Studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

 

Mediatorzy wkroczą do gry

Rzeczpospolita, 7.09.2011

Rozwiązywanie konfliktów

Uniwersytet Jagielloński przygotował też kolejne nowe studia: mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów. Będą prowadzone przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykładowcami będą nie tylko pracownicy naukowi uczelni, ale także praktycy prawnicy, psychologowie oraz trenerzy mediacji i negocjacji. Program studiów składa się z wykładów oraz praktycznych warsztatów prowadzonych w grupach. Słuchacze poznają zagadnienia m.in. z psychologii i mediacji, nauczą się też zasad obowiązujących w mediacji w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, w sprawach dla nieletnich i rodzin. Adepci mediacji poznają również procedury polubownego rozwiązywania sporów m.in. w prawie pracy oraz zasady formułowania ugód administracyjnych i ich spisywania. W programie znalazły się też m.in. alternatywne metody rozwiązywania sporów w przepisach Rady Europy i Unii Europejskiej albo mediacja w USA.

O przyjęcie na studia podyplomowe mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów mogą się starać osoby z dyplomem licencjata lub magistra. Rekrutacja trwa do końca września br.

Nauka będzie się odbywała w systemie zaocznym, a zjazdy – w soboty i w niedziele. Studia trwają pół roku i są płatne. Czesne będzie wynosić 5,6 tys. zł. Można będzie zapłacić w ratach. – Takie studia mają sens, bo przy czasochłonnych procesach sądowych coraz więcej ludzi będzie szukało innych dróg rozwiązania swoich problemów, np. przez mediacje czy negocjacje, a do tego potrzebni są wyszkoleni specjaliści, którzy będą w stanie pomóc stronom – uważa prawnik Łukasz Kowalski.

Na mobbing godzi się wielu pracowników

 

Praca za wszelką cenę

Rzeczpospolita, Matylda Młocka,Monika Gębala 03-08-2011
Arogancki szef, mobbing, dalekie dojazdy – na to godzi się wielu pracowników. Tak bardzo boją się zwolnienia….Elżbieta Linowska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego podchodzi do tych wyników z dystansem. – Część pracowników nie zna tego pojęcia. Nazywa mobbingiem to, że pracodawca rozszerza czy zmienia zakres obowiązków bądź ustala nowe standardy pracy – mówi.

Badania SGGW pokazują też, że 38 proc. ankietowanych dostrzega i akceptuje w swojej firmie nieformalne układy, które mają wpływ na pozycję zawodową, wynagrodzenie i awanse.

Profesor Jędrzejko brak reakcji na taki stan wiąże z ostrą rywalizacją na rynku pracy.

W badaniu udział wzięli pracownicy niższego i średniego szczebla zawodowego (menedżerowie, pracownicy korporacji, nauczyciele, pracownicy samorządowi i instytucji państwowych, policjanci, pracownicy z sektorów handlu, usług, budownictwa) z województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

W toruńskim Muzeum Okręgowym może dochodzić do mobbingu

Mobbing w toruńskim Muzeum Okręgowym?

Gazeta Wyborcza Toruń

W toruńskim Muzeum Okręgowym może dochodzić do mobbingu – wykryła inspekcja pracy. Pracownicy poskarżyli się jej m.in. na krzyki, stosowanie aluzji, ciągłą krytykę i ośmieszanie. Teraz mają prawo iść do sądu i powoływać się na wyniki kontroli. …Pod koniec marca Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła skontrolować Muzeum Okręgowe w Toruniu (MOT) po sygnałach kilku pracowników, że w instytucji dochodzi do mobbingu. Inspektorzy chcieli rozdać anonimowe ankiety, które wykazałyby, czy faktycznie tak może być. Marek Rubnikowicz, dyrektor MOT, nie zgodził się na badanie, bo w instytucji trwały intensywne remonty. Zdaniem PIP miał do tego pełne prawo….W poniedziałek inspekcja wystąpiła do Rubnikowicza, aby poprawił atmosferę w pracy. – Definitywnie nie stwierdzamy, czy mobbing ma lub nie ma miejsca. Stwierdziliśmy jedynie, że pewne zachowania mogą nosić takie znamiona – zaznacza rzeczniczka…Katarzyna Kluczwajd, starszy kustosz w dziale sztuki polskiej i europejskiej, pracuje w instytucji prawie od ćwierćwiecza: – Byłam systematycznie odsuwana od pracy, moje uwagi na temat funkcjonowania muzeum były przemilczane – opowiada. – Trudno mi mówić o wszystkim ze szczegółami, bo to przekracza moje możliwości. Wysiadłam przez to psychicznie. Pracownicy mogą iść do sądu pracy. Jedynie on ma prawo ostatecznie stwierdzić, czy dochodziło do mobbingu i ewentualnie wskazać, kto z kierownictwa instytucji jest za to odpowiedzialny. – Wyniki kontroli mogą być jak najbardziej pomocne w sądzie. Jesteśmy gotowi, aby przekazać dokumentację – deklaruje rzecznik OIP…

Polacy rzadko skarżą pracodawców o dyskryminację

Polacy rzadko dochodzą swoich praw, gdy są dyskryminowani

Dziennik Gazeta Prawna ,Rozmawiała Agata Kwiatkowska Źródło: PAP , 2011-06-05

Polacy rzadko skarżą pracodawców o dyskryminację, znacznie częściej o mobbing; tymczasem przepisy dotyczące dyskryminacji są korzystne dla osób, które jej doświadczyły, i łatwo wygrać taką sprawę w sądzie – przekonuje prawnik Grzegorz Wrona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP…..

W dyskryminacji – w przeciwieństwie do mobbingu – nie trzeba wykazywać, co myślał i czego chciał pracodawca. To on musi wykazać, że chciał dobrze.

Odszkodowanie, które można dostać, nie jest uzależnione od skutku. Nie jest określona górna granica, ale jego wysokość nie może być mniejsza niż płaca minimalna. Przy mobbingu jest to uzależnione od skutku, np. utraty zdrowia. Mobbing wymaga tego, żeby powstała zaniżona samoocena przydatności do zawodu. Tymczasem osoba dyskryminowana wręcz przeciwnie: czuje, że się nie wykorzystuje jej możliwości…

Centrum Pomocy Psychologicznej

Studenci potrzebują psychologów. Bo zestresowani

Gazeta Wyborcza Opole, Anna Pawlak 2011-02-23,

W Opolu powstaje coraz więcej punktów i ośrodków, gdzie studenci mogą zasięgnąć porady psychologicznej. Pomysłodawcy twierdzą, że to wynik stresujących czasów, silnego napięcia emocjonalnego i nieradzenia sobie z wkraczaniem w dorosłe życie.

Właśnie otworzono ośrodek konsultacji psychologicznej przy Xaverianum, czyli Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury. W każdy poniedziałek od godz. 20 do 22 na studentów czekać będzie psycholog-terapeuta. Spotkania są bezpłatne. Jak tłumaczy na stronie internetowej o. Marek Janowski, oprócz pomocy duszpasterskiej, rozmów, Xaverianum chciało stworzyć dla studentów możliwość kontaktu z psychologiem, po to, by lepiej spojrzeć w głąb siebie, odnaleźć się w niełatwej, konkurencyjnej i stresogennej sytuacji społecznej.

Stres przed sesją

Politechnika Opolska już w listopadzie 2009 r. uruchomiła Centrum Pomocy Psychologicznej. – Otrzymywaliśmy sygnały od wykładowców, że studenci często zwracają się do nich z problemami, bo nie potrafili sobie z nimi poradzić, a nie mieli komu się zwierzyć – tłumaczy Katarzyna Pazdan, koordynator centrum. Zespół tworzy trzech psychologów, pięciu psychologów policyjnych, socjoterapeuta, dwóch duszpasterzy akademickich i pełnomocnik rektora ds. profilaktyki uzależnień. Z bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą nie tylko studenci, ale również pracownicy uczelni…..

Chęć akceptacji w grupie jest ogromną siłą

W obronie prawdy

Rzzczpospolita,9.02.2011

..

Mechanizmem wykluczenia jest dobrze zbadane przez naukę zjawisko mobbingu, czyli znęcania się nad wybraną ofiarą w grupie (np. klasie szkolnej). Ofiarę wskazujemy jako przyczynę wszelkich naszych niepowodzeń, zaś jej argumentów czy krzywd nikt nie zamierza wysłuchiwać. Z napiętnowanego przez klasę ucznia wyśmiewają się nie tylko silne dryblasy, ale także pozostali, w tym nawet najgorsze ofermy.

Jest tak dlatego, że chęć akceptacji w grupie jest, jak pokazał Asch, ogromną siłą (w tym przypadku większą niż moralność i rozum razem wzięte), a poza tym wszyscy są zainteresowani utrzymywaniem agresji skierowanej na kogoś innego, a nie na nich. Argumentów napiętnowanych nie tylko się nie słucha, nawet nie muszą one padać (!), nawet milczenie tych ludzi jest oznaką „agresji”. Nie słucha się jakoby dlatego, że po prostu nie warto, bo przecież argumenty ofiar „oczywiście” wynikają ze znanego „wszystkim i od dawna” (znowu efekt Ascha) ich defektu umysłowego.

Prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna

Kierowniku, nie krzycz na podwładnego

Rz, Mateusz Rzemek 18-10-2010,

Firmy i związki przeciwdziałają przemocy i nękaniu pracowników.

Trzeba przeciwdziałać

– To bardzo ważne porozumienie, gdyż prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna to nie jest rozdawanie pracownikom ulotek na kredowym papierze, tylko wprowadzenie w firmie konkretnych rozwiązań pozwalających na realne przeciwdziałanie tym zjawiskom – mówi Barbara Surdykowska, ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”…

Nowe procedury dla pracowników

Pracodawcy jak najszybciej powinni zadbać o to, by:

– zachować dyskrecję i chronić godność i prywatność wszystkich osób dotkniętych nękaniem czy przemocą;

– żadne informacje nie były ujawniane stronom niezaangażowanym w dany przypadek;

– skargi były badane i rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;

– wszystkie zaangażowane strony zostały wysłuchane w sposób bezstronny i potraktowane sprawiedliwie;

– skargom towarzyszyło ich szczegółowe uzasadnienie;

– fałszywe oskarżenia nie były tolerowane, a ich formułowanie spotkało się z sankcjami;

– w razie takiej potrzeby zapewnić możliwość wsparcia zewnętrznego (np. psycholog, szkolenie)