Systematyczna organizacja niepowodzenia zawodowego

mobbing lektura

ANA LIZA
SYSTEMATYCZNA ORGANIZACJA NIEPOWODZENIA ZAWODOWEGO
poniedziałek, 20 lipca 2009 – FRONDA 52

W Niemieckiej Republice Demokratycznej istniała
Wyższa Szkoła Prawnicza w Poczdamie. Podlegała
Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego i uczyła
oficerów Stasi „psychologii operacyjnej”. W ramach tego
kierunku funkcjonowała „destrukcja operacyjna”, której
celem było „rozbicie, paraliż, dezorganizacja i izolacja
wrogo-negatywnych sił”. W materiałach naukowych
szkoły znajdowały się precyzyjne opisy, w jaki sposób
„neutralizować” niepokornych twórców, przedstawicieli
świata kultury i nauki. Jedną z ulubionych i powszechnie
stosowanych metod Stasi była metoda oficjalnie nazwana
„systematyczną organizacją niepowodzenia zawodowego”……

Reklamy

Zarządzanie przez mobbing wg wytycznych STASI

baner

W landach byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej nasilenie tego zjawiska było i nadal jest duże. Terror psychiczny był zalecaną przez władzę metodą walki i niszczenia przeciwników politycznych.

Celowe działania destrukcyjnie kierowane przeciwko osobom kreatywnym, miały stworzyć możliwość spokojnej egzystencji “politycznie poprawnej” miernocie.

Mobbing był zawsze bliski radykalnym nurtom politycznym.

Dla wielu osób, pozostającym do dziś na kierowniczych stanowiskach, wytyczne STASI dotyczące walki z “wrogimi i negatywnymi siłami” są do dnia dzisiejszego cenną wskazówką, jak zarządzać organizacją, zapewniając sobie poczucie bezkarności i bezpieczeństwa.

Mobbing w zakładach opieki zdrowotnej – Pawel Grabowski

Ewa Matkowska System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb. Arcana 2003

Psychologia operacyjna” s. 23 …. 

skanuj0014