List studentów w sprawie mobbingu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

info mobbing

List studentów w sprawie mobbingu na Uniwersytecie Medycznym  w Poznaniu 

List jest anonimowy i z powodu niekompatybilności czcionki  może sprawiać nieco trudności w zrozumieniu. Na ogół na listy anonimowe nie reaguję,  ale rozumiem przyczynę tej anonimowości.

Gdyby wszystkie  anonimy wrzucać do kosza,  to i ocena mojej działalności na UJ z roku 1986   (pozamerytoryczna i anonimowa do dnia dzisiejszego !) winna się znaleźć w koszu,  a jest respektowana na wszystkich szczeblach patologicznego systemu akademickiego.  

A zatem ujawniam ten list  i czekam na reakcję, tym bardziej, że  przewodniczący KRASP ( rektor  UŚ – Wiesław Banyś)  jasno twierdzi ( Nie ma alternatywy dla uniwersytetów! – https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2015/2/11/2473/nie-ma-alternatywy-dla-uniwersytetow/  )  -” Trzeba zdecydowanie je wszystkie eliminować, nie ma najmniejszej wątpliwości, tam, gdzie się to ewentualnie zdarza, „ustawianie” konkursów, blokowanie zatrudniania młodych ludzi, ograniczenia mobilności, „grzecznościowe” czy „koleżeńskie” recenzje, nierzetelność badawcza, plagiaty, mobbing, etc. Mogę Państwa zapewnić, że rektorzy, jeśli takie przypadki mają miejsce i rektorzy o nich wiedzą – to na takie nieprawidłowości zdecydowanie reagują.”

Po ujawnieniu listu winna zatem nastąpić zdecydowana reakcja rektorów.

Józef Wieczorek

Niezależne Forum Akademickie

e-mail – jozef.wieczorek@interia.pl

Od: „Anonymous” <anonymous@foto.nl1.torservers.net>
Do: jozef.wieczorek@interia.pl;
Wysłane: 17:26 Poniedziałek 2015-02-16
Temat: Opinia studentów o zajęciach i sytuacji w Klini Chirurgii

