktyczne zagadnienia zawodu Mediatora. Nowy zawód w polskiej gospodarce to nie tylko psychologiczne aspekty mediacji, jej technika oraz kontekst prawny. To również cały szereg spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem Mediatora. Zagadnienia styku z sądem, możliwości zarobkowania, prowadzenie działalności gospodarczej, możliwe formy funkcjonowania mediatorów (np. jak funkcjonują stałe listy mediatorów?). Te zagadnienia zostaną omówione w tym bloku.

  ————–

  Akademia Górniczo-Hutnicza 

  Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów.

   

  Organizator:
  Wydział Zarządzania 
  Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego 
  wspólnie z Polskim Centrum Mediacji Warszawa
  Charakterystyka studiów 
  Studia podyplomowe „Mediacje. Alternatywne metody rozwiązywania sporów„ mają za zadanie przygotować uczestników do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich oraz do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 
  Program studiów 
  Problematyka prawna w postępowaniu mediacyjnym;
  • Mediacje i negocjacje (treningi, symulacje);
  • Psychologia społeczna – mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzanie konfliktem, komunikacja interpersonalna, treningi;
  • Seminarium dyplomowe.

  Sylwetka absolwenta
  Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub też zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym. Ponadto są one także przeznaczone dla psychologów, doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie przydatne będą dla osób zatrudnionych na stanowiskach zajmujących się obsługą klienta, radców prawnych, adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach, firmach consultingowych, czy dużych przedsiębiorstwach. 
  Kierowane są również do specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i wszystkich innych, dla których zawód mediatora stanowić będzie atrakcyjną ścieżkę rozwoju.
  Słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę, związaną z wykonywaniem nowego zawodu. Niezbędna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, prawa, mediacji, negocjacji wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami, symulacjami mediacji oraz przewodnikiem po zawodzie i postępowaniu mediatora.
  Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo- Hutniczą, zaświadczenie Polskiego Centrum Mediacji zgodne z wymaganymi standardami oraz możliwość wpisu na listę mediatorów stałych PCM (po uprzednim wpisaniu się na listę członków PCM)
  ————-

  Studia podyplomowe: „Mediacje Rodzinne” 

  w Instytucie Psychologii

  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego