Skutki nękania

Agresja wpisana w etat

Rz

Związki chcą większej ochrony dla grup zawodowych narażonych na przemoc w pracy

Skutki nękania zatrudnionych

W ocenie Instytutu Medycyny Pracy są to:

– wypalenie zawodowe (wyczerpanie emocjonalne i depersonalizacja)

– niezadowolenie z pracy

– pogorszenie stanu zdrowia psychicznego

– częste korzystanie ze zwolnień lekarskich

– gorszy stan fizyczny