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o upublicznienie naszego listu do rektora UMP w Poznaniu, może to jedyna droga by w końcu ktoś dostrzegł nieprawidłowości jakie się dzieją w Klinice Chirurgii Og_lnej i Naczyń, gdzie jej kierownik prof Grzegorz Oszkinis traktuje wszystkich jak podludzi, pomiatając ich godnością, co odbywa się na oczach pacjent_w i lekarzy.
> Nam studentom wydawało się, że takie zachowanie jest już w XXI wieku, w cywilizowanym kraju niemożliwe. A jednak się przeliczyliśmy…
> Dziękujemy Panu za niesamowity wkład w tworzenie Wolnej Trybuny dla ujawniania patologii w życiu Uniwersyteckim. Pana strona i blog jest dla nas inspiracją.
>
> Do JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
> prof. dr hab. Jacka Wysockiego
> ul. Fredry 10
> 61-701 Poznań
> tel. 061 _ 854 62 28
> fax. 061 _ 852 04 55
> rektor@ump.edu.pl
>
>
> Zwracamy się do JM Rektora z prośbą o przyjrzenie się sytuacji
> panującej w Klinice Chirurgii Naczyń UM w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym
> Przemienienia Pańskiego przy ulicy Długiej). Jako studenci VI roku
> Wydziału Lekarskiego Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na panujące tam
> nieprawidłowości w ankietach oceniających zajęcia, choć nie mamy
> pewności, czy ktokolwiek wyciąga wnioski z naszych – studenckich –
> postulat_w.
> Przede wszystkim zajęcia w Klinice w znacznej mierze są czasem dla
> student_w straconym. Rozpoczynają się one już o godzinie 7:00, czyli
> najwcześniej z wszelkich zajęć klinicznych. Niestety rozpoczynają się
> od ponad p_łgodzinnej wizyty na oddziałach Kliniki, gdzie studenci są
> jedynie „ogonem” tej wizyty, nic z niej nie wynosząc, a
> najczęściej w og_le nie mieszcząc się na salach chorych. Studenci
> niekt_rych grup byli bardziej zaangażowani w prace Kliniki przez
> zajmujących się nimi asystent_w i
> zajmowali się w spos_b szczeg_łowy poszczeg_lnymi pacjentami.
> Powodowało to jednak konieczność pojawiania się na zajęciach jeszcze
> wcześniej (o 6:30-6:45!), by zorientować się w badaniach
> laboratoryjnych, obrazowych i stanie chorych. W chwilę p_źniej
> rozpoczynał się obch_d, gdzie szef Kliniki nie dość, że odpytywał
> ich z tych wynik_w, to jeszcze ich niewiedza stanowiła pow_d do
> rozliczania ich asystent_w za nieznajomość jakiegoś szczeg_łowego
> wyniku.
> Kolejnym nieprzydatnym elementem zajęć w Klinice Chirurgii Naczyń jest
> godzinna odprawa, gdzie lekarze omawiają nowe przyjęcia, badania
> kolejnych chorych oraz plany operacyjne, a studenci co najwyżej odsypiają
> konieczność porannego dojazdu na zajęcia. Dopiero po dw_ch godzinach
> spędzonych dość bezproduktywnie zaczyna się faktyczna część
> ćwiczeniowa i dopiero – a i to za sprawą świetnych młodych asystent_w
> prowadzących zajęcia – zaczyna się wartościowa część dnia student_w
> w tym miejscu.
> Sprawą ostatnią, choć nie najmniej ważną, kt_rą chcemy podjąć,
> jest atmosfera panująca w Klinice Chirurgii Naczyń. Chodzi nam o stosunek
> kierownika Kliniki profesora Grzegorza Oszkinisa do jego asystent_w.
> Czasami odnosiliśmy wręcz wrażenie, że zar_wno wizyta jak i odprawa
> są jedynie pretekstem do ciągłego poniżania i prześladowania
> pracownik_w. Wszystko to odbywa się na oczach zar_wno pacjent_w jak i
> student_w, a to traktowanie dotyczy na r_wni najmłodszych rezydent_w
> jak i profesor_w tam
> pracujących! Co najgorsze: osoby tam pracujące traktują to zachowanie
> jako całkowicie normalne! Studenci przysłuchujący się karczemnym
> awanturom są zmieszani, a pracownicy kliniki nie. Albo nie wiedzą, że
> istnieje coś takiego jak mobbing, albo nie rozumieją, że zachowania
> takie w dzisiejszych czasach powinny dyskwalifikować każdego z funkcji
> kierowania zespołami ludzkimi. Szczeg_lnie w tak wrażliwych obszarach
> działalności jak opieka zdrowotna i nauczanie młodych ludzi.
> Wszystkie nasze uwagi wielokrotnie przekazywaliśmy w ankietach-opiniach
> oddawanych na ręce prowadzących zajęcia, lecz nie mamy niestety
> pewności, co dalej dzieje się z tymi informacjami. A nic się nie zmienia
> i zajęcia kolejnych grup wyglądają podobnie. Mamy wrażenie, że nie
> jedynie w tym roku.
> Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego
> P.S. Przepraszamy za nieujawnienie naszej tożsamości i wysłanie tego
> listu anonimowo, ale nie wszyscy z nas zdali zaliczenie końcowe zajęć z
> Chirurgii Naczyniowej a czeka nas jeszcze egzamin z chirurgii og_lnej
> kt_rego organizacją zarządzają pracownicy tej Kliniki…

List z 7 grudnia 2015 r.  z USA

Oniszkis

Reklama

Komentarzy 15

 1. […] przed chwila otrzymałem List studentów w sprawie mobbingu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który upubliczniłem […]

 2. Otrzymałem informacje :
  —— Wiadomość oryginalna ——
  Temat: UMP
  Data: 2015-02-17 21:42
  Nadawca: „Edmund GRZESKOWIAK”
  Adresat: jozef.wieczorek@interia.pl;

  > Szanowny Panie Doktorze,
  > Uprzejmie informuję, że na polecenie Pana prof. Jacka Wysockiego, Rektora UMP
  > wdrożone zostało postępowanie wyjaśniające, dotyczące nieprawidłowości w
  > Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP, o którego wynikach zostanie Pan
  > poinformowany po jego zakończeniu.
  > Z poważaniem
  > Edmund Grześkowiak
  >
  >
  > prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
  > Prorektor
  > Uniwersytet Medyczny
  > im. Karola Marcinkowskiego
  > ul. Fredry 10
  > 61-701 Poznań
  > tel. 48.61.856258

 3. […] przed chwila otrzymałem List studentów w sprawie mobbingu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który upubliczniłem […]

 4. Od: „Radiologia Zabiegowa”
  Do: jozef.wieczorek@interia.pl;
  Wysłane: 19:45 Wtorek 2015-02-24
  Temat: List poparcia dla Profesora Grzegorza Oszkinisa

  Warszawa, dnia 24 lutego 2015

  Szanowny Panie Doktorze,

  Nie jesteśmy związani z Kliniką Chirurgii Naczyń UM w Poznaniu ani specjalnie osobiście z Profesorem Grzegorzem Oszkinisem. Jednakże, znając się na polu zawodowym i przeczytawszy powyżej zamieszczony list, mimo konkurencyjnie wykonywanych zawodów, chcieliśmy złożyć nasze słowa uznania i wsparcia dla dokonań Pana Profesora Oszkinisa i jego zespołu.

  Ktokolwiek pracował kiedykolwiek w dziedzinie zabiegowej zdaje sobie sprawę jak duża odpowiedzialność spoczywa na kierowniku, który koordynuje prace zespołu. Odpowiedzialność, która jest indywidualna i służy w pierwszej kolejności pacjentowi, ale często pozostaje nierozumiana przez otoczenie. Mamy w tym zakresie własne doświadczenia, gdyż pierwsze kroki w zawodzie lekarza stawialiśmy w klinikach chirurgicznych.

  Nie jest naszą rolą również ocena sposobu prowadzenia zajęć na UM w Poznaniu. Każdy z nas pamięta własne zajęcia z chirurgii, mimo, że było to kilkanaście lat wcześniej. Nie odbiegały one w formie od tego co przedstawiono powyżej i co więcej, z punktu widzenia dalszej pracy w zawodzie, uważamy, że każdy z wymienionych elementów był potrzebny.

  Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, a w związku z tym, będąc oddaleni od sprawy, chcieliśmy również z tego prawa skorzystać i wyrazić nasze słowa poparcia dla Pana Profesora Grzegorza Oszkinisa.

  Rafał Maciąg i Mikołaj Wojtaszek, Specjaliści Radiologii
  Pracownia Radiologii Interwencyjnej i Badań Naczyniowych
  II Zakład Radiologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 5. Pracuję jako przedstawiciel medyczny od późnych lat 90. Niestety prawda jest taka iż poziom studentów z roku na rok jest coraz niższy. Nie mają żadnej pokory, nie mają żadnej wiedzy ale rozumy pozjadali. Jeszcze nie potrafią operować a już uważają iż mogliby przeprowadzić każdy zabieg nowoczesnym urządzeniem.
  Podnoszone tutaj argumenty PSEUDO mobbingu to totalna bzdura. Drodzy studenci większość tych rzeczy przy wysokospecjalistycznych zabiegach jest bardzo istotna i przedstawiciele którzy nie są lekarzami mają świadomość konsekwencji nie posiadania tej wiedzy.
  Jeśli wam się nie chce uczyć, przychodzić na odprawy aby posiąść wiedzę która jest niezbędna do leczenia to zapraszam do nas do magazynu. Potrzebujemy pakowaczy. Praca od 8 do 16tej bez konieczności przychodzenia na odprawy. Od 1stycznia do końca grudnia to samo za tyle samo.

  • Przyszlibyscie postudiowac stomatologie to dopiero by Wam kopara opadla 🙂 tez mielismy zajecia z chirurgii naczyniowej, jest tak jak opisujecie ale co zrobic? wyobrazcie sobie jakby Was ktos przy pacjentach obrazal… Dla niektorych zajecia na ktorych przynajmniej jeden student nie jest doprowadzony do placzu to nieudane zajecia. Takie zycie 🙂

 6. Szanowni Studenci, z przykrością przeczytałam Państwa zarzuty dotyczące tak naprawdę jakości nauczania. Zupełnie nie rozumiem wydumanych problemów z wczesnym wstawaniem, uczestniczeniem w odprawach. Fakt, że szanowni Państwo nie umieją skorzystać z wiedzy starszych kolegów świadczy o waszym ubóstwie umysłowym, a fakt niechęci do wcześniejszego wstawania świadczy po prostu o lenistwie. Profesor to wyjątkowa osoba, pełna charyzmy. Nie rozumiem jak możecie występować w imieniu innych a nie własnym z imienia i nazwiska.

 7. Wspaniale, skoro wg niektórych takie elementy jak karczemne awantury, podnoszenie głosu przy pacjentach, ich rodzinach są nieodzownym elementem, to ja się nie dziwię, że z polską służbą zdrowia jest tak jak jest. Może pora skończyć z dyrdymałami o empatii, poszanowaniu człowieka skoro zachowania prof. Oszkinisa uchodzą za normę… Może niedługo usłyszymy, że to folklor? Skoro prof. Oszkinis nie potrafi pohamować emocji, to być może jego miejsce jest na Rynku Jeżyckim, a nie w szpitalu. Skoro narzuca się innym wymagania i oczekiwania, samemu należy świeć przykładem. Być może i studenci z roku na rok prezentują coraz niższy poziom, ale nie mieszajmy pojęć i problemów. Sprawa nie dotyczy poziomu studentów – to kwestia na odrębną dyskusję, a poziomu jaki reprezentuje sobą pan prof. Oszkinis i tego co się dzieje w Klinice. Być może jej pracownikom poprawność polityczna do szczętu zjadła rozum i nie byli sami stanąć w swojej obronie i zabrać głos w tej bulwersującej sprawie. Mam nadzieję, że będzie to impuls to otwierania tego typu puszek Pandory w innych jednostkach uczelni

 8. Bardzo cieszymy się, że sprawa zostanie wyjaśniona przez władze uczelni, na poziomie szpitala prof. Oszkinis „przerósł” wszystkich tak dalece, że jest nie do ruszenia.
  Złe traktowanie pracowników jest nagminne w klinice i przodują tu profesorowie i inni „kontraktowcy” ścigając się ilu chorych przyjmą. Zadłużają szpital, wyrabiając swoje kontrakty aby zgarnąć kasę. Naprawiają swoje spartolone operacje z prywatnej kliniki w klinice szpitalnej i tak dalej i tak dalej. O tym każdy w szpitalu wie ….
  Gratuluję studentom odwagi. Zmieńcie ten świat na lepszy.
  Dla dobra pacjentów.

 9. Mam wrażenie, że jest to list pisany przez jakiegoś nieudacznika chirurgicznego, typową „drewniana rączkę” cenię bardzo profesora Oszkinisa. Znam go od lat. Jest osoba bardzo wymagającą od sibie i od innych. Świetnie z nim się współpracuje. Może działa trochę w starym dobrym stylu, ale na oddziałach chirurgicznych nie może być demokracji, bo będzie burdel. Trzymaj się Profesorze. Dzięki Tobie może znów Klinika Chirurgii naczyń będzie w Polsce wiodąca.

 10. Od: „Edmund GRZESKOWIAK”
  Do: „Jozef Wieczorek” ;
  Wysłane: 14:32 Czwartek 2015-09-10
  Temat: Re: UMP – postępowanie wyjaśniające

  >
  > Szanowny Panie Doktorze,
  >
  > W celu zbadania ewentualnych nieprawidłowości w organizacji
  dydaktyki w
  > Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP w tym narażenia studentów
  na
  > obserwowanie niewłaściwych zachowań Kierownika Kliniki wobec
  podwładnych
  > lekarzy, co zostało opisane w anonimowym liście (podpis –
  „studenci VI roku
  > Wydziału Lekarskiego”) Zarządzeniem Rektora UMP nr 17/15 z dnia
  2.03.2015 r.
  > została powołana Komisja Rektorska, która przeprowadziła
  postępowanie
  > wyjaśniające poprzez zapoznanie się z:
  > • ankietami studentów VI roku kierunku lekarskiego UMP,
  > • ankietami pracowników Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP,
  > • raportami z analiz wyżej wymienionych ankiet (przeprowadzonymi na

  > zlecenie Komisji przez Dział Analiz Dydaktycznych UMP),
  > • planem zajęć klinicznych i przewodnikiem dydaktycznym VI roku
  > kierunku lekarskiego w roku akademickim 2014/2015,
  > • korespondencją ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego.
  > Komisja przeprowadziła także rozmowy oraz z studentami VI roku
  kierunku
  > lekarskiego, Dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
  UM w
  > Poznaniu, prof. dr hab. med. Marcinem Gabrielem – pracownikiem ww.
  Kliniki
  > oraz Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i
  Zapewnienia Jakości
  > Kształcenia Wydziału Lekarskiego II, dr med. Krzysztofem Wachalem

  > pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz prof. dr hab.
  med.
  > Grzegorzem Oszkinisem – Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i
  Naczyń.
  > Analiza ankiet studenckich sporządzonych w formie „papierowej” i
  obejmujących
  > lata akademickie 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 w łącznej
  liczbie 256,
  > potwierdziła najistotniejsze uwagi krytyczne, które dotyczyły:
  > • zbyt wczesnej godziny rozpoczęcia zajęć,
  > • małej przydatności wizyty porannej,
  > • zbyt dużego skupiania się na treściach wysokospecjalistycznych,

  > nieprzydatnych w praktyce lekarza rodzinnego,
  > • zbyt małego udziału ćwiczeń praktycznych, np. z badania
  > dopplerowskiego i zakładania szwów chirurgicznych,
  > • niskiej oceny efektywności zajęć na sali operacyjnej
  (oglądanie
  > operacji zza pleców zespołu operacyjnego),
  > • braku możliwości skorzystania z szatni czynnej od godziny 7:00,
  > • nagminnych opóźnień w rozpoczynaniu zajęć przez kilku
  nauczycieli.
  > Do zakończenia prac Komisji wpłynęło 40 ankiet studenckich w
  wersji
  > elektronicznej za rok akademicki 2014/2015. Większość uwag
  krytycznych, w
  > stosunku do przedstawionych powyżej, powtórzyła się. Ankiety te
  zawierały
  > również krytyczne opisy atmosfery panującej w Klinice, a także
  przeciwne
  > oceny takie jak: „(…) najlepszy blok chirurgii podczas
  studiów”, „(…)odprawa
  > lekarska – przydatna, bardzo pozytywna jest postawa prof. Oszkinisa,
  który
  > kontroluje lekarzy – dbałość o pacjenta”.
  > W rozmowie z Komisją Kierownik Kliniki zgodził się z krytycznymi
  uwagami
  > zawartymi w anonimowym liście i ankietach studentów, dotyczącymi
  organizacji
  > zajęć studenckich, jakości kształcenia i metodyki nauczania, a
  wprowadzenie
  > takich zmian po objęciu kierownictwa Jedostki tłumaczył chęcią
  poprawy
  > jakości kształcenia studentów i dostosowania organizacji zajęć do
  zadań
  > klinicznych. Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis nie zgodził się
  natomiast z
  > krytyczną oceną swego zachowania wobec podwładnych lekarzy,
  których świadkami
  > byli studenci, tłumacząc je napięciem związanym ze specyfiką
  Kliniki, chęcią
  > poprawy jakości pracy w Klinice i koniecznością dyscyplinowania
  podwładnych,
  > szczególnie w warunkach oddziału o charakterze zabiegowym, na
  którym leczy
  > się operacyjnie trudne przypadki.
  > Podniesione w liście zarzuty praktyk mobbingowych, z uwagi na ich
  anonimowy
  > charakter uniemożliwiły podjęcie procedury przewidzianej w
  Zarządzeniu Nr
  > 66/12 Rektora UMP z dnia 23 października 2012 roku w sprawie
  ustalenia
  > Regulaminu Przeciwdziałania Mobbingowi i Zarządzeniu Nr 13/13
  Rektora UMP z
  > dnia 13 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany cyt. wyżej Zarządzenia.
  > W rozmowie z Komisją dr med. Krzysztof Wachal potwierdził, że w
  wyniku
  > konfliktu z Kierownikiem Kliniki został odsunięty od zabiegów
  operacyjnych,
  > co znacznie ograniczyło jego wynagrodzenie w Szpitalu. Opisał
  również, że
  > Kierownik Kliniki podważa jego przydatność do pracy w Oddziale,
  straszy
  > zwolnieniem i poniża w obecności współpracowników natomiast
  Kierownik Kliniki
  > – prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis, w rozmowie z Komisją, nie
  potwierdził
  > takich zachowań.
  > Ustalono, że w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UMP
  obowiązuje
  > Zarządzenie Wewnętrzne Dyrektora Nr 60/2006 z dnia 7 lipca 2006 roku
  w
  > sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej. Z uwagi na

  > cywilnoprawny charakter umowy łączącej dra Krzysztofa Wachala ze
  Szpitalem
  > Klinicznym, Komisja nie znalazła podstaw do zajęcia stanowiska w tej
  sprawie,
  > albowiem jedynym uprawnionym do podjęcia takich działań, jako organ

  > zarządzający Szpitalem, na podstawie jego statutu, jest Dyrektor
  Szpitala
  > Klinicznego.
  > W porozumieniu z Dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienienia
  Pańskiego UMP
  > i w jego obecności, w dniu 8 kwietnia 2015 roku przeprowadzona
  została
  > ankietyzacja wśród pracowników Kliniki. Ponad połowa pracowników
  stwierdziła,
  > że atmosfera w Klinice nie sprzyja optymalnemu wykonywaniu
  obowiązków
  > zawodowych, a około 1/3 była obiektem mobbingu ze strony Kierownika
  Kliniki.
  > Komisja Rektorska stwierdziła, że organizacja zajęć studenckich w
  Klinice
  > Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP wymaga zmian, które obejmować
  powinny:
  > • rozpoczynanie zajęć dla studentów o godz. 7:30 lub 8:00,
  > • wprowadzenie zajęć seminaryjnych w czasie trwania odprawy i
  wizyty,
  > • prowadzenie zajęć ćwiczeniowych w oparciu o podział na
  obowiązujące
  > grupy ćwiczeniowe, zgodnie z uchwałą Senatu UMP,
  > • konieczność zawierania przez lekarzy prowadzących zajęcia ze
  > studentami, a nie będących pracownikami UMP oraz nie mających w
  zakresie
  > obowiązków prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosownych umów z
  Uniwersytetem,
  > • wprowadzenie ankiet elektronicznych dotyczących zajęć
  cząstkowych w
  > ramach dużych przedmiotów w poszczególnych Klinikach.
  > Jednocześnie, Komisja Rektorska zaproponowała, aby w najbliższym
  roku
  > akademickim dokonać kontroli wprowadzonych zmian, poprzez analizę
  nowej
  > wersji przewodnika dydaktycznego, analizę ankiet elektronicznych
  studentów
  > oraz hospitacje zajęć i rozmowy z osobami je prowadzącymi.
  > Komisja Rektorska zarekomendowała wprowadzenie następujących
  działań,
  > zmierzających do poprawy organizacji pracy oraz atmosfery i
  komunikacji
  > pomiędzy pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP:
  > • zorganizowanie spotkań wszystkich pracowników Kliniki oraz jej
  > Kierownika ze specjalistą psychologii pracy,
  > • przeszkolenie wszystkich pracowników Kliniki w zakresie praktyk
  > mobbingowych, przepisów antymobbingowych i przysługujących im w tym
  zakresie
  > praw,
  > • absolutne zalecenie, aby świadkami konfliktów oraz krytycznych
  ocen
  > pracowników nie byli studenci i pacjenci,
  > • skierowanie stosownego wystąpienia do Dyrektora Szpitala
  Klinicznego
  > Przemienienia Pańskiego UMP, w celu podjęcia niezbędnych działań
  > wyjaśniających i pojednawczych, zwłaszcza w odniesieniu do skargi
  złożonej
  > przez dr med. Krzysztofa Wachala.
  > Pragnę poinformować, że dotychczas zorganizowano już spotkanie
  pracowników
  > Kliniki z psychologiem, odbyło się szkolenie pracowników Kliniki w
  zakresie
  > praktyk mobbingowych, przepisów antymobbingowych i przysługujących
  im w tym
  > zakresie praw, przeprowadzono analizę pensum dydaktycznego
  pracowników
  > Kliniki oraz wystąpiono do Dyrekcji Szpitala z prośbą o podjęcie
  działań
  > pojednawczych.
  > W mojej ocenie jednym z zasadniczych powodów tej konfliktowej
  sytuacji był
  > brak właściwego przepływu informacji, dotyczących
  nieprawidłowości w
  > zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez tę Jednostkę, co
  skutkowało
  > niestety brakiem odpowiednich działań ze strony władz uczelni.
  > Funkcjonujący od bieżącego roku akademickiego (2014/15), cieszący
  się dużym
  > uznaniem Studentów UMP elektroniczny, całkowicie anonimowy system
  > ankietyzacji zajęć dydaktycznych (ponad 10 tys. wypełnionych
  ankiet),
  > procedury ich analizy oraz podejmowania ewentualnych działań
  naprawczych wraz
  > z nową zakładką w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS),
  pozwalającą
  > na natychmiastowe indywidualne zgłoszenie przez studenta
  nieprawidłowości w
  > organizacji zajęć dydaktycznych i opracowane ostatnio
  ogólnouczelniane zasady
  > hospitacji zajęć przyczynią się poprawy jakości kształcenia w
  UMP i przede
  > wszystkim wyeliminowania praktyk, opisanych przez studentów w
  anonimowym
  > liście.
  > W drugiej, poruszanej przez Pana Doktora sprawie, dotyczącej Fundacji
  UMP,
  > trudno jest mi udzielić wyjaśnień gdyż nie otrzymałem stosownego
  załącznika.
  > Z poważaniem
  > Edmund Grześkowiak
  >
  >
  > On Tue, 08 Sep 2015 17:19:09 +0200, Jozef Wieczorek wrote
  > > Szanowny Panie Rektorze ,
  > > Czy mógłbym wiedzieć na jakim etapie znajduje się
  postępowanie
  > > wyjaśniające dotyczące nieprawidłowości w Klinice
  Chirurgii
  > > Ogólnej i Naczyń UMP ?
  > >
  > > Załączam kolejny list dotyczący UMP (Fundacji) , w którym
  > > jest mowa o krokach podjętych dla wyjaśnienia tej sprawy.
  > >
  > > Z poważaniem
  > > Józef Wieczorek
  > >
  > > Od: „Edmund GRZESKOWIAK”
  > > Do: jozef.wieczorek@interia.pl;
  > > Wysłane: 21:42 Wtorek 2015-02-17
  > > Temat: UMP
  > >
  > > > Szanowny Panie Doktorze,
  > > > Uprzejmie informuję, że na polecenie Pana prof. Jacka
  Wysockiego, Rektora
  > UMP
  > > > wdrożone zostało postępowanie wyjaśniające, dotyczące
  nieprawidłowości w
  > > > Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP, o którego
  wynikach zostanie Pan
  > > > poinformowany po jego zakończeniu.
  > > > Z poważaniem
  > > > Edmund Grześkowiak
  > > >
  > > >
  > > > prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
  > > > Prorektor
  > > > Uniwersytet Medyczny
  > > > im. Karola Marcinkowskiego
  > > > ul. Fredry 10
  > > > 61-701 Poznań
  > > > tel. 48.61.856258

 11. jak reagują zamiatając pod dywan?
  brutalnie przywołując do porządku tego kto śmiał powiedzieć głośno albo gorzej przeciwstawić się?

 12. A ja słyszałam, że to wszystko nakręcił Krasiński z Gabrielem, żeby dopiec i zdeklasować konkurenta przed wyborami.Podobno płacili studentom za podpisy i zapraszali do knajpy.

 13. A ja słyszałem że to wszystko zostało nakręcone przez konkurentów do stołka profesora Oniszkisa. Do mnie też podchodzili oferowali kasę. O tym na wydziale mówi się coraz głośniej. Ciekawe co powiedzą teraz. Mi też proponowali kasę za ankietę i podpis pono płacili tysia. Ciekawe co będzie dalej ?

 14. Chciałbym odnieść się do listu z USA napisanego przez jakoby skruszona pracownicę kaliforniskiego uniwersytetu. Jakoby bo taka osoba nie istnieje.
  Panie oszkinis rozumiem ze chce pan pognębić realnych lub wydumanych wrogów. Ale dlaczego tak mało finezyjnie.
  Czy list musiał być wysłany dokładnie w czasie pana pobytu w USA. Ciekawe czy pieczatka na kopercie jest zgodna z miejscem kongresu.
  Dodatkowo nieistniejąca autorka używa słów i formy identycznych jak w licznych donosach pisanych przez pana żonę do różnych instytucji. Podpisuje się na nich nieistniejącymi nazwiskami i adresami. Czy ta zbieżność jest przypadkowa?
  Dlatego zalecam więcej finezji na przyszłość.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: