26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

Co czwarty Polak uważa, że doświadczył mobbingu. „Zjawiska tolerowane dekadę temu dziś wywołują sprzeciw”

wpolityce.pl

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

Wyniki badania prezentują się następująco:

26 proc. badanych przyznało, że doświadczyło zjawiska mobbingu.

68 proc. twierdzi, że nigdy nie spotkało się z tego typu przykrościami.

6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.