Elitarne warsztaty umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

konferencje

Elitarne warsztaty

umiejętności efektywnej komunikacji dla uczelni wyższych

nstytut Szkoleń Profesjonalnych z Gdańska proponuje Państwu organizację zamkniętych warsztatów dla uczelni wyższych

 

 

Termin szkolenia :   08-09.06.2009 pobierz kartę zgłoszeniową

                                    Warsztaty trwają 2 dni.

Miejsce :  Imepxmetal ul.Łucka 7/9 Warszawa

Program szkolenia:

 1.Komunikacja: metody i techniki skutecznego porozumiewania się

 • Wyjaśnienie pojęcia komunikacji. Rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Wskazanie na świadomość swoich możliwości i sposobów komunikowania się z drugą osobą.
 • Świadomość swoich emocji podczas dialogu.
 • Sposoby rozwijania swoich umiejętności mówienia o swoich uczuciach i emocjach. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik szkolenia pogłębia wiedzę o sobie samym, swoich cechach, typowych zachowaniach, sposobach odnajdywania się w procesie komunikacji.
 • Uczestnik uświadamia sobie jakie są jego rodzaje relacji z innymi osobami
  na podstawie typów jego zachowania w konkretnych sytuacjach.
 • Uczestnik poznaje czynniki sprzyjające porozumiewaniu się.
 • Uczestnik uczy się umiejętnego dostrzegania emocji u siebie i innych
  oraz odpowiedniego stosowania ich w konkretnej sytuacji.
 • Uczestnik rozwija naturalność, autentyczność i spontaniczność w relacjach
  z innymi ludźmi. 

2.Znajomość psychologicznych uwarunkowań postaw i zachowań ludzi – podstawą dobrego kontaktu z klientem.

 • Wskazanie na psychologiczne uwarunkowania postaw i zachowań ludzi o różnych typach osobowościowych.
 • Rozróżnienie postawy asertywnej a agresywnej u siebie i u klienta.
 • Na podstawie wiadomości o rodzajach komunikacji oraz na rozróżnieniu asertywności od agresji, kierowanie zmianą to jest: modelowanie zachowań asertywnych.
 • Kontakt z klientem w sytuacji pomagania. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje fundamentalne zasady niedopuszczania do naruszenia wewnętrznych granic dotyczących słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje strukturę granic dotyczących słuchania i mówienia to jest: „ochrona” i „opanowanie”
 • Uczestnik poznaje zasady unikania wzajemnego obwiniania się
 • Uczestnik poznaje metody wyznaczania wewnętrznych granic słuchania i mówienia
 • Uczestnik poznaje różne typy osobowości
 • Uczestnik uczy się kontaktu, sposobu porozumiewania się z osobami o różnych typach osobowościowych
 • Poznaje różne typy asertywności takie jako asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji
 • Uczestnik trenuje sposoby kontaktu z klientem w sytuacji pomagania
 • Uczestnik trenuje sposoby asertywnej komunikacji 

3.Konflikt: zasady skutecznego postępowania i rozwiązywania trudnych sytuacji.

 • Zwrócenie uwagi na naturę i rodzaje konfliktów.
 • Podniesienie kwestii dynamiki konfliktów i jego poziomów.
 • Omówienie reakcji psychologicznych na sytuacje konfliktów oraz zaburzeń percepcji.
 • Strategia zachowań w sytuacjach konfliktowych, świadomość swoich reakcji fizjologicznych na sytuacje konfliktu, wywołujące sytuacje stresowe.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Sposoby relaksacji i autorelaksacji w sytuacjach stresujących. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnicy poznają rodzaje konfliktów
 • Uczestnicy poznają możliwości ich unikania lub bezpośredniego rozwiązywania ich.
 • Uczestnicy uświadamiają sobie, że konflikt nie musi zawsze być szkodliwy
 • Uczestnicy poznają jak konflikt się rozwija i jakie przybiera formy
 • Propozycje niedopuszczenia do eskalacji konfliktów i twórcze metody rozwiązywania go.
 • Uczestnicy poznają metody i techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktów
 • Metody relaksacji i autorelaksacji. 

4.Zarządzanie biurem i organizacja czasu

 • Rozwijanie umiejętności zarządzania ludźmi pracującymi w biurze i tworzący zespół pracowników, planowania i organizacja czasu, tak aby efektywnie pracować w zespole.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i budowanie dobrej atmosfery w pracy, dzięki współpracy i integracji. 

Cele szczegółowe:

 • Uczestnik poznaje metody i techniki skutecznego zarządzania zespołem pracowników
 • Uczestnik poznaje mechanizmy funkcjonowania, modele współpracy i wymiany informacji między poszczególnymi działami (wydziałami, komórkami) firmy
 • Uczestnik uczy się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz organizować skuteczne narady
 • Uczestnik poznaje metody i techniki zarządzania czasem
 • Uczestnik stara się wypracować skuteczne metody pokonywania nawyków utrudniających mu pracę
 • Uczestnik uczy się identyfikować tzw.: „pożeraczy czasu”
 • Metody osiągania maksimum koncentracji
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności za nie
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Jak wykorzystać potencjał twórczy i kreatywność zespołu
 • Jak skutecznie motywować zespół