Podyplomowe studia z zakresu mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów

mediacja

W Kortowie będą się kształcić mediatorzy

e-Gazeta uniwersytecka

Wydział Prawa i Administracji UWM uruchamia od października tego roku pierwsze w regionie podyplomowe studia z zakresu mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów. Kształcenie będzie trwać 2 semestry.


– Chcemy zainteresować nimi nie tylko prawników, kuratorów czy pedagogów. Mediatorem może próbować zostać w zasadzie każdy bez względu na dotychczasowe wykształcenie – wyjaśnia dr Adam Zienkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UWM, prawnik, mediator, kierownik studiów…

Inauguracja studiów mediacyjnych na UWM prawdopodobnie zbiegnie się z ważnym wydarzeniem – Międzynarodowym Dniem Mediacji, w którego obchody Wydział Prawa i Administracji UWM postara się włączyć.

———–

Mediator – zawód, misja, sztuka

Seminarium – Mediacje w przestrzeni publicznej

konferencje

Seminarium

„Mediacje w przestrzeni publicznej –

rozwiązywanie konfliktów społecznych i

profesjonalne kształcenie mediatorów w Polsce i USA”,

odbędzie się w dniu

23 Lipca 2009 roku o godzinie 16:00

w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Malczewskiego 10/12 sala 106 – dawniej „Dom Marynarza”.

Głównym prelegentem będzie p. mec. Dominika Hammond z Los Angeles, która nakreśli sytuację standardów szkoleniowych, prawnych w USA dotyczących stosowania mediacji i statusu mediatora.

Referaty:

Model kształcenia i doskonalenia mediatorów w Polsce – profesjonalizacja zawodu mediatora – Jerzy Śliwa Dyrektor Krajowego Centrum Mediacji, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów,

Konflikty a mediacje – Teresa Siudyło – Zachodniopomorski Prezes Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Społeczne aspekty mediacji – Ireneusz M.Kieliszak, Wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenia Zawowodych Mediatorów.

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

mobbing lektura

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Autorzy:  

Christopher W. Moore 
Wydawnictwo:  
Wolters Kluwer Polska – OFICYNA , 2009 
Kod: 09876-1

Christopher W. Moore, światowy specjalista w dziedzinie mediacji i zarządzania konfliktami, prezentuje, krok po kroku, sprawdzone metody mediacji przy rozwiązywaniu sporów biznesowych, rodzinnych, związanych z rozwodem, czy konfliktami w szkole. Zawiera wiedzę bezcenną, niezbędną w karierze zawodowej i życiu osobistym. Ta wyjątkowa pozycja jest pierwszą i jedyną, jak dotychczas, publikacją tego autora w Polsce