Mediacja akademicka na uniwersytecie kanadyjskim

mediator akademicki
Mediacja akademicka na uniwersytecie kanadyjskim

University of Windsor Mediation Services

Mediation Services

University of Windsor Mediation Services provides mediation, facilitation and conflict resolution training to Windsor-Essex community members as well as University staff and students. 

Mediation is a confidential alternative to resolving your dispute, provided free of charge to individuals in the community. The people having a conflict meet together with a mediator and talk about the issues they are having with the hopes of solving the dispute. The mediator does not give legal advice or make decisions for the parties. Instead, the mediator helps the parties talk about their issues in a safe, productive way.

Every mediation session is different, depending on the needs of the parties. In general, mediation is cheaper and faster than going to court, and people can preserve or improve their relationships. Although anyone can have a lawyer or representative present, it is not required. 

At Mediation Services, disputes are mediated with the director and upper-year law and social work students. Although our mediators are trained, they will not offer legal advice or make any comment on the merits of a party’s position. Instead, we focus on helping parties have a constructive, practical discussion about the issues in dispute. 

History
University of Windsor Mediation Services was founded and established in 1995 by Dr. Julie Macfarlane. Dr. Macfarlane continues as the Faculty Advisor. The day-to-day operations of Mediation Services are handled by the director, professional staff, law and social work student interns. 

Mediation Services began as an extra-curricular pilot project of the University of Windsor Faculty of Law. It was the first community mediation service in the Windsor-Essex County area, and the first clinical mediation training program in a Canadian law school. The pilot project initially offered training in mediation skills to law students, through a series of weekend workshops. The next step sought to offer these students an opportunity to practice their new skills in a clinical setting. As no community mediation service had existed in Windsor since the early 1980’s, Mediation Services was established to fill these twin needs – to provide clinical experience in mediation skills for law students, and to provide an accessible mediation service to the Windsor community. Today, Mediation Services is a permanent and much larger operation. 

Founder and Faculty Advisor 
Dr. Julie Macfarlane is the Faculty Advisor and founder of Mediation Services. Dr. Macfarlane is a full professor at the Faculty of Law, University of Windsor. Dr. Macfarlane also devotes her time to her consulting practice which offers conflict resolution service, training, facilitation and systems design for a range of public and private sector clients. 

Director
Lynne Pearlman is the Director of Mediation Services and a sessional lecturer at the Faculty of Law. She received her LL.B. and LL.M. from Osgoode Hall law school.

Mediation Services’ Community Advisory Board
Mediation Services’ Community Advisory Board is made up of community volunteers from the Windsor-Essex area. The Board is responsible for long-range and strategic planning for Mediation Service.The Board provides a wide range of community perspectives to ensure Mediation Services operates to the best of its ability in the interests of members of the community and students, in accordance with organizational goals. 

Mediation

University of Windsor Mediation Services offers free or affordable mediation to members of the Windsor-Essex community AND University staff and students….

 

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

 

konferencje3

Dni Mediacji i Negocjacji 2009

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” organizują  II Dni Mediacji i Negocjacj. Impreza odbędzie się w dniach 14-16 maja br. na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem II Dni Mediacji i Negocjacji jest szerzenie wśród studentów idei pozasądowego, polubownego rozwiązywania sporów, w różnych dziedzinach życia – od stosunków rodzinnych po spory właściwe dla środowiska akademickiego. 

Organizatorzy: Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji „KoMiN” i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Patronat Honorowy: dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronat: Dziekan Wydziału Prawa i Administacji UW prof. dr hab. Krzysztof Rączka

Patronat medialny: Edukacja Prawnicza, Radio Kampus

Termin: 14-16 maja 2009 r.

Miejsce: Kampus Główny UW, BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Poprzez liczne wydarzenia, pierwszego dnia II DMiN chcemy  zaprezentować studentom podstawowe wiadomości dotyczące ADR. Warsztaty, pokazy filmów oraz symulacje sytuacji konfliktowych, a następnie ich rozwiązywania za pomocą mediacji będą ilustracją efektywności, a także atrakcyjności tej metody rozwiązania sporów. Praktyczne ujęcie przebiegu mediacji wyjaśni podstawowe zasady rządzące tym procesem oraz pokaże studentom, że praca mediatora jest odpowiednia nie tylko dla prawników.  

Drugi dzień zamierzamy w całości poświęcić na szkolenia, które pogłębią wiedzę uczestników w tematach mediacji i negocjacji. Będą one prowadzone przez profesjonalnych mediatorów – praktyków, którzy w uzupełnieniu wiedzy teoretycznej, zaprezentują praktyczne sposoby jej wykorzystywania. 

Na zakończenie II DMiN rozegrany zostanie, trzeci z kolei, co roczny ogólnopolski turniej negocjacyjny. Wezmą w nim udział trzyosobowe drużyny studenckie, które w  czterech etapach zmierzą się z różnymi scenariuszami negocjacyjnymi. Turniej pozwoli im w praktyce sprawdzić swoje umiejętności, a jego ogólnopolski zasięg (w zeszłym roku w turnieju wzięło udział ponad 20 drużyn z całej Polski) może zaowocować przyszłymi wspólnymi projektami naukowymi. 

Plan

Czwartek 14.05
m.in.


Scenki Mediacyjne
W przerwach między zajęciami zostaną odegrane scenki mediacyjne, które będą miały swój finał na Pokazie Mediacji o godz. 16:00

11:30 – 13:00
Pokaz filmu: Mediacja Akademicka

17:00

„Mediacja przy herbatce”. Organizatorzy zapraszają na podsumowanie pierwszego dnia mediacji oraz scenkę mediacyjną dotyczącą sporu akademickiego, która odgrywana będzie „na żywo” w czasie poczęstunku w ogrodach na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego.

W czasie pierwszego dnia Dni Mediacji i Negocjacji w godziach 9:30 – 16:30 będą również pełnione dyżury przy pomniku studenta przed dawnym budynkiem BUW (główny Kampus UW). W czasie dyżurów pracownicy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów będą udzielali informacji dotyczących mediacji.

Piątek 15.05

m.in.

13:15 – 14:30

Szkolenie nr 3 – Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

15:15 – 16:30
Szkolenie nr 4 – Polskie Centrum Mediacji

Postulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

mediator akademickiPostulat rozszerzenia studiów podyplomowych o mediację akademicką

Jak do tej pory studia podyplomowe w zakresie mediacji są nastawione głównie na mediację gospodarczą i rodzinną, zgodnie zresztą z zapotrzebowaniem, gdyż te kategorie mediacji są szczególnie popularne.

Niestety mediacja akademicka dopiero ‚raczkuje’, ale wprowadzenie mediacji do prawa ‚akademickiego’ w ramach reformy nauki i szkolnictwa wyższego obliguje do przygotowania specjalistów od mediacji akademickiej.

W ramach dotychczasowych doświadczeń studiów podyplomowych należałoby wyszkolić mediatorów do rozstrzygania sporów w środowisku akademickim i do przeciwdziałania wszechobecnemu na uczelniach i w instytutach naukowych mobbingowi.

Ze względu na specyfikę należałoby standardowe programy studiów ‚mediacyjnych’ poszerzyć o tematy (do dyskusji):

Mobbing akademicki – informacje ogólne, rozpoznawanie, skutki, przeciwdziałanie

Cyberbulling ( mobbing internetowy)

Prawo akademickie:

Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o PAN i JBR i in.

Prawo własności intelektualnej ( ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o ochronie baz danych)

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy zatrudnianiu naukowców -założenia i praktyka

Etyka:

Akademickie kodeksy etyczne ( Zasady dobrych obyczajów, dobra praktyki naukowa, dobre praktyki uczelni wyższych, akademicki kodeks wartości, uczelniane kodeksy etyczne)

Komisje etyczne i komisje dyscyplinarne w praktyce akademickiej

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Mediacja akademicka

Mediacja akademicka na uczelniach zagranicznych (amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, hiszpańskich i in.)

Funkcjonowanie biura mediatora

Kodeks etyczny mediatora