Międzynarodowy Dzień Mediacji -mediacje zamiast sądu

Mediacje zamiast sądu

Dziennik Polski, 20.10.201

…..Z roku na rok rośnie popularność polubownego rozstrzygania spraw. Jednak wciąż wiele osób nie wie, że większość konfliktów, zarówno w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych czy gospodarczych można rozwiązać poza sądem – podczas rozmów, które prowadzi osoba neutralna – mediator.

– Zadaniem mediatora nie jest godzenie stron czy sugerowanie im konkretnego rozwiązania, ale stworzenie im warunków do rozmowy. Strony same muszą uzgodnić warunki ugody rozwiązującej ich konflikt, bo najlepiej wiedzą, na co się mogą zgodzić, a na co nie i co jest dla nich najlepsze – mówi Paweł Wiecha, mediator z 6-letnim doświadczeniem z krakowskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.

Mediacja jest dobrowolna, nikogo nie można zmusić do polubownego załatwienia sprawy. W każdej chwili można z niej się wycofać, a jeśli nie odpowiada nam prowadzący – poprosić sąd o innego mediatora. ..

…Od czterech lat w każdy trzeci czwartek października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Święto polubownego rozstrzygania sporów wypada właśnie dziś. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje zrzeszające mediatorów organizują wiele akcji promujących ugodowe rozwiązywanie konfliktów. Jutro, 21 października, w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w sali nr K-22, w godz. 9.00 – 15.00, zaplanowano otwarte spotkanie z krakowskimi mediatorami. Będzie się można dowiedzieć, jakie sprawy warto rozstrzygnąć w formie mediacji.

Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze

MS: konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Rzeczpospolita, 19-10-2011,

– Mediacja jest dobra dla każdego, kto chce rozmawiać o sporze. Daje ona bowiem możliwość zachowania dobrych relacji przez strony, a w konsekwencji daje możliwość dalszej współpracy. Pomaga w nawiązaniu dialogu z drugą stroną sporu, daje możliwość wypowiedzenia się, a także daje szanse takiego rozwiązania konfliktu, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Lepszy jest dialog niż przerzucanie się argumentami. Lepsze jest zrozumienie i wspólne poszukiwanie rozwiązań niż walka o swoją rację. A to właśnie gwarantuje mediacja – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu upowszechnianie mediacji, przekonywanie nieprzekonanych, popularyzowanie zasad jej prowadzenia oraz m.in. wskazuje na korzyści finansowe związane ze stosowaniem mediacji.Utworzona została ogólnopolska sieć koordynatorów do spraw mediacji, prowadzona jest strona internetowa dotycząca mediacji, na której zamieszczane są informacje także o mediacji na świecie.

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji

konferencje

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2009

OBCHODZIMY W POLSCE MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI POD PATRONATEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI I WOLTERS KLUWER POLSKA

Tradycja obchodzenia Dnia Mediacji, czyli rozwiązywania konfliktów, istnieje na świecie od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów).

Służy ono przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją do promowania mediacji w Polsce.

Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (sądy, prokuratura i policja, organizacje samorządowe i pozarządowe, a także kościelne) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

15 października 2009 r. już po raz drugi w Polsce obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska. Cieszy nas, że w tym roku sądy, prokuratury, policja, wiele szkół wyższych, jednostek samorządowych i terytorialnych aktywnie włączy się w obchody święta. Jest to dla nas potwierdzenie, że mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów zyskuje na znaczeniu i popularności. W Warszawie obchody będą koncentrować się wokół kilku wydarzeń.

Pod hasłem

Mediacja dla każdego

w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się seminarium poświęcone m.in. propozycjom legislacyjnym mającym na celu ujednolicenie zasad mediacji w polskim prawie. Po seminarium Wolters Kluwer Polska wyda publikację zawierającą wystąpienia uczestników.

Wolters Kluwer Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości patronami Międzynarodowego Dnia Mediacji

serwis Wolters Kluwer Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska wspierają ideę mediacji jako skuteczniejszą i korzystniejszą dla stron metodę rozwiązywania sporów. Postępowanie mediacyjne trwa znacznie krócej niż sądowe, niesie ze sobą niższe koszty i jest mniej sformalizowanym sposobem niż procedura sądowa. Mediacje dają możliwość wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia dla obu stron.

Kalendarium wydarzeń:

– na uczelnich wyższych >>>

– w prokuratorach i sądach>>>

Szczegółowe informacje o wydarzeniach ukażą się wkrótce na stronach www.wolterskluwer.pl/mediacje orazhttp://www.ms.gov.pl

Strony internetowe, na których udostępniono listy mediatorów i materiały informacyjne:

http://www.bialystok.pa.gov.pl/

http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-361

http://bip.kielce.so.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=3&id=23&Itemid=88

http://www.nowy-sacz.so.gov.pl/?id_strony=mediatorzy

http://www.tarnow.so.gov.pl/index.php?page=mediatorzy

http://www.lodz.pa.gov.pl/

http://www.parz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:komunikat-dot-     mediacji&catid=2:aktualnoci&Itemid=9

http://www.szczecin.pa.gov.pl/strona/index.php?H=3&HH=27