Informacja

W polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego nie jest znana instancja mediatora akademickiego, mimo że mediator miałby wiele pracy, bo nasz system jest przyjazny patologiom. Pracownicy uczelni i instytucji naukowych nie bardzo wiedzą gdzie się zwracać w celu rozwiązywania konfliktów, sporów, w przypadku szykanowania psychicznego, czy wielu innych sprawach wynikajacych z relacji interpresonalnych czy złej organizacji pracy. Od lat w przypadku przejawów mobbingu zwracają się zwykle do autora tej witryny prowadzącego społecznie konsultacje w ramach sekcji  ‚Mobbing w środowisku akademickim’  Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Antymobbingowego.

Postulat wprowadzenia mediatora wysuwany od kilku lat przez Niezależne Forum Akademickie, a jeszcze wcześniej przez autora tej witryny, znalazł się w końcu w ministerialnych założeniach reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

Ta witryna może być takim serwisem, który winien pomóc w działaniach na rzecz powołania instancji mediatora akademickiego. Winna też funkcjonować jako poradnik dla mobbingowanych w środowisku akademickim i miejsce gdzie można zamieścić opisy własnych przypadków mobbingu.

Wszelkie uwagi i przekazywanie informacji oraz tekstów do opublikowania należy przesyłać na adres:

jozef.wieczorek@interia.pl

Józef Wieczorek

ul.Smoluchowskiego 4/1

30-069 Kraków

tel. 609 659 124

Książka „

Mediator akademicki

jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim”

Reklamy
%d blogerów lubi to